Pankkien tilanne puhuttaa – onko syytä huolestua?

Viime päivinä uutisissa on kerrottu amerikkalaisen Silicon Valley Bankin (SVB) konkurssista.
Mistä asiassa on kyse – eikö korkotason nousu tuekaan pankkien taloutta?
SVB:n asiakkaista noin puolet oli Piilaakson teknologia-alan yrityksiä, jotka kasvattivat pankin talletusten määrän kolminkertaiseksi kolmen koronavuosien aikana. Samaan aikaan luotonkysyntä oli vähäistä, joten pankki sijoitti asiakkaiden talletuksia vähäriskisiin, alle kahden prosentin tuotolla oleviin Yhdysvaltain valtionvelkakirjoihin. Viimeisen vuoden kuluessa lainojen korot nousivat lähes viisi prosenttia, joten teknologiafirmat käyttivät toimintaansa talletuksia ja välttivät kalliita lainoja. Pankin talletukset vähenivät nopeasti ja maksuvalmius meni kuralle. SVB yritti paikata maksuvalmiusongelmaa 1.75 miljardin dollarin osakeannilla, mutta tämä toimenpide aiheutti epäluottamusta ja talletuspakoa. Pankki ei siis kaatunut luottotappioihin vaan korkoriskiin, maksuvalmiusongelmiin ja asiakkaiden luottamuspulaan, joka aiheutti talletuspaon. Oli siis virheliike sitoa suuria summia asiakkaiden talletuksia pitkäaikaisiin ja matalatuottoisiin valtion korkopapereihin huomioimatta sitä, että koroilla on tapana myös nousta. Lisäksi keskittyminen pääasiassa yhden asiakassektorin palvelemiseen ja hajauttamisen puute olivat strategisia virheitä. SVB oli USA:n 18. suurin pankki ja kooltaan noin kaksi kertaa Nordeaa suurempi.    Presidentti Biden ehti jo ilmoittaa, että pankkien valvontaa ja sääntelyä tiukennetaan. Tämä regulaatio nostanee lainarahan hintaa ja vaikeuttaa monien hankkeiden rahoittamista seuraavina vuosina. Sääntely tullee lisääntymään myös eurooppalaisissa pankeissa, vaikka Euroopan Keskuspankin (EKP) pankkivalvonta on jo tällä hetkellä todella tiukkaa. 

Mihin asioihin asiakkaiden kannattaa kiinnittää huomiota pankkien tulosinfoissa:
Pankkien nettisivuilla on tarjolla ajantasaista tietoa pankkien tuloksista, kehityksestä ja riskeistä.  Lukijan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota pankin omien varojen määrään, vakavaraisuuteen, tulokseen ja arvonalentumisten (luottotappioiden) määrään.  Vuosikertomuksista löytyy infoa myös siitä, onko pankilla suuria riskikeskittymiä lainasalkussa. Riskisignaaleja ovat myös merkittävästi markkinoita nopeampi lainakannan kasvu, etenkin jos se suuntautuu vahvasti yhdelle toimialalle. Myös ylisuuret talletuskorkotarjoukset voivat olla merkki siitä, että pääomien hankinta ns. tukkumarkkinoilta on vaikeaa ja ennakoi ongelmia. Tästä meitä muistuttaa islantilaisten pankkien toiminta myös Suomessa ja nopea sortuminen vuonna 2008. Suomalaisten pankkien vakavaraisuus ja tuloskunto ovat myös eurooppalaisittain erinomaisella tasolla, joten asiakkailla ei ole syytä huoleen. Esimerkiksi Etelä-Pirkanmaan OP:ssa rahoituksesta suuntautuu noin 85 prosenttia kotitalouksille ja keskimääräinen lainan suuruus on vain noin 100.000 euroa, joten korkotason muutokset eivät merkittävästi vaikuta asiakkaiden maksukykyyn ja lainasalkku on laajasti hajautettu. Pankkitoiminnassa yksi tärkeimmistä asioista on asiakkaiden luottamus. Luottamusta lisäävät säännölliset ja ymmärrettävät sekä ajantasaiset tulosinfot, osaava hallinto ja henkilökunta sekä luonnollisesti EKP:n ohjeiden ja määräysten noudattaminen. Myös toimialueen paikallistuntemuksella on suuri merkitys pankin menestymiselle.

Juha Luomala
toimitusjohtaja, KTM
OP Etelä-Pirkanmaa