Lahjoitukset 2022

30 000 euron lahjoitus vähävaraisten ja koululiikunnan tukemiseen

Pankin hallituksen päätöksen mukaisesti olemme lahjoittaneet 10 000 euroa Euran Seurakunnalle vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseen sekä 20 000 euroa Euran peruskouluille liikuntavälineiden hankintaa varten. Euran seurakunnan kautta tukea jaetaan Eurassa asuville vähävaraisille ruoka- ja vaateapuna. Kouluille tehtyjen lahjoitusten avulla on puolestaan tarkoitus hankkia Euran alueen kouluille liikuntavälineitä, jottei kenenkään tarvitsisi jäädä pois koululiikunnasta välineiden puuttumisen vuoksi. 

Aiemmin tänä vuonna pankki on lisäksi tehnyt lahjoituksen ukrainalaisten pakolaisten tukemiseksi.