OP Häme panostaa asiakaspalvelukykyyn ja alueen elinvoimaan

Pankin tuloksen kasvussa näkyi erityisesti korkotason nousu. Kulunutta vuotta leimasi OP Hämeen yhdistymisen valmistelu, mikä on vaatinut yhdistyviltä pankeilta tilivuoden aikana merkittävää ajankäyttöä. Yhdistymiseen käytetystä resurssista huolimatta pankin liiketoiminta on onnistunut hyvin.

Tulos ennen veroja Rahoitustoiminta Asiakasvarat
54,6 miljoonaa euroa -1,4 % -2,6 %

 

OP Hämeen kehittämisessä on korostunut vahvempi asiakaspalvelukyky, erinomainen työntekijäkokemus ja uudistuminen, alueen elinvoimaan panostaminen sekä yhdistyvien alueiden tasapuolisuus. OP Hämeessä panostetaan parempaan palveluiden saatavuuteen ja siihen, että kyetään olemaan hyödyksi asiakkaillemme. Tämä näkyy muun muassa tarjolla olevien aikavarausaikojen lisääntymisenä ja panostuksena osaamiseen.

”Haluamme, että asiakkaamme saavat meiltä parasta mahdollista asiantuntijapalvelua. Vaikka päivittäinen asiointi on digitalisoitunut kattavasti, on elämässä paljon tilanteita, joissa henkilökohtaisilla kohtaamisilla varmistetaan parhaat mahdolliset ratkaisut. On sitten kysymys asunnon hankinnasta, sijoittamisen suunnittelusta, yrityksen investointisuunnitelmista tai vaikkapa testamentin tai edunvalvontavaltuutuksen tekemisestä.” kertoo toimitusjohtaja Mika Helin.

OP Häme on yli sadan tuhannen omistaja-asiakkaan omistama osuuskunta. ”Haluamme vaikuttaa aktiivisella panoksellamme alueemme hyvinvointiin ja menestykseen. Olemme linjanneet, että uuden pankin elinvoimateot ovat enemmän kuin kahden yhdistyvän pankin yhteensä.” sanoo varatoimitusjohtaja Mika Kivimäki.

OP Hämeen yhdistetty liikevoitto oli 54,6 miljoonaa euroa. Tuloksen kasvu johtui koronnousun siivittämästä korkokatteen kasvusta. 

Taloudellinen menestys näkyy omistaja-asiakkaille entistäkin tuntuvampina taloudellisina ja muina etuina myös vuonna 2024. OP Ryhmä maksaa vuoden 2024 aikana lähes 2,1 miljoonalle omistaja-asiakkaalleen 40 % enemmän OP-bonuksia. OP Ryhmä haluaa suuremmilla bonuksilla tukea omistaja-asiakkaitaan ja heidän arkeaan. Lisäksi OP tarjoaa omistaja-asiakkailleen päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja 31.12.2024 asti ja käyttötileille kertyy korkoa 0,25 %. Korotettujen OP-bonusten ja kuukausimaksuttomien päivittäispalvelujen lisähyöty OP Hämeen omistaja-asiakkaille on yhteensä noin 14,5 miljoonan euroa.

Pankilla oli joulukuun lopussa 104 857 omistaja-asiakasta (12/2022, 104 430), joille myönnettyjen bonusten määrä nousi 9,7 miljoonaan euroon (7,5). Omistaja-asiakkaille kertyi bonuksia vuodelta 2023 enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin.

Asuntokauppojen osalta Hämeessä menestyttiin valtakunnallista tasoa paremmin

Epävarmuus taloudessa näkyi edelleen kuluttajien intona asuntolainojen suojaamisessa. Vuosi oli kuitenkin asuntokaupassa ja asuntorahoituksessa kaksijakoinen, sillä loppuvuonna asuntokauppa piristyi. Tähän vaikuttaneita syitä olivat mm. voimistuneet odotukset korkotason maltillisesta laskusta, ennustettu kuluttajien vahvistuva ostovoima vuonna 2024 sekä erityisesti loppuvuonna 2023 voimaan saatetut muutokset varainsiirtoverolainsäädännössä, jotka selvästi piristivät asuntokauppaa erityisesti ensiasunnon ostajien osalta.

Vuosi 2023 oli kiinteistönvälitysalan kannalta haasteellinen. Kvartaaleittain tarkasteltuna kauppa kävi melko tasaisesti aiempia vuosia selvästi alemmalla volyymilla, kunnes marras–joulukuussa käytettyjen asuntojen kauppa elpyi suhteessa edellisvuoteen.

KVKL:n tilastojen mukaan kauppamäärät putosivat valtakunnallisesti 24,5 % vuoteen 2022 verrattuna. Sekä OP Koti Päijät- että Etelä-Hämeen vuonna 2023 tehtyjen kauppojen määrät putosivat alle 22 % vuoteen 2022 verrattuna, eli menestyttiin hieman paremmin kuin valtakunnassa keskimäärin. Marras- ja joulukuu oli selkeästi pirteämpää asuntokaupassa.

Varainsiirtoverovapautus poistettiin ensiasunnon ostajilta 1.1.2024 alkaen ja osakemuotoisten asuntojen varainsiirtovero laskettiin 2 prosentista 1,5 prosenttiin ja omakotitalojen varainsiirtovero laskettiin 4 prosentista 3 prosenttiin. Muutokset olivat asuntokaupan loppuvuoden piristymisessä merkittävässä roolissa. Erityisesti ensiasunnon ostajat lähtivät asuntokaupoille ja marras–joulukuussa tehtiin enemmän kauppoja kuin vuonna 2022 vastaavana aikana. 

”Asuntokauppa piristyy vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023. Paljon riippuu talouden kehityksestä ja erityisesti kotitalouksien ostovoiman vahvistumisesta, mutta näillä näkymin asuntokauppamäärät voisivat kasvaa vuonna 2024 noin 15 % vuoden 2023 lukuihin.” sanoo OP Koti Häme Oy LKV:n myyntijohtaja Heikki Raitanen.

Korkosijoitukset ja strukturoidut tuotteet kiinnostivat epävarmassa markkinatilanteessa

Haastavasta talousympäristöstä huolimatta OP Hämeen asiakkaat lisäsivät sijoituksiaan vuonna 2023 nettomääräisesti noin 107 miljoonalla eurolla. Korkotason voimakkaan nousun myötä asiakkaat ovat lisänneet merkittävästi lyhyitä korkosijoituksia eri instrumenttien kautta. Sijoitusmarkkinoiden epävarmuus korostui vuoden ensimmäisellä puoliskolla erityisesti inflaation aiheuttaman koronnousun ja kustannuspaineen takia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä korkojen nousu taittui kääntäen osake- ja korkosijoitukset nousuun. Sijoittajien varoja on tämän myötä ohjautunut aikaisempaa enemmän pidempiin korkosijoituksiin ja kansainvälisille osakemarkkinoille. OP Ryhmä toi tarjolle viimeisen vuoden aikana runsaasti uusia korkosijoittamisen vaihtoehtoja asiakkaiden erilaisia sijoitustavoitteita palvelemaan. 

OP Hämeen asiakkaiden rahastosijoitukset kasvoivat vuoden takaisesta 8,7 % ja vakuutussäästöt 8,4 %. Muut asiakasvaraerät kasvoivat 14,2 %. Kasvu perustui erityisesti strukturoitujen sijoitustuotteiden suosioon. 

Pohjola Vakuutus: Tältä näytti Hämeen vahinkovuosi 2023  

”Meillä on nyt takana ensimmäinen kokonainen vuosi, jonka aikana ei ole ollut enää koronarajoitteita. Arki on palautunut monelta osin tavallisiin uomiinsa ja tämä näkyy myös maksettujen korvausten määrässä. Kanta- ja Päijät-Hämeessä maksoimme korvauksia henkilö- ja yritysasiakkaille yhteensä lähes 57 miljoonaa euroa.” kuvailee Pohjola Vakuutuksen Keskisen alueen henkilöasiakkaista vastaava aluejohtaja Tero Hytönen

Valtakunnallisesti Pohjola Vakuutus korvasi ilmoitetuista vahingoista viime vuonna yhteensä 94 prosenttia. Terveysvakuutuksista maksettiin korvauksia Kanta- ja Päijät-Hämeessä lähes 25 prosenttia enemmän, kuin vuonna 2022.  

”Ihmiset matkustavat jälleen ulkomaille ja tämä näkyy myös vahinkodatassamme: matkavakuutuksista on maksettu korvauksia matkalla sattuneista vahingoista 27 prosenttia enemmän vuonna 2023, kuin vuotta aikaisemmin”, kertoo Hytönen. 

Vastuullisuustekoja lasten ja nuorten hyväksi 

OP Hämeen* vuoden 2023 vastuullisuusteot kohdennettiin erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Tämä toive välittyi myös vahvasti pankin omistaja-asiakkaille suunnatun Kaikkien aikojen tekoja-kyselyn kautta. Haasteellisen talousympäristön vaikutukset ja perheiden huoli omasta taloudesta näkyi kyselyn vastauksissa. Lisäksi lasten ja nuorten mielenterveystyön tukeminen koettiin erittäin tärkeänä ja tukea tarvitsevana osa-alueena. Vastauksiin ja toiveisiin pohjaten toteutettiin kesällä vastuullisuusteko hämäläisten lasten ja nuorten hyväksi. Pankin toimialueen paikallisilla järjestöillä, seuroilla ja yhdistyksillä oli mahdollisuus hakea tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastuksen mahdollistamiseen. Tukea myönnettiin yhteensä 70 000 euron edestä. Syksyllä tehtiin myös toinen lahjoitus, joka oli yhteensä 30 000 euroa. Se kohdennettiin lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemiseen. Lahjoituksen saivat FinFami Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry ja MIELI Päijät-Hämeen mielenterveys ry.   

OP Häme oli mukana valmentamassa taloustaitoja ja oman talouden hallintaa toimialueellaan nuorille yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa. Taloustaito-opastuksiin osallistui 1409 nuorta. Digitaitoja opastettiin erityistä tukea tarvitseville asiakkaille Varmuutta verkkoon-tilaisuuksissa sekä kohtaamisissa konttorilla. Näissä kohdattiin 1409 henkilöä.

Toimialueen elinvoiman ja yhteisöllisyyden tukemiseksi paikallisia urheilu- ja kulttuurialan yhteistyökumppaneita tuettiin yhteistyösopimusten kautta. Urheiluseurayhteistyön kautta vuonna 2023 liikutettiin yhteensä 11 848 henkilöä.

OP Häme mahdollisti kesätyön yhteensä 215 nuorelle Kesäduuni OP:n piikkiin-kampanjan kautta. Kesäduuni OP:n piikkiin kampanja 2024 on parhaillaan käynnissä ja pankin toimialueen yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea tukea nuorten työllistämiseen 16.5.2024 saakka. 

*OP Etelä-Hämeen ja OP Päijät-Hämeen vastuullisuusteot yhteensä on nykyinen OP Häme

OP Häme*      
Tulos Toteuma 12/2023 Toteuma 12/2022 Muutos edelliseen vuoteen
Korkokate 82 213 41 752 96,9 %
Omistamisen tuotot 12 728 9 796 29,9 %
Palkkiotuotot 32 454 36 236 -10,4 %
Kulut yhteensä 53 230 47 153 12,9 %
Arvonal.tappiot luotoista ja muista sit. 5 450 2 024 169,3 %
Bonukset (omistaja-asiakkaille maksetut) 9 671 7 510 28,8 %
Liikevoitto 54 616 28 272 93,2 %
       
Liiketoiminnan volyymit Toteuma 12/2023 Toteuma 12/2022 Muutos edelliseen vuoteen
Rahoitustoiminta 3 162 744 3 207 999 -1,4 %
Asuntorahoitus 1 868 383 1 904 794 -1,9 %
Yritysrahoitus 959 880 958 391 0,2 %
Asiakasvarat 4 274 564 4 389 257 -2,6 %
Talletukset 2 661 292 2 917 936 -8,8 %
Rahastot 608 383 559 619 8,7 %
Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt 669 503 617 898 8,4 %
Muut asiakasvaraerät yht. 335 386 293 804 14,2 %
Omistaja-asiakkaat, kpl 104 857 104 430 427 kpl

*Yhteenlaskettuna OP Etelä-Hämeen ja OP Päijät-Hämeen luvut. Euromääräiset luvut on esitetty tuhansina euroina. Omistaja-asiakkaiden määrä on kappaleina.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mika Helin, mika.helin@op.fi, 050 517 7004
varatoimitusjohtaja Mika Kivimäki, mika.kivimaki@op.fi, 050 520 8357

OP Häme on OP Ryhmän suurimpia osuuspankkeja, jonka toiminta kattaa Hämeenlinnan, Lahden ja Riihimäen seudut. Pankki palvelee yli 100 000 omistaja-asiakasta reilun 230 ammattilaisen voimin. Perustehtävän mukaisesti OP Häme kulkee asiakkaidensa arjessa edistäen heidän sekä koko toimialueen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.