Tulostiedote vuoden 2023 tuloksesta

OP JANAKKALALLA ONNISTUNUT VUOSI – OMISTAJILLE PAREMPIA ETUJA JA ALUEEN TOIMIJOILLE TUKEA

Markkinakorkojen nousu tuki pankin tuloksen parantumista ja mahdollisti etujen kasvattamisen omistaja-asiakkaille. Talousympäristö haastoi erityisesti luottojen kysyntää. Vakavaraisuus säilyi vahvana. Omistaja-asiakkaiden saama bonushyöty ylitti 1,4 miljoonaa euroa.

Pankin toimitusjohtaja Mikko Suutari kertoo, että vuodesta 2023 muodostui kahtiajakoinen. Toisaalta markkinakorkojen nousu paransi pankin tulosta ja mahdollisti omistaja-asiakkaille OP-bonusten kasvattamisen ja ilmaiset päivittäispalvelut, mutta toisaalta korkojen nousu heikensi luottokysyntää ja vaikutti taloudelliseen aktiviteettiin heikentävästi. Lisäksi geopoliittinen epävarmuus alensi kuluttajien luottamusta talouteen, mikä vaikutti osaltaan investointihalukkuuteen.

Janakkalan Osuuspankin vuoden 2023 liikevoitto oli yhteensä reilut 9,6 miljoonaa euroa. Vahvan tuloksen myötä pankki kasvatti myönnettyjen OP-bonusten määrää ja tarjosi omistaja-asiakkailleen ilmaiset päivittäispalvelut. Kokonaisuudessaan OP-bonusten määrä nousi yli 1,4 miljoonaan euroon. Lisäksi erinomainen tulos vahvisti edelleen pankin vakavaraisuutta ja vakavaraisuussuhde nousi yli 50 prosenttiin. ”Kuluvana vuonna 2024 OP-bonukset tullaan maksamaan 40 prosentilla korotettuna ja koko vuodelle jatketaan lisäetuna ilmaisia päivittäispalveluita, joten vahvan tuloksen turvin pystymme tukemaan asiakkaitamme myös talouden heikompina aikoina”, toteaa Mikko Suutari.

Markkinakorkojen nopea nousu ei heijastunut asiakkaiden lainanhoitokykyyn. Pankin asiakkaat ovat hoitaneet luotot säntillisesti ja tällä hetkellä ei ole merkkejä ongelmaluottojen kasvusta. Lisäksi moni on suojannut asuntolainansa korkojen nousulta. ”Markkinakorkojen nousu ei vaikuttanut kaikkien asuntolaina-asiakkaiden korkokuluihin, sillä pankin asuntolaina-asiakkaista noin 34 prosenttia on ostanut lainalleen korkosuojan”, tarkentaa Mikko Suutari.

Janakkalan Osuuspankki myönsi vuoden 2023 aikana yhteensä noin 47 miljoonaa euroa luottoja. Myönnettyjen luottojen määrä aleni vuoteen 2022 verrattuna lähes 13 prosenttia. Toimialueen asuntorakentaminen oli vähäistä, kun Janakkalaan valmistui vähiten asuntoja koko 2000-luvulla. Myös asuntokauppa hiljeni pankin toimialueella ja noudatteli yleistä suhdannetta. Kuitenkin positiivista oli, että kunnassa on saatu isoja investointeja käyntiin ja päätökseen. Turenkiin valmistui vuoden 2023 aikana uusi kauppakeskus sekä lisäksi uusi koulukeskus.

Vastuullisena toimijana Janakkalan Osuuspankki siirsi toimintansa loppukeväästä 2023 valmistuneeseen kauppakeskukseen. Tämän hankkeen myötä Turengin keskustan vetovoima parani ja alueen asukkaille varmistettiin erinomaiset palvelut lähellä. Pankin toimitilojen määrää sopeutettiin vastaamaan paremmin nykyistä asiakaskäyttäytymistä ja samalla pankin hiilijalanjälki väheni huomattavasti. ”Uudet toimitilat ovat saaneet uskomattoman paljon myönteistä palautetta”, toteaa pankin toimitusjohtaja Mikko Suutari.

Uusia asiakkaita ja toimijoille tukea

Janakkalan Osuuspankin toiminnan perusta pohjautuu omistajuuteen ja asioinnin keskittämiseen. ”Osuustoiminnallisena pankkina kannamme huolta myös yhteisöllisen roolin toteuttamisesta paikallisesti, tämän vuoksi pankin kannalta on erityisen tärkeää onnistua liiketoiminnassa, jotta voimme toteuttaa myös yhteisöllistä roolia”, toteaa Mikko Suutari. Viime vuonna solmimme lähes 650 uutta asiakassuhdetta ja moni liittyi pankin omistajaksi. Pankin asiakasmäärä oli loppuvuonna noin 18.300. ”Kiitän kaikkia nykyisiä asiakkaita uskollisuudesta ja luottamuksesta sekä toivotan kaikki uudet asiakkaat tervetulleiksi paikallisen pankin palveltavaksi”, jatkaa toimitusjohtaja Mikko Suutari.

Pankki järjesti ensimmäistä kertaa alueen toimijoille Etua Elämään -lahjoitushaun, jossa oli jaossa yhteensä 30.000 euroa. Omistaja-asiakkaille suunnattu vastuullisuuskysely vuoden 2023 aikana viitoitti pankin lahjoituskohteiden valintaa. Lahjoitus jaettiin 14 eri toimijalle. Lisäksi pankki lahjoitti varat 24 nuoren työllistämiseksi OP Kesäduunihankkeen kautta. ”Vahvat arvomme; ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen, tulevat viitoittamaan vuoden 2024 tekemistä ja aiomme järjestää Etua Elämään -lahjoitushaun myös vuonna 2024, sanoo toimitusjohtaja Mikko Suutari.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mikko Suutari, 050 411 7132