Tuotto-osuuden korko vuodelle 2022

Tuotto-osuuden koroksi vahvistui 4,45%

Janakkalan Osuuspankki on vahvistanut Tuotto-osuuden koroksi 4,45 % vuodelle 2022. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan ja maksetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille 1.6.2023. Korosta toimi-

tetaan ennakonpidätys 7,5 % 5000 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 25,5 %. Jos korko jää
20 euroon tai alle, ennakonpidätystä ei toimiteta.