OP Keski-Pohjanmaa: Nuoret sijoittivat viime vuonna ennätyksellisen aktiivisesti – Nämä sijoituskohteet ovat nuorten suosiossa

Vaikka talousympäristö oli viime vuonna epävarma, OP Keski-Pohjanmaan asiakkaat sijoittivat aktiivisesti, selviää pankin asiakasdatasta. Varsinkin nuoret asiakkaat innostuivat sijoittamaan, sillä 18–24-vuotiaat ostivat osakkeita viime vuonna lähes kolme kertaa enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Sijoittamisesta on tullut osa yhä useamman suomalaisen arkea. OP Keski-Pohjanmaan asiakasdata paljastaa, että erityisesti alueen nuoret sijoittajat olivat vuonna 2023 edellistä vuotta aktiivisempia.

OP Keski-Pohjanmaan 18–24-vuotiaat asiakkaat ostivat osakkeita viime vuonna peräti 181 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna ja ostetuimmat osakkeet olivat Finnair, Fortum ja Nordea. 18-24-vuotiaat nuoret tekivät lähes 100-prosenttisesti osakekauppansa digitaalisissa kanavissa. 

– On hienoa huomata, että nuoret ovat innostuneet sijoittamisesta ja säästämisestä. Säästämisestä ja oman talouden hallinnasta on erittäin tärkeää puhua nuorille. Mekin pankkina olemme jo vuosia olleet mukana edistämässä toimialueemme lasten ja nuoren taloustaitojen osaamista yhdessä oppilaitosten kanssa, sanoo asiakkuuspäällikkö Katja Haapakoski OP Keski-Pohjanmaan säästämisen ja sijoittamisen tiimistä. 

Vaikka nuorten osakekaupankäynti oli viime vuonna vilkasta, valtaosa nuorista sijoittaa kuitenkin rahastoihin. Moni sijoittaa rahastoihin säännöllisen kuukausisäästösopimuksen kautta, jolloin raha menee automaattisesti valittuun rahastoon kerran kuukaudessa. 

– 18–24-vuotiaat OP:n asiakkaat sijoittavat keskimäärin 59 euroa kuukaudessa rahastoihin kuukausisäästösopimusten kautta. OP Keski-Pohjanmaan nuoria asiakkaita kiinnostavat eniten indeksirahastot, säästäjän rahastot sekä vastuulliset teemarahastot, jotka ovatkin hyviä valintoja toteuttaa pitkäaikaista säästämistä hajautusta korostaen, Katja Haapakoski jatkaa.

Asiantuntijan vinkit sijoitusvuoteen 2024

Viime vuosi oli osake- ja korkomarkkinoilla vaiherikas ja keskuspankit vaikuttivat keskeisesti markkinoiden mielialoihin. Moni pohtiikin nyt, mihin sijoittaa tänä vuonna, kun sijoitusympäristö on yhä epävarma. 

– Tänä vuonna katseet kannattanee kääntää sekä korko- ja osakesijoituksiin. Yhdistelmäsalkku, jossa on sekä osakkeita että korkoja, kestää suhdannevaihteluita ja riskejä aikaisempaa paremmin, arvioi OP Varainhoidon koroista ja osakkeista vastaava sijoitusjohtaja Tommi Kokkarinen. 

Kokkarinen vinkkaa, että sijoituksia on hyvä hajauttaa eri omaisuuslajien lisäksi ajallisesti ja maantieteellisesti.

– Hajauttaminen eli sijoituskohteiden hankkiminen maantieteellisesti eri alueilta, eri omaisuuslajeista sekä myös eri ajankohtina on tärkeää riskien tasaamiseksi. Hajauttaminen onnistuu esimerkiksi rahastojen kautta, jotka sijoittavat rahasi puolestasi eri sijoituskohteisiin, lisää Kokkarinen.


OP Keski-Pohjanmaan 18-24-vuotiaiden asiakkaiden ostetuimmat osakkeet vuonna 2023:
1. Finnair
2. Fortum
3. Nordea
4. Neste
5. Nokian Renkaat

Kaikkien OP:n 18–24-vuotiaiden asiakkaiden ostetuimmat rahastot vuonna 2023:
1. OP-Maailma Indeksi 
2. OP-Amerikka Indeksi
3. OP-Maltillinen
4. OP-Rohkea
5. OP-Euro

Lisätietoja OP Varainhoidosta ja sen tuottamista markkinainformaatioista

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. 
Esityksen perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen.