Toimitusjohtaja Jyrki Rantala esittelee OP Keski-Pohjanmaan tulosta vuodelta 2022

OP Keski-Pohjanmaalta vahva tulos korkotason nousun myötä – vuoden aikana vahvaa asiakastyötä ja vastuullista vaikuttamista

Liikevoitto 13,4 miljoonaa euroa - tuloksen palautusta omistaja-asiakkaille ja toimialueelle lähes 7 miljoonaa euroa.

Pankin tilikauden liikevoitto viime vuonna oli 13,4 miljoonaa euroa. Tulos kasvoi 3,3 miljoonaa euroa pääosin korkokatteen nousun myötä. 

 – Kokonaisuudessaan vuosi oli hyvä sisältäen monipuolisia onnistumisia liiketoiminnoissamme, arvioi toimitusjohtaja Jyrki Rantala pankin viime vuoden tulosta. Uusia asunto- ja yritysluottoja myönsimme noin 214 miljoonaa euroa, missä luvussa oli nousua yli 24 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna johtuen lähinnä loppuvuoteen asti ulottuneesta hyvästä asuntoluottokysynnästä sekä yrityslainojen kasvusta. Uusia omistaja-asiakkaita liittyi osuuspankkiin 717 ja meitä on nyt 37 293 jäsentä. Maksoimme omistaja-asiakkaille bonuksia noin 2,8 miljoonaa euroa. Asiakasmäärän suuruus, 61 228 asiakasta, antaa vahvan viestin pankkimme merkityksestä ja menestyksestä Keski-Pohjanmaalla, ja toimialueellemme palautetut miljoonat viestivät yhteisöllisen roolimme vaikuttavuutta, summaa Rantala. 
 
Keski-Pohjanmaan Osuuspankin korkokate, 18,7 miljoonaa euroa, nousi voimakkaasti kohonneen markkinakorkotason sekä kasvaneen luottokannan ansiosta. Palkkiotuotot säilyivät hyvällä 9 miljoonan euron tasolla johtuen muun muassa asiakkaiden arvostamista talouden turvan tuotteista ja sijoittamiskiinnostuksen säilymisestä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Monet asiakkaamme ovat nyt konkreettisesti huomanneet luottojen korkosuojauksen tuoman hyödyn. 

Taseen loppusumma lähestyy 1,8 miljardin euron rajaa. Luotot olivat vuoden lopussa lähes 1,1 miljardia euroa. Talletukset kasvoivat peräti 15,6% talletusten kokonaismäärän ollessa vuoden lopussa yli 1,2 miljardia euroa.

Henkilökuntaa pankin palveluksessa oli vuodenvaihteessa 83 henkilöä. Hallinto- ja henkilöstökulut säilyivät edellisen vuoden tasolla.

– Työntekijäkokemus on säilynyt erinomaisena ja toimintakulttuurin vahvistaminen jatkuu hyvähenkisesti, mikä ilahduttaa minua erityisesti, Rantala sanoo. 

– Vuoden liikevoitto ja tuotto-osuuksien vahva myynti tukevat jo ennestään vahvaa vakavaraisuuttamme, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Rantala. Pankin vakavaraisuussuhdeluku oli 29,4 %. Myönteinen tuloskehitys mahdollistaa vahvan yhteisöllisen roolin toteuttamisen myös jatkossa. Ensi kesänä mahdollistamme esimerkiksi 75 nuoren kesätyöllistymisen alueemme yrityksissä ja yhdistyksissä.

Vuoden 2023 näkymät

Talouden arvioidaan painuvan maltilliseen taantumaan vuonna 2023, inflaation odotetaan laskevan hitaasti, ja lyhyiden korkojen ennustetaan yhä nousevan. Talouden näkymiin liittyy yhä poikkeuksellista epävarmuutta. Taloudellisten tekijöiden ohella energian hinta ja saatavuus sekä globaalien markkinoiden kehitys yhdessä geopoliittisen tilanteen kanssa voivat äkillisesti vaikuttaa talouden näkymiin. 
Toimialueemme tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset. Erityisesti Kokkolan suurteollisuusalueen lähivuosien mittavat investoinnit luovat pohjaa alueellisen elinvoiman vahvistumiseen. Kalajoen myötätuuli matkailussa jatkuu ja Ylivieska pitää puolensa alueellisen kaupan ja pk-yritysten keskuksena.
Korkotason säilyessä vähintään nykytasolla vuoden 2023 aikana odotamme hyvää – ja jopa paranevaa tulosvuotta.

 

Keski-Pohjanmaan Osuuspankki
(1.000 €) 2022 2021 muutos
Korkokate 18 701 15 231 + 22,8 %
Palkkiotuotot 8 282 8 688 - 4,7 %
Pankin omistamisen tuotot 4 099 4 100  
Kulut 17 973 17 930 + 0,2%
Odotetut luottotappiot - 276 - 21  
Omistajajäsenille maksetut bonukset 2 778 2 840 - 2,2 %
Liikevoitto 13 410 10 102 + 32,8 %
       
Tase-erät 31.12.2022      
Talletukset 1,24 mrd. € + 15,6 %  
Luotot 1,1 mrd. € - 1,1 %  
Tase 1,8 mrd. € + 11,1 %  
Omistaja-asiakkaat 37 293 omistajaa + 717 uutta omistaja-asiakasta