OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja Jyrki Rantala esittelee pankin tulosta vuodelta 2023

OP Keski-Pohjanmaan vahvasta tuloksesta merkityksellistä ja näkyvää vaikuttavuutta koko Keski-Pohjanmaalle

Tuloksesta palautuu omistaja-asiakkaille ja toimialueelle yli 20 miljoonaa euroa.

Pankin tilikauden liikevoitto viime vuonna oli 23,3 miljoonaa euroa. Tulos kasvoi 10 miljoonaa euroa pääosin korkokatteen nousun myötä. 

 Kokonaisuudessaan vuosi oli hyvä sisältäen monipuolisia onnistumisia liiketoiminnoissamme, arvioi toimitusjohtaja Jyrki Rantala pankin viime vuoden tulosta. Uusia asunto- ja yritysluottoja myönsimme noin 192 miljoonaa euroa. Uusia omistaja-asiakkaita liittyi osuuspankkiin 837 ja meitä on nyt 37 351 jäsentä. Maksoimme omistaja-asiakkaille bonuksia noin 3,5 miljoonaa euroa. Asiakasmäärän suuruus, yli 61 000 asiakasta, antaa vahvan viestin pankkimme merkityksestä ja menestyksestä Keski-Pohjanmaalla, ja toimialueellemme palautetut miljoonat viestivät yhteisöllisen roolimme vaikuttavuutta, summaa Rantala. 
 
Keski-Pohjanmaan Osuuspankin korkokate, 39 miljoonaa euroa, nousi voimakkaasti kohonneen markkinakorkotason sekä säilyneen luottokannan ansiosta. Palkkiotuotot säilyivät hyvällä 6 miljoonan euron tasolla johtuen muun muassa asiakkaiden arvostamista talouden turvan tuotteista ja sijoittamiskiinnostuksen säilymisestä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Monet asiakkaamme ovat nyt konkreettisesti huomanneet luottojen korkosuojauksen tuoman hyödyn. 

Taseen loppusumma lähestyy 1,6 miljardin euron rajaa. Luotot olivat vuoden lopussa runsaat 1,1 miljardia euroa ja talletukset vajaat 1,1 miljardia euroa.

Henkilökuntaa pankin palveluksessa oli vuodenvaihteessa 91 henkilöä.

– Työntekijäkokemus on säilynyt erinomaisena ja toimintakulttuurin vahvistaminen jatkuu hyvähenkisesti, mikä ilahduttaa minua erityisesti, Rantala sanoo. 

– Vuoden vahva liikevoitto ja tuotto-osuuksien myynti tukevat jo ennestään vahvaa vakavaraisuuttamme, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Rantala. Pankin vakavaraisuussuhdeluku oli 31,19 %. Myönteinen tuloskehitys mahdollistaa vahvan yhteisöllisen roolin toteuttamisen myös jatkossa. Ensi kesänä mahdollistamme esimerkiksi 50 nuoren kesätyöllistymisen alueemme yrityksissä ja yhdistyksissä.

Vuoden 2024 näkymät

Talouden näkymät säilyvät vaisuina ja epävarmoina alkuvuonna 2024. Inflaation hidastumisen odotetaan mahdollistavan korkojen laskun, mikä luo edellytyksiä talouden elpymiselle loppuvuonna 2024.

Toimialueemme tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset. Erityisesti Kokkolan suurteollisuusalueen lähivuosien mittavat investoinnit luovat pohjaa alueellisen elinvoiman vahvistumiseen. Kalajoen myötätuuli matkailussa jatkuu ja Ylivieska pitää puolensa alueellisen kaupan ja pk-yritysten keskuksena. 

Vuodelta 2024 odotamme edelleen hyvää, vaikkei toki enää ennätyksellistä tulostasoa.

Keski-Pohjanmaan Osuuspankki 

(1.000 €) 2023 2022 muutos
Korkokate 39 072 18 701 +109%
Palkkiotuotot 5 869 8 282 -29%
Pankin omistamisen tuotot 5 611 4 099 +37%
Kulut 19 098 17 107 +12%
Odotetut luottotappiot -7 116 276   
Omistajajäsenille maksetut bonukset 3 513 2 778 +26,5%
Liikevoitto 23 258 13 398 +73,6%

 

Tase-erät 31.12.2023    
Talletukset 1,06 mrd. € -14,1%
Luotot 1,1 mrd. € +2,0%
Tase 1,6 mrd. € -10,7%
Omistaja-asiakkaat 37 351 omistajaa +837 uutta omistaja-asiakasta