OP Keski-Suomen Teemme yhdessä hyvää -lahjoituksista apua ja mahdollisuuksia monelle

Vuoden 2021 Teemme yhdessä hyvää -lahjoituspotti 25 000 euroa jaettiin laaja-alaisesti eri kohderyhmiä tavoittaville toimijoille. Lahjoitushakemuksia tuli yhteensä 27 kappaletta, joista lahjoituksen sai kuusi hakijaa. Lahjoituksista päätti pankin hallitus elokuun kokouksessaan. Teemme yhdessä hyvää -lahjoituskampanja on osa OP Keski-Suomen vastuullisuustyötä, jota ohjaa pankin oma ja OP Ryhmän vastuullisuusohjelma.

Teemme yhdessä hyvää -lahjoitus sai pankin toimialueella toimivilta seuroilta, yhdistyksiltä ja muilta kolmannen sektorin yhteisöiltä 27 hakemusta. Hakemuksista 85 prosenttia tuli Jyvässeudulta ja 15 prosenttia muualta. Lahjoituksen saajista viisi on Jyvässeudulta ja yksi muualta. Avun tarve on edelleen suuri ja ilman vapaaehtoistyötä yhdistysten toiminta ei pyörisi. 
 
Lahjoitusten saajien valinnoissa on pyritty monimuotoisuuteen, eri kohderyhmiin ja ajankohtaisuuteen. Valintaperusteina ovat olleet pankin arvoihin eli ihmisläheisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä menestymiseen sopiva toiminta, alueellinen ja kohderyhmän kokoon liittyvä vaikuttavuus sekä eri kohde- ja ikäryhmien mahdollisimman laaja-alainen huomiointi.
 
 Keski-Suomen Hengitysyhdistys ry 1000 e
* Lahjoituksella mahdollistetaan Sää- ja ilmastoriskit -luentosarjan toteutus. Luennoilla halutaan lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta, sekä kannustaa jokaista ilmastotekoihin. Sarjassa on kaksi luentoa, joista ensimmäisen aiheena on, miten yhdistykset ja yhteisöt voivat toiminnallaan vaikuttaa ilmastoon. Toisessa luennossa keskitytään yksilön kestävään elämäntapaan. Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille. Yhdistys toimii 16 kunnan alueella Keski-Suomessa. 
 
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, naistoimikunta 2000 e 
* Lahjoitusvaroilla kustannetaan perhepikkujoulun järjestäminen syöpää sairastaville lapsille perheineen. Syöpäyhdistys toimii Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin alueella. 
 
Eläkeliiton Viitasaaren yhdistys ry 2000 e 
* Lahjoitus käytetään yhdistyksen myöhemmin loppuvuodesta järjestettävän 50-vuotisjuhlan järjestelyihin. Jäseniä yhdistyksellä on noin 300. 
 
Jyväskylän naislaulajat ry 5000 e 
* Lahjoituksella mahdollistetaan erilaisia kulttuurimuotoja yhdistävä projekti, jonka lopputuloksena olisi stand-upin, sävel-, sana-, tanssi- ja näyttämötaiteen yhdistävä esitys. Esityksen arvioitu valmistuminen kevät/syksy 2022. Ideointi projektille on lähtenyt koronan kulttuuriväelle aiheuttamasta ahdingosta. Projektilla halutaan tukea kulttuurin tekijöitä ja kulttuuria kaipaavaa yleisöä. 
 
Sovatek-säätiö, Olohuone-hanke 5000 e 
* Lahjoitusvarat käytetään asunnottomien ja päihde- ja mielenterveyspalveluiden ja muiden vastaavien palveluiden ulkopuolella olevien henkilöiden hyväksi ja arjen avuksi. Olohuoneen asiakkaat ovat yhteiskunnan ja palveluiden ulkopuolella. Käytännössä asiakkaille lahjoitusvaroilla hankitaan vaatteita, hygieniatarvikkeita, ruokaa ja vitamiineja.  
 
Digi & Game Center 10 000 e 
* Digi&Game Center on 1/2020 perustettu keskisuomalainen brändi, ekosysteemi, jota Peliosuuskunta Expa operoi. Toiminnan tavoitteena on synnyttää synergiaa digi- ja pelialojen ja muiden alojen yritysten välille ja näin auttaa syntymään yritysten ja oppilaitosten välisiä yhteistyöprojekteja, yrityksiä ja työpaikkoja. Lahjoituksella tuetaan mm. tilankäyttökuluja ja siitä hyötyvät nuoret yrittäjät, opiskelijat, kulttuuritoimijat sekä eri alojen toimijat, jotka tarvitsevat apua mm. digitalisointiin tai peliteknologioihin. Toiminta on kansainvälistä ja tavoitteena on myös sitouttaa kansainvälisiä opiskelijoita ja toimijoita Keski-Suomeen. Työt tehdään tällä hetkellä vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2020 toiminnan kautta autettiin 12 yrityksen syntymistä. 
 
Muita OP Keski-Suomen vastuullisia tukemisen muotoja ovat lahjoituskampanjan lisäksi muun muassa Kesäduuni OP:n piikkiin, Hiiop-vapaaehtoistyö, Taloustaitohanke, erilaiset hyväntekeväisyyskampanjat sekä Yrityskylä Keski-Suomi alakoulu, jossa olemme mukana OP Koti -pienoisyrityksellä. 
 
Lisätiedot: Pia Saikkonen, viestintäpäällikkö, pia.saikkonen@op.fi, p. 010 256 5610.