OP Keski-Suomen lahjoituspotti luontokohteisiin ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen

Kevään 2023 Teemme yhdessä hyvää -lahjoituspotti 20 000 euroa jaettiin luontokohteisiin ja lasten ja nuorten harrastamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lahjoitushakemuksia tuli ennätysmäärä, yhteensä 49 kappaletta, joista lahjoituksen sai kahdeksan hakijatahoa. Lahjoituksista päätti pankin hallitus. Teemme yhdessä hyvää -lahjoituskampanja on osa OP Keski-Suomen vastuullisuustyötä, jota ohjaa pankin oma ja OP Ryhmän vastuullisuusohjelma.

Teemme yhdessä hyvää -lahjoitus sai pankin toimialueella toimivilta seuroilta, yhdistyksiltä ja muilta kolmannen sektorin yhteisöiltä ennätysmäärän hakemuksia – yhteensä 49 kappaletta. Hakemuksia tuli jälleen moneen eri tarpeeseen ja eri ikä- ja kohderyhmille. Hakemuksista 82 prosenttia tuli Jyvässeudun alueelta ja 18 prosenttia muualta. Lahjoituksen saajista kuusi on Jyväskylästä ja kaksi muualta maakunnasta. 

Lahjoitusten saajien valinnoissa huomioitiin erityisesti luontokohteet ja lapset ja nuoret, sillä syksyllä 2022 toteutetussa Kaikkien aikojen tekoja -omistaja-asiakaskyselyssä ne nousivat tärkeimpien kohderyhmien ja kohteiden joukkoon. Valintaperusteina ovat myös olleet pankin arvoihin eli ihmisläheisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä menestymiseen sopiva toiminta, alueellinen ja kohderyhmän kokoon liittyvä vaikuttavuus sekä lasten ja nuorten harrastamisen tasa-arvoinen mahdollistaminen. 

Teemme yhdessä hyvää -lahjoituksen saajat: 

3000 euroa/Syvälahden kyläyhdistys ry., Äänekoski

Syvälahden kyläyhdistys on perustanut ja ylläpitänyt yli 20 v. Laulavan Mörön polkua 19 km. Tavoitteena polun perustamiselle on ollut vanhojen kylien välisten kulkuväylien raivaaminen ja kunnostaminen. Syvälahden ky koostuu kolmesta kylästä, Syvälahti, Lohilahti ja Vihijärvi. Poluilla on vuosittain runsaasti retkeilijöitä niin läheltä kuin laajasti ympäri Suomea ja ulkomaita. 

Avustuksen avulla yhdistys voisi palkata paikallisia 4H nuoria-yrittäjiä avuksemme. Talkoista vastaa pieni ja ikääntynyt porukka, jonka voimavarat ovat rajalliset.

3000 euroa / Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry., Jyväskylä

Luonnon monimuotoisuuden tukeminen vaatiikin konkreettisia toimia ja pienienkin tekojen merkitys rakennetussa ympäristössä korostuu. Siilien talvehtimista voidaan auttaa rakentamalla asiallisia talvipesiä, jotka ovat niille turvallisia ja hyviä pesäpaikkoja, ja joissa ne voivat myös pesiä. Hyönteisille voidaan tarjota hyönteishotelleja, joihin ne voivat rakentaa pesänsä. Pesiä on myynnissä myös kaupoissa, mutta ne ovat usein maahantuontitavaraa, jolloin ne eivät välttämättä ole parhaita mahdollisia suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaiselle lajistolle. Tämän vuoksi suomalaisista materiaaleista rakennetut pesät tarjoavat parhaan suojan.  

Monella meistä aikuisista ja nuorista on iso huoli ympäristöasioista. Kun konkreettisilla teoilla voi auttaa luontoa ja lähiympäristöä, oma mielikin helpottuu. Työpajan tarkoitus on paitsi auttaa lajistoamme, myös rohkaista nuoria tekemään konkreettisia tekoja luonnon ja ympäristön hyväksi.

3000 euroa / Tarinateatteri Storia ry., Jyväskylä

Lahjoitus käytetään Gradian Vivo-valmennuksen opiskelijoitten hyväksi. Iältään 16-20 vuotiaita. Tavoitteena on ehkäistä toisen asteen opiskelijoiden opintojen keskeyttämistä, tukea opintojen loppuun saattamista ja tukea nuoren arjen hallintaa. 
Tarinateatteri on improvisaatioon perustuva soveltavan taiteen muoto.

Lahjoituksella tehdään 4 tarinateatteriesitystä Vivo-valmennuksen nuorille. Esitykset ajoittuvat kahden valmennusjakson (8 vk/jakso) ajalle. Esitysten teemoina on 1) millaista on hyvä arki, 2) minä opiskelijana, 3) työelämää kohti, 4) mun unelmat. 

3000 euroa/Jyväskylän Parkour-Akatemia ry., Jyväskylä

Meillä harjoittelee viikoittain noin 500 harrastajaa, joista yli puolet on lapsia ja nuoria. Vuonna 2016 rakennettu volttimonttumme on saapunut tiensä päähän kovan harjoittelun ja liikunnan ilon saattelemana. Jotta volttien treenaaminen olisi hauskaa ja turvallista myös tulevaisuudessa pitäisi monttu kunnostaa mahdollisimman pian. Näin volttien ja muiden hyppyjen harjoittelut voivat jatkua seuraavat 10 vuotta tuoden iloa ja uuden oppimista lasten ja nuorten elämään.

2000 euroa/Ristimäen kyläyhdistys ry., Hankasalmi

Hankasalmen Ristimäen kylässä on noussut asukkaiden keskuudessa huoli Ristijärven kunnosta. Ensimmäinen askel kohti puhtaampaa Ristijärveä on tehdä kartoitus järven ja valuma-alueen tilasta. Kartoituksesta puolet maksaa ELY-keskus ja puolet tulisi asiaa hallinnoivan yhdistyksen maksettavaksi. Ristimäen kyläyhdistys ry on pieni yhdistys, jolle selvitystyön maksaminen on iso kuluerä. 

Tavoitteena on ennallistaa Ristijärvi takaisin kohti luonnonmukaista tilaa ja parantaa alueen luonnon valmiutta kestää ilmastonmuutoksen myötä tulevat sään ääri-ilmiöt, siinä sivussa lisätä järven virkistyskäyttöä kyläläisten keskuudessa.

2000 euroa / Jyväskylän Suvanto ry., Jyväskylä

Työvalmennuksessa olevien nuorten yksilöllinen digitaitojen tunnistaminen työn tai koulutuspaikan hakemiseen liittyen sekä näiden taitojen tarkoituksenmukainen vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Lahjoitus mahdollistaa nuorelle tietokoneen käyttämisen työvalmennuspäivän aikana sekä yksilöllistä neuvontaa ja konkreettista tukea mahdollisuuksien etsimisessä sekä itse hakuprosessissa.

2000 euroa/Valo-Valmennusyhdistys ry., Jyväskylä

Valo-Valmennusyhdistys ry työskentelee osaamisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi. Valo-Valmennusyhdistyksen perustehtävä on auttaa ja tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä saavuttamaan hyvä ja tavallinen elämä. Valo-Valmennusyhdistys tuottaa työpajatoimintaa Jyväskylän ydin kes-kustassa viidellä eri työpajalla. Toimintaa toteutetaan kuntouttavana työtoimintana sekä sosiaalihuoltolain mukaisena työtoimintana. Kohderyhmälle Jyväskylässä Valo-Valmennusyhdistys tuottaa myös muita palveluita, kuten liikkuvaa asumisen tukea, harrastetoimintaa 13-17 –vuotiaille nuorille sekä kehittämistoimintaa. Toimintamme on suuntautunut erityisesti nuorille aikuisille.

2000 euroa /Taito Keski-Suomi ry., Jyväskylä
Taitopajoilla halutaan tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Kohderyhmänä ovat sellaiset lapset ja nuoret, joiden on muutoin esimerkiksi taloudellisista tai terveydellisistä syistä haasteellista osallistua harrastetoimintaan.  Painotamme toteutuksessa luonnon monimuotoisuuden tukemista, sillä hyödynnämme Taitopajoissa ylijäämä- ja kierrätysmateriaaleja. Lisäksi painotamme yhteisöllisyyttä ja yhdessä käsillä tekemistä.

Muita sosiaalisen vastuun tekoja

Muita OP Keski-Suomen sosiaalisen vastuun tekoja ovat seurayhteistyön ja Teemme yhdessä hyvää -lahjoituskampanjan lisäksi muun muassa Kesäduuni OP:n piikkiin 15-17-vuotiaiden kesätyöllistämisen tukemiseen, jonka kautta tänä kesänä työllistyy 120 nuorta, Taloustaitohanke ja taloustaito- ja digiopastukset, erilaiset hyväntekeväisyyskampanjat sekä Yrityskylä Keski-Suomi alakoulu, jossa olemme mukana OP Koti -pienoisyrityksellä.

 
Lisätiedot: Pia Saikkonen, viestintäpäällikkö, pia.saikkonen@op.fi, p. 010 256 5610. Lomalla 22.6.-24.7. Sijainen: Elli-Noora Korhonen, elli-noora.korhonen@op.fi tai p.010 256 5503.