OP Keski-Suomi tulos Q1 2019: alkuvuosi sujui suunnitellusti ja uutta pohjaa luoden

  • Omistaja-asiakkaiden määrä on edelleen hyvässä kasvussa ennätysvuosienkin jälkeen. Pankilla oli maaliskuun lopussa 74 533 omistaja-asiakasta, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 6,2 prosenttia. 
  • OP Keski-Suomi maksoi maakuntaan tammi-maaliskuun tuloksesta omistaja-asiakkailleen noin 2,2 milj. euroa OP-bonuksia. Lisäksi pankin tuloksestaan maksamat verot jäävät Keski-Suomeen. 
  • Maaliskuun vertailukelpoinen liikevoitto laski edellisvuodesta ollen noin 12,1 milj. euroa (13,4 milj. euroa). Ensimmäisen kvartaalin aikana tulokseen vaikuttivat sääntelyyn liittyvän vakausrahastomaksun kulukirjaus sekä muuttuneen arvonalentumiskirjauskäytännön mukaisesti tehdyt arvonalentumiskirjaukset. Toteutuneet luottotappiot olivat maaliskuun tilanteessa erittäin alhaiset. Myös kokonaisliikevoitto laski ollen 11,7 milj. euroa (12,9 milj. euroa).
  • Pankin vakavaraisuus pysyi vahvana ja luottosalkkumme nykyinen riskiprofiili on oikein hyvä. Basel III-säännöstön mukainen CET 1 -vakavaraisuus on 41 prosenttia.

– Alkuvuosi sujui suunnitelmiemme mukaisesti. Omistaja-asiakasmäärän ja toiminnan volyymien kehitys oli suhdannetilanne huomioiden hyvällä tasolla. Liikevoitto laski ennakoidusti edellisvuodesta. Sääntelyn aiheuttama vakausrahastomaksu ja muuttuneen kirjaustavan mukaisesti kirjatut arvonalentumiset painoivat maaliskuun tulosta. Kuitenkin toteutuneet luottotappiot olivat maaliskuun tilanteessa alhaisella tasolla, summaa alkuvuotta toimitusjohtaja Pasi Sorri. 

Huhtikuun alusta siirryimme maakunnan kassapalveluissa yhden päivän malliin laajennetuin aukioloin. Tähänastiset kokemukset ovat olleet rohkaisevia kuten ovat olleet Jyväskylässäkin.

– Toimintaympäristön muutos aiheuttaa tarpeen toimintojen jatkuvaan tarkasteluun ja sopeutumiseen. Edelleen muuttuva toimiala muuttaa tekemisen rakenteita ja työnkuvia. Asiakkaat odottavat aikaisempaa enemmän yksilöllistä palvelua, jonka tulee olla helppoa ja sujuvaa, mutta myös kustannustehokasta. Toimintojemme uudelleenorganisoinnista johtuen olemme käyneet kevään aikana lain edellyttämät neuvottelut henkilöstömme kanssa. Toimintojen uudelleenorganisointi koskettaa kokonaisuudessaan noin 100 ihmistä. Uusia tehtäviä syntyy kymmeniä ja tehtäviä päättyi 14, joista alle viisi johti lopulta irtisanomisiin, Sorri kertoo.

– Uudelleenorganisoinnin keskeisenä tavoitteena on perustaa täysin uusi palveluyksikkö pankin omistaja- ja kumppaniasiakkaille ja se onnistuu vain sisäisillä muutoksilla, täsmentää Sorri. – Jo toiminnan alkuvaiheessa palveluiden piiriin tavoitellaan noin 2/3 pankin omistaja-asiakkaista. Toimintamallia on pilotoitu noin kahden vuoden ajan ja saadut kokemukset ovat myönteisiä. Yksikkö tarjoaa yksilöllistä palvelua aikavarauksilla yhteyshenkilöiden avulla ensisijaisesti puhelin- ja etäneuvotteluina, mutta tarvittaessa myös kasvokkain. Samassa yhteydessä pankki järkevöittää tilojensa kokonaiskäyttöä Jyväskylässä luopumalla Seppälän ja Vaajakosken toimipisteistä vuoden loppuun mennessä. Lisäksi luovumme aikaisemmin tukipalveluiden käytössä olleista vuokratiloista. Uuden yksikön käyttöönotto tapahtuu syksyn ja vuodenvaihteen aikana. Uskomme, että oma asiantunteva yhteyshenkilö tulee olemaan merkittävä omistaja-asiakasetu tulevaisuudessa.
 
Keski-Suomen Osuuspankin ja Pihtiputaan osuuspankin edustajistot sekä Korpilahden Osuuspankin osuuskuntakokous käsittelevät pankkien yhdistymissuunnitelmaa 7.5.2019. Keski-Suomen ja Pihtiputaan Osuuspankkien edustajiston kokoukset hyväksyivät yksimielisesti pankkien yhdistymisen. Korpilahdella osuuskunnan kokouksessa päätettiin äänestyksen jälkeen, että pankki jatkaa edelleen Korpilahden Osuuspankkina, eikä yhdisty Keski-Suomen Osuuspankkiin. Päätöksestä tiedotettiin keskiviikkona 8.5. 

Suhdannetilanne vaikuttaa asuntolainakysynnän hiipumiseen
Asuntolainakysyntä on ollut alkuvuodesta huomattavasti vähäisempää edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Erityisesti asuntosijoittamisen rahoitus on vähentynyt. 

Asuntolainaa hakevat asiakkaat haluavat lainalleen turvaa. Joka kolmas asuntolaina turvataan takaisinmaksuturvalla ja korkokatolla. Omistusasuminen kiinnostaa nuoria. ASP-säästäminen kasvaa edelleen 20 prosentin vauhtia.

Palkitun OP-Mobiilin käyttäjien määrä on kovassa kasvussa, samoin yhdistelmäkorttien. Asiakkaat valmistautuvat näillä välineillä syksyn maksamisen tunnistamismuutoksiin. Syksyllä tunnistamisen palvelut uudistuvat niin, että pelkkä avainlukulista ei enää kelpaa 14.9.2019 jälkeen.

Jyvässeudun asuntokauppa piristymässä
Jyvässeudun vanhojen asuntojen kauppa piristyi maaliskuussa selvästi. Kun koko toimialan viime vuoden kaupat laskivat -7,2 prosenttia ja tammi-helmikuu jatkoi samalla tasolla, maaliskuu käänsi kauppamäärän kehitystä parempaan suuntaan. Alkuvuoden pudotus viime vuoteen verrattuna oli enää - 2,7 prosenttia. 

OP Koti Keski-Suomen (entinen K-S OP-Kiinteistökeskus) markkinaosuus alkuvuoden osalta on 27,3 prosenttia, jossa kasvua on 2,0 prosenttia. Vahvinta kasvu on ollut kerrostalokaupassa, jossa markkinaosuus on 31,1 prosenttia. Omakotitalokauppa on käynyt myös hyvin, sillä alkuvuoden kaupan kasvu on +30,7 prosenttia.

Varallisuudenhoidossa vahva alkuvuosi 
Sijoitusmarkkina oli alkuvuoden vahvassa vedossa edellisen kvartaalin voimakkaan korjausliikkeen jälkeen ja osakeindeksit vahvistuivat voimakkaasti koko alkuvuoden. Varallisuudenhoidon liiketoiminta kehittyi myönteisesti ja markkinanousu tuki rahasto- ja sijoitusvakuutustuotteiden kysyntää.  Rahastojen markkina-arvon muutos oli ensimmäisen kvartaalin aikana 6,7 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 8,3 prosenttia. Rahastojen markkina-arvon 12 kuukauden kehityksessä näkyy vielä viime vuoden lopun voimakas korjausliike, 12 kk kasvun ollessa -2,4 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten markkina-arvo on kehittynyt myönteisesti 12 kk kasvun ollessa 6,9 prosenttia.  OP Privaten hallinnoimat varat ovat kasvaneet vuoden alusta 12,9 prosenttia nousten n. 621 milj. euroon.   

Yritysliiketoiminnassa tasaista kasvua
Yritysten rahoitus- ja talletusvolyymien kasvu jatkui edelleen tasaisesti, vaikka kysyntä tuntuu selvästi tasaantuneen.  OP Keski-Suomen yritysrahoitus kasvoi vuoden alusta 4,5 prosenttia ollen 513 milj.euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden yritysluotot kasvoivat 5,2 prosenttia. 

Yritysten talletukset kasvoivat alkuvuonna jonkin verran, kasvun ollessa 2,4 prosenttia. Yritysten luottosopimusten korkosuojauskysyntä on pysynyt hyvänä, jo yli kolmannes pankin yritysluottokannasta sisältää korkosuojauksen. Kuluvan vuoden osalta pankki ennakoi rahoituskysynnän pysyvän tasaisen vahvana, mutta hiljenevän viime vuoteen verrattuna. 

Arvio kuluvasta vuodesta

Tavoittelemme viime vuoden tasoista liikevoittoa, vaikka hiipuva suhdannetilanne heikentää tuottojen kehittymistä. Sääntelyn sekä sähköisen pankkitoiminnan edellyttämät investoinnit puolestaan kasvattavat kustannuksia. Näistä syistä asiakasliiketoiminnan nykyisen kannattavuuden ylläpitämiseen liittyy aikaisempaa enemmän haasteita. 

Volyymit ja avainluvut Q1_2019