Tulos 1-6/2023: Tuloksella vahvistamme toimintakykyämme ja palkitsemme omistaja-asiakkaitamme

  • Korkotason nopea nousu kasvatti pankin vertailukelpoista tulosta 26,2 milj. euroon (13,8 milj. euroa). Asiakasliiketoiminnan korkokate kasvoi lähes 90 prosenttia. Nettopalkkiotuotot supistuivat noin 20 prosenttia omistaja-asiakkaille maksettavien korotettujen OP-bonusten, heikentyneen taloudellisen aktiviteetin, sekä tiettyjen tuottoerien kirjaustavan muutoksen seurauksena.
  • Pankin CET 1-vakavaraisuus säilyi vahvana standardimenetelmään siirtymisestä huolimatta ollen 31,3 prosenttia (37,6 prosenttia).
  • Asuntolainoja nostettiin huhti-toukokuussa yli kaksinkertainen määrä alkuvuoteen verrattuna. Kesäkuussa nostetuissa luotoissa ylitettiin jopa negatiivisten korkojen ajanjakson, eli vuosien 2020 ja 2021 tasot. 
  • Haluamme palkita omistaja-asiakkaitamme erilaisilla lisäeduilla. Uutena etuna emme peri lainkaan omistaja-asiakkailtamme päivittäispalveluihin liittyviä maksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 väliseltä ajalta. Aiemmin olemme kertoneet helpottavamme omistaja-asiakkaidemme arkea maksamalla vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna. Näiden lisäetujen arvo omistajillemme on lähes 3 miljoonaa euroa. Keskisuomalaisille omistaja-asiakkaille kertyvät OP Bonukset, tuotto-osuuksien korot sekä päätetyt hinta-alennukset ovat tänä vuonna lähes 15 milj. euroa. Lisäksi olemme maakunnan suurimpia veronmaksajia.
  • Pankin 120-vuotisjuhlavuosi jatkuu erilaisten asiakas- ja henkilöstötapahtumien merkeissä. Syksyllä pankin edustajisto päättää ylimääräisestä hyväntekeväisyyslahjoituksesta. 

Asuntorahoituksen kysyntä piristyi  

Korkojen nousu, inflaatio ja talouden epävarmuus vaikuttivat kuluttajien käyttäytymiseen alkuvuoden aikana. Suurin muutos nähtiin uusien asuntolainojen hakemusmäärissä, jotka laskivat neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Markkinoilla on edelleen pulaa asiakkaita kiinnostavista kohteista.

Vaikka hakemusmäärät ovat edelleen viime vuotta matalammalla tasolla, on rahoituksen kysyntä piristynyt kevään ja kesän aikana. Pankin henkilöasiakkaille myöntämissä luotoissa tämä muutos näkyy selvästi. 

Keskisuomalaiset lyhentävät lainojaan säntillisesti ja maksuohjelmanmuutosten määrä on pysynyt matalana. Lyhennysvapaita on haettu tänä vuonna kymmenisen prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. 

– Asiakkaidemme resilienssi, eli kyky selvitä haastavista tilanteista, on toistaiseksi ollut hyvällä tasolla. Tästä kiitos asiakkaidemme lisäksi myös osaavalle henkilökunnallemme. Olemme jo vuosia valmentaneet asiakkaitamme vastuulliseen oman talouden hoitoon ja sen tuloksia mitataan nyt, kun taloudessa menee heikommin, kertoo pankinjohtaja Matti Halttunen.

Nopeasti kohonnut korkotaso näkyy myös varautumisessa tulevaan. Uusista lainoista 40 prosenttia suojataan koronnousulta. Asiakkaidemme korkosuojauksista saama nettohyöty vuodelle 2023 on noin 8 miljoonaa euroa. 

Kotitalouksien sijoitustoimintaa tai sijoitusasunnon hankintaa varten nostamien lainojen kysyntä on hiipunut selvästi. Korkojen nousun seurauksena asiakkaat käyttävät rahoitusta ensisijaisesti investoimalla omiin tarpeisiinsa.

Markkinakorkojen nopea nousu on ainakin hetkellisesti pysähtynyt ja keskuspankit ovat lähestymässä kiristävän rahapolitiikan päätepistettä. Inflaatio on kuitenkin edelleen korkeaa ja koronnostot voivat jatkua odotettua pitempään.

– Markkinat odottavat korkojen kääntyvän maltilliseen laskuun loppuvuonna, mutta esimerkiksi 12 kk euriborin odotetaan jäävän pitkäksi aikaa noin 3 prosentin tuntumaan, Halttunen sanoo. 

Asuntokaupan alavireisyys korjautumassa

Asuntokaupan ensimmäinen vuosipuolisko alkoi myös Jyvässeudulla (Jyväskylä, Muurame ja Laukaa) erittäin nihkeästi ja koko toimialan käytettyjen asuntojen kauppamäärissä oli yli 50 prosentin pudotus viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Uudistuotannossa kauppamäärän lasku oli selvästi suurempi. 

– Kevään edetessä ja kesää kohti mennessä asuntokauppa piristyi merkittävästi. Jyvässeudun käytettyjen asuntojen kauppamäärän lasku koko toimialalla on lopulta alkuvuoden osalta -31,4 prosenttia, kertoo toimitusjohtaja Janne Särkkä, OP Koti Keski-Suomesta. 

Omakotitalokauppa on pärjännyt eri asuntotyypeistä parhaiten, jossa laskua on -11,5 prosenttia. Sen sijaan kerrostalokaupan kauppamäärien pudotus on -41,1 prosenttia. OP Koti Keski-Suomi on pärjännyt alkuvuonna markkinoita paremmin, kun kauppamäärän laskua yrityksen kaupoissa on Jyvässeudulla -12,5 prosenttia. Yrityksen tekemät omakotitalokaupat ovat kasvaneet alkuvuonna 11,6 prosenttia. 

OP Koti jatkaa edelleen asuntokaupan selvänä markkinajohtajana, kun yrityksen markkinaosuus on alkuvuonna alueen käytettyjen asuntojen osalta 26,8 prosenttia (2022 21,1 %). Ääneseudun käytettyjen asuntojen kauppamäärä on laskenut alkuvuoden osalta koko toimialalla vain -7,6 prosenttia. OP Kodin kauppamäärä on kasvanut Ääneseudulla +22,7 prosenttia.

Asuntokaupan näkymät lähikuukausien osalta ovat alueellamme kohtuullisen hyvät, jolle tukea antavat patoutuneet tarpeet ja useat asuntokaupan indikaattorit (mm. myyntiin tulevat uudet toimeksiannot, hyvät netin kävijämäärät, lisääntyneet esittelypyynnöt jne.). Uudistuotannossa on tapahtunut myös hienoista kysynnän kasvua, mikä ei toki vielä näy loppuvuonna uusina aloitus-päätöksinä.

Yritysluottojen kysyntä heikkoa, mutta yritysten maksukyky edelleen hyvällä tasolla

Korkea inflaatio ja sitä seurannut voimakas koronnousu on vaikuttanut voimakkaasti yritysten luottokysyntään. Myös huoli tulevasta talouskehityksestä jarruttaa investointihalukkuutta. 

Toimialoista rakentaminen tuntuu olevan tällä hetkellä kovimmassa paineessa. Uusia hankkeita ei ole juurikaan suunnitteilla ja valmistuvatkin kohteet käyvät aiempaa heikommin kaupaksi. Korjausrakentamisen osalta kysyntä on säilynyt hyvänä ja taloyhtiölainojen luottokysyntä on säilynyt normaalilla tasolla. Sen sijaan matkailu- ja ravintola-ala elää koronan jälkeistä kulta-aikaa. Kysyntä on poikkeuksellisen hyvällä tasolla. Toimialan kasvua jarruttaa ainoastaan jo krooniseksi muodostunut työvoimapula. 

– Heikkenevästä suhdannetilanteesta huolimatta asiakkaiden maksukyky on säilynyt edelleen hyvänä. Yritysten luotonhoitokyvyssä ole toistaiseksi havaittavissa mitään poikkeavaa. Yritysluottojen maksuohjelmien muutokset ja yritysasiakkaiden käyttöpääoman tarve ovat säilyneet viime vuoden tasolla, kommentoi pankinjohtaja Juhana Jacksén.

OP Keski- Suomen yritysluottojen myynti oli hivenen matalammalla tasolla kuin tammi-kesäkuussa vuonna 2022 ja yritysluottokanta supistui vuoden alusta 4,1 prosenttia, noin 22 milj. euroa. Yritysten talletuskannassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. 

OP Keski-Suomen asiakkaat ovat varautuneet kohtuullisen hyvin korkojen nousua vastaan. Yritysluotoista 27,8 prosenttia sisältää korkosuojauksen. Tämä asiakasjoukko on tällä hetkellä erittäin tyytyväinen mataliin rahoituskustannuksiin korkojen nousun jatkuttua voimakkaana edelleen koko alkuvuoden.

Säästämisen ja sijoittamisen kiinnostus ei ole hiipunut heikommassakaan suhdanteessa

– Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta säästäminen ja sijoittaminen kiinnostaa asiakkaita entistä enemmän ja sijoitustuotteiden kysyntä on ollut voimakasta koko alkuvuoden, kertoo pankinjohtaja Juhana Jacksén. 

Lähes 38 000:lla OP Keski-Suomen asiakkaalla on jo joku säästämisen tai sijoittamisen sopimus. Sijoittaja-asiakkaiden lukumäärä kasvoi alkuvuonna lähes 400 asiakkaalla. Pankin sijoitustuotteiden myynti kasvoi edelleen ja sijoitustuotteita myytiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 108 miljoonalla eurolla. Rahastojen markkina-arvon muutos oli alkuvuoden aikana 6,1 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 3,9 prosenttia. 

OP Keski-Suomen OP varallisuudenhoidon volyymit nousivat alkuvuoden aikana yli 1,8 miljardiin euroon, joka koostuu pääasiassa rahasto-, sijoitusvakuutus- ja osakesäästöistä.

Tulevaisuuden näkymät

– Arvioimme pankin tuloksen muodostuvan selvästi edellisvuotta paremmaksi. Inflaatioon, geopoliittiseen tilanteeseen sekä tulevaan talouskehitykseen liittyy kuitenkin tällä hetkellä erittäin suuria epävarmuustekijöitä. Kaikilla näillä tekijöillä voi olla merkittäviä vaikutuksia pankkiliiketoimintaan, toteaa toimitusjohtaja Pasi Sorri.

Volyymit ja avainluvut 1-6 2023