Tulos 1-9/2023: Vahva tulos tukee toimintakykyämme ja mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme kasvavan palkitsemisen

  • Hyvän tuloskehityksen johdosta OP Ryhmä maksaa vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset 40 prosentilla korotettuna. Tämän lisäksi omistaja-asiakkailta ei ensi vuonna peritä päivittäispalvelupaketin kuukausimaksuja lainkaan.
  • Pankin kokonaistulos kasvoi tammi-syyskuulta 30,2 milj. euroon (19,6 milj. euroa) erityisesti korkokatteen nostamana. Poikkeavilla kertaerillä puhdistettu vertailukelpoinen tulos kohosi tammi-syyskuulta peräti 37,3 milj. euroon (19,2 milj. euroa). 
  • Tulostaso vahvisti pankin CET 1-vakavaraisuutta 31,8 prosenttiin (30,3 prosenttia). Vakavaraisuuteen, maksuvalmiuteen, sekä luotettavuuteen liittyvät pankkitoiminnan perusperiaatteet ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi kuluneen vuoden aikana.
  • Asuntolainojen kysynnän kasvu jatkui OP Keski-Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä. Uusia asuntoluottoja nostettiin 13,3 prosenttia enemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Asiakkaat suosivat lyhyitä viitekorkoja. 40 prosenttia uusista lainoista sidottiin 12 kuukauden euriboriin ja 60 prosenttia tätä lyhyempiin kolmen ja kuuden kuukauden euriboreihin. Uskomme tarjoamiemme kestävien taloudellisten ratkaisujen, sekä kasvaneiden omistaja-asiakasetujen lisänneen myös pankinvaihtajia.
  • Asuntolainamarkkinoilla ovat asioineet erityisesti nuoret. Ensiasunnon ostajien määrään kirjattiin kasvua 21 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Ensiasunnon ostajien markkinatilanne tulee olemaan loppuvuoden ajan poikkeuksellinen. Tänä vuonna ensiasunnon voi ostaa maksamatta varainsiirtoveroa ja markkinoilla on tarjolla paljon ensiasunnon ostajia kiinnostavia kohteita.
  • Odotamme korkojen nousun lakipisteen olevan käsillä ja 12 kk euriborin laskevan 3,5 prosentin tuntumaan ensi vuoden aikana. Ennusteessa on huomioitava, että koronlaskuodotukset ovat Lähi-Idän kriisiytymisen myötä siirtyneet vuonna 2023 eteenpäin kuukausi kuukaudelta ja inflaatioennusteisiin kohdistuu huomat-tavaa epävarmuutta.
  • Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta yritysasiakkaiden maksukyky on säilynyt edelleen kohtuullisen hyvänä, eikä yritysten luotonhoitokyvyssä ole toistaiseksi havaittavissa suurempia muutoksia. Yritysluottojen maksuohjelmien muutokset ja yritysasiakkaiden käyttöpääoman tarve ovat säilyneet viime vuoden tasolla.
  • Pankin 120-vuotisjuhlavuosi on tarjonnut keskisuomalaisille ja omistaja-asiakkaillemme erilaisia maksuttomia tapahtumia kesän ja syksyn aikana. Joulukuussa pankin edustajisto päättää ylimääräisestä juhlavuoden hyväntekeväisyyslahjoituksesta. 

Asuntolainojen kysyntä virkistynyt selvästi kevään ja kesän aikana

Vaisun alkuvuoden jälkeen kysyntä on piristynyt sekä euroissa että kappaleissa. Vaikka korkojen nousun vaikutus heijastuu yhä asuntomarkkinoihin, on kovin korkojen nousu tasaantunut. Asiakkaamme ovat selvästi sopeutuneet uuteen korkoympäristöön, kertoo henkilöasiakkaista vastaava pankinjohtaja Matti Halttunen.
 
Markkinoilla on havaittavissa kysynnän patoutumista. Työllisyystilanne Keski-Suomessa on säilynyt hyvänä ja tarvetta asunnon vaihdolle on edelleen.
 
Rahoituskysyntää on osaltaan hiljentänyt se, ettei Keski-Suomesta tule myyntiin riittävästi ostajia kiinnostavia asuntoja. Juuri nyt eniten kysyntää olisi hyväkuntoisille, remonttivapaille kohteille, Halttunen jatkaa.
 
OP Ryhmä tukee nuorten pääsemistä kiinni omaan asuntoon ja myöntää ensiasunnon ostajille lainan ilman toimitusmaksua maaliskuun 2024 loppuun saakka. Tuore hallituksen esitys ensiasunnon ostajien varainsiir-toveroon liittyvään lainsäädäntöön tulee nostamaan asiakaskysyntää loppuvuoden aikana merkittävästi. – Nyt on erinomainen aika suunnitella ensiasunnon ostoa, arvioi Halttunen. 
 
Asiakkaat haluavat ennustettavuutta oman taloutensa hoitoon. Reilu kolmannes tänä vuonna nostetuista asuntolainoista on suojattu koronnousua vastaan. Vaikka korkokustannukset ovat nousseet yleisimmissä viitekoroissa, lainoja hoidetaan edelleen säntillisesti. Vertailujaksolla maksuohjelmien muutoshakemukset olivat vuosikymmenen matalimmalla tasolla. Laskua vuoden takaiseen -19 prosenttia.
 
Vaikka korkotaso on noussut nollakorkoajoista, asuntolainat ovat kuitenkin pitkiä ja korkotaso ehtii muuttua moneen kertaan, muistuttaa Halttunen.

Jyvässeudun asuntomarkkina piristynyt kehnon alkuvuoden jälkeen

Vaikka Jyvässeudun (Jyväskylä, Muurame, Laukaa) käytettyjen asuntojen kauppamäärä on edelleen 23,9 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna, niin alueen markkinatilanne on piristynyt kesän ja syksyn aikana. Alkuvuoden raju kauppamäärien pudotus on tasoittunut vuoden edetessä, kertoo toimitusjohtaja Janne Särkkä OP Koti Keski-Suomesta.  
 
Omakotitalokauppa on pärjännyt asuntotyypeistä parhaiten ja laskua on koko toimialalla vain 11,63 prosenttia. Uudistuotannon kauppamäärät ovat olleet rajussa laskussa viimeisen vuoden aikana, varsinkin korkeamman korkotason ja asuntosijoittamisen hiipumisen seurauksena. Kesän ja syksyn aikana on uudistuotannossa ollut nähtävissä varovaista piristymistä asunnon omaan käyttöön ostajien aktivoituessa osana jo paremmin toimivia kauppaketjuja.
 
OP Koti Keski-Suomi on vahvistanut markkinaosuuttaan niin Jyvässeudulla kuin koko toimialueellaankin Keski-Suomessa 4,0 prosenttia. Varsinkin Jyvässeudun omakotitalokauppa on käynyt hyvin, sillä yrityksen kauppamäärä on kasvanut 3,1 prosenttia.  Ensiasunnon ostajat piristävät loppuvuoden asuntokauppaa, sillä varainsiirtoveron muutos on lisännyt asuntojen kysyntää välittömästi tehdyn lakimuutoksen julkaisemisen jälkeen. Uudistuotannon osalta ei loppuvuonna nähdä Jyvässeudulla juurikaan uusia aloituspäätöksiä, mutta alkuvuoden osalta tilanne näyttää jo paremmalta.

Heikko suhdannetilanne jarruttaa yritysrahoituksen kysyntää

Heikko taloustilanne on jarruttanut yritysten investointihalukkuutta, ja yritysrahoituksen kysyntä on säilynyt vaisuna koko alkuvuoden. Voimakkaimmin tämä näkyy rakennusteollisuudessa ja uudisrakentamisessa, jossa kysyntä on aika lailla tyrehtynyt kokonaan, kommentoi pankinjohtaja Juhana Jacksen
 
OP Keski- Suomen osalta yritysluottojen myynti on selvästi heikentynyt vuodesta 2022 ja yritysluottokanta supistui vuoden alusta 8,7 prosenttia eli noin 47,7 milj. euroa. Myös yritysten talletuskanta on supistut jonkin verran. Yritysluottojen korkosuojausaste on 27,4 prosenttia koko yritysluottokannasta, joten OP Keski-Suomen yritys ja - yhteisöasiakkaat ovat varautuneet kohtuullisen hyvin korkojen nousua vastaan.
Osana kiristyvää sääntelyä olemme kuluvana vuonna kontaktoineet tuhansia asiakkaita, liittyen yritys- ja yhteisöasiakkaiden tuntemistietoihin, elinkeinon harjoittajien pankkipalveluihin ja yhdistysmuotoisten asiakkaiden palvelukokonaisuuteen ja tilimuotoihin. Sääntelyn vaatimusten mukaan olemme joutuneet uudistamaan em. asiakkaille tarjottavia palvelumalleja ja tilimuotoja.

Säästämisen ja sijoittamisen kiinnostus ei ole hiipunut heikommassakaan suhdanteessa

Haastavasta taloustilanteesta huolimatta sijoittaminen ja säästäminen on kuluvana vuonna kiinnostanut asiakkaita entistä enemmän. Pankin sijoitustuotteiden myynti ylsi 144,3 miljoonaan euroon, jossa on lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan lähes 30 miljoonaa euroa. Erityisen kiinnostuneita asiakkaat ovat olleet erilaisista korkotuotteista, korkotilanteen radikaalin muuttumisen johdosta. Korkotuotteiden osuus kokonaismyynnistä oli yli 50 prosenttia. Suosituimmat tuotteet ovat lyhyen koron rahastot ja strukturoidut tuotteet.  
 
Rahastojen markkina-arvon muutos oli alkuvuoden aikana 8,3 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutussäästöjen 2,7 prosenttia. OP Keski-Suomen OP varallisuudenhoidon volyymit olivat kolmannen kvartaalin lopussa 1 807 miljardia euroa, joka koostuu pääasiassa rahasto-, sijoitusvakuutus- ja osakesäästöistä.

Pankin juhlavuotta on vietetty erilaisten tapahtumien merkeissä 

OP Keski-Suomen juhlavuosi on sujunut tapahtumatäyteisenä. Kesällä järjestimme Hippo-synttärihulina -perhetapahtumia kuudella eri paikkakunnalla Keski-Suomessa. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä noin 1000 henkeä. Kesällä rakensimme pankin taulujen Pop up -myyntipisteen Jyväskeskukseen, jossa uusi koti löytyi yli 300 taululle. Loka-marraskuussa omistaja-asiakkailla on mahdollisuus nauttia taiteilija Arja Korisevan ja pianisti Minna Lintukankaan kirkkokonserteista 10 eri paikkakunnalla. Osallistuminen on maksuton.

Pankin taulujen tuotto noin 35 000 euroa lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen ja se sisältyy juhlavuoden lahjoitukseen.

Näkymät loppuvuoteen ja alkuvuoteen 2024

Toimintaympäristöämme hallitsee epävarmuus ja talouden näkymät ovat kokonaisuutena vaisut. OP Keski-Suomen toimintakyky on vahva. Arvioimme, että pankin liikevoitto on kuluvana vuonna selvästi viime vuotta parempi. Loppuvuoden osalta tulosta voivat heikentää kasvavat kuluerät sekä arvonalentumiset. Korkojen nousun voimakkain tulosvaikutus laimenee loppuvuotta kohden, toteaa toimitusjohtaja Pasi Sorri.