Tulos 1-12/2022: Erinomainen tulos vahvistaa heikompien aikojen edellyttämää riskinkanto- ja toimintakykyä

  • Pankin vertailukelpoinen tulos kasvoi korkojen nousun myötä 28,2 milj. euroon (24,9 milj. euroa). Asiakasliiketoiminnan korkokate kasvoi noin 30 prosenttia.
  • Parantuneen tuloksemme johdosta OP Ryhmä korottaa omistajilleen maksettavia OP-bonuksia 30 prosentilla.
  • Pankin CET 1-vakavaraisuus aleni hyvästä tuloksesta huolimatta 31,5 prosenttiin (34,7 prosenttia). Alenema johtuu standardimenetelmän mukaisen lattiatason huomioimisesta vakavaraisuuslaskennassa.
  • Henkilöasiakkaiden maksuohjelmamuutosten tai lyhennysvapaiden hakeminen ei ole toistaiseksi merkittävästi lisääntynyt, vaikka inflaatio, energian hinta sekä korkojen nousu ovat lisänneet asiakkaiden kulutaakkaa. Asuntolainoja on myönnetty vastuullisesti, kestävää maksukykyä, sekä pitkäaikaista oman talouden suunnittelua painottaen. Tällä hetkellä koko Suomessa noin joka kolmanteen uuteen asuntolainaan otetaan korkosuojaus. Myös Keski-Suomessa noin kolmannes asuntolainoista on korkosuojattu. 
  • Pankin henkilökunta on onnistunut työssään erinomaisesti haastavista olosuhteista huolimatta. Olemme pyrkineet kiinnittämään erityistä huomiota jaksamiseen ja viime vuoden lopussa pankin henkilöstötyytyväisyyden arvosana oli pankin historian paras. 
  • OP Ryhmän hyvä kannattavuus mahdollistaa konkreettiset vastuullisuusteot ympäri Suomen. Vuonna 2023 panostamme erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tuemme OP Ryhmässä yhteensä lähes 4,5 miljoonalla eurolla lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä nuorten taloustaitoja ja työllisyyttä edistäviä tekoja. Näitä tekoja toteutamme ja mahdollistamme paikallisesti pankeissa.  

Asuntorahoituksen kysyntä hiipui vuoden loppua kohden

– Vuonna 2022 asuntolainakysyntä oli vaihtelevaa ollen alkuvuodesta vilkasta, tasoittuen kesää kohti, kunnes romahti loppukesällä. Asuntolainahakemusten määrä vuoden lopulla päätyi 40 prosenttia alle edellisten vuosien tason, kertoo pankinjohtaja Pasi Eronen

– Tuhannet asuntolaina-asiakkaat hyötyvät nyt hyvin alhaisista lainakoroista, kun ovat aikanaan tarttuneet pankin näkemykseen turvallisesta asuntolainasta eli käytännössä asiakas on suojannut lainansa korkosuojauksella tai takaisinmaksu- tai vakavan sairauden turvalla, toteaa Eronen. 

Viime vuosina yleistynyt säännöllinen säästäminen suojaa ja luo turvaa ison asiakasjoukon arkeen. Monella asuntovelallisella on edelleen merkittäviä talletuksia, joilla he voivat lyhentää ylimääräisesti asuntolainaansa korontarkistuksen tullessa kohdalle. Lisäksi isolle osalle asiakkaista on myönnetty maksukortteihin riittävät käyttövarat yllättävien menojen varalle. Asiakkaamme arvostavat sitä, että saavat samalta toimijalta myös oman vakuutusturvansa kuntoon.

Jyvässeudun asuntomarkkina notkahti loppuvuonna

–Jyvässeudun (Jyväskylä, Muurame ja Laukaa) asuntokaupan vuosi 2022 oli hyvin kaksijakoinen. Alkuvuoden kauppamäärät enteilivät kohtuullista asuntokauppavuotta kahden edellisen vahvan vuoden jälkeen. Kun loppuvuoden kauppamäärät notkahtivat koko toimialalla yli 30 prosenttia, niin käytettyjen asuntojen kauppamäärä putosi lopulta koko vuoden osalta -17,7 prosenttia. Suurin pudotus oli omakotitalokaupassa, jossa kauppamäärät laskivat – 24,3 prosenttia, kertoo toimitusjohtaja Janne Särkkä OP Koti Keski-Suomesta. 

OP Koti Keski-Suomi vahvisti hienoisesti käytettyjen asuntojen kaupan markkinajohtajuuttaan ja -osuuttaan, kun markkinaosuus oli koko vuoden osalta 24,2 prosenttia. Vahvin kasvu yrityksellä oli Jyvässeudun rivitalokaupassa, jossa markkinaosuus vahvistui yli 4 prosenttia (25,2 %). 

Asuntokaupan näkymät ovat hienoisesti piristyneet, kun myytävien asuntojen tarjonta on vahvistumassa ja monipuolistumassa ja asuntoportaaleiden kävijämäärät ovat lisääntyneet, jonka seurauksena myös asuntojen esittelypyynnöt ovat kasvussa. 

Yritysten epävarmat näkymät heijastuvat investointeihin

Lisääntyneen taloudellisen epävarmuuden, inflatorisen kehityksen ja nousseiden korkojen vuoksi yritykset joutuvat hyvin tarkkaan arvioimaan ja harkitsemaan tulevia investointejaan. Lisäksi useilla aloilla kasvua on jarruttanut myös pula osaavasta työvoimasta.

OP Keski-Suomen yritysluottokanta supistui tilikauden aikana 532,3 milj. euroon (554,5 milj. euroa). Syynä tähän olivat heikentynyt taloustilanne ja tilikaudelle ajoittuneet ylimääräiset lyhennykset. - Asiakkaamme ovat varautuneet kohtuullisen hyvin korkokojen nousua vastaan, sillä lähes 30 prosenttia yritysluottokannasta on korkosuojattua. Aktiviteettimme muiden palveluiden, esimerkiksi kansainvälinen ja kotimainen maksuliikenne sekä yritysvakuutukset, osalta on ollut myönteistä, sanoo pankinjohtaja Juhana Jacksén. 

Taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta kiinnostus sijoittamista kohtaan on säilynyt

Talouden epävarmuus ja nousseet korot ovat muuttaneet sijoitusmarkkinoiden näkymiä kuluneen vuoden aikana. Markkinatilanne näkyy luonnollisesti varallisuudenhoidon kaikissa omaisuusluokissa. Rahastosijoitusten määrä aleni tilikaudella 11,8 prosenttia ollen 501,6 milj. euroa (568,6 milj. euroa). Myös vakuutussäästöjen volyymi aleni 13,0 prosenttia päätyen 592,8 milj. euroon (681,4 milj. euroa).

Säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaiden kokonaismäärä on kuitenkin lisääntynyt voimakkaasti päättyneen vuoden aikana. Esimerkiksi jatkuva ja säännöllinen säästäminen on hyvä oman talouden suunnittelun ja varautumisen väline.

Henkilökunta jatkoi laajasti etätyöskentelyä

– Hyviin kokemuksiimme perustuen henkilökuntamme on jatkanut työskentelyä monipaikkaisesti koronan jälkeenkin. Valtaosassa työtehtäviämme työn tekeminen ei ole paikkaan sidottua, ja arviolta yli puolet työstä tehdäänkin etätyönä. Tämä on näkynyt muun muassa työtyytyväisyytenä, joka on ollut ennätyksellisellä tasolla, kertoo hallintojohtaja Toni Ruokanen

Tulevaisuuden näkymät

–Taloudellinen epävarmuus jatkunee myös kuluvana vuonna. On erittäin todennäköistä, että ajaudumme taantumaan. Heikkenevä talous vaikuttaa pankkien volyymikehitykseen sekä asiakkaiden maksuhaasteiden lisääntymiseen. Ilman merkittäviä uusia ulkoisia shokkeja on mahdollista, että pankin liikevoitto muodostuu viime vuotta paremmaksi, kertoo toimitusjohtaja Pasi Sorri.

 

Volyymit ja avainluvut