Tulos 1-12/2023: Vahva tulos mahdollistaa kasvavan palkitsemisen omistaja-asiakkaillemme

  • Pankin liikevoitto kasvoi korkojen nousun myötä 38,6 milj. euroon (24,1 milj. euroa). Satunnaiseristä puhdistettu vertailukelpoinen tulos kasvoi peräti 46,4 milj. euroon (28,2 milj. euroa). Asiakasliiketoiminnan korkokate kasvoi noin 70 prosenttia.
  • Hyvän tuloksen ansiosta pankin CET 1-vakavaraisuus koheni 32,6 prosenttiin (31,5 prosenttia). Riskinkantokykymme on erittäin hyvä.
  • Taloudellinen menestyksemme näkyy omistaja-asiakkaillemme merkittävinä taloudellisina lisäetuina. OP bonukset maksetaan 40 prosentilla korotettuna vuonna 2024 ja omistaja-asiakkaiden päivittäispalvelupaketti on ilmainen koko vuoden.
  • Vuosi 2023 oli asuntolainakysynnän osalta historiallisen kaksijakoinen. Vuoden ensimmäinen puolisko oli kysynnän osalta vaimea. Asuntolainojen nostoissa tapahtui käänne alkukesällä ja vahva loppuvuosi käänsi vuoden aikana nostetut asuntoluotot edellisvuoden tasolle.
  • Talouden epävarmuudesta huolimatta varallisuudenhoidon liiketoiminnassa tehtiin lähes ennätysvuosi.
  • Osana vastuullisuustyötämme lahjoitimme vuoden 2023 aikana yhteensä 220 000 euroa hyväntekeväisyyteen Teemme yhdessä hyvää -lahjoituskampanjoiden ja juhlavuoden lahjoitusten myötä. Lahjoituksilla tuemme ja edistämme ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta ja sen suojelua Keski-Suomessa. 

Ensiasunnon ostajat nostivat asuntorahoituksen kysyntää merkittävästi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla

– Loka-joulukuu oli lopulta kuluvan vuosikymmenen vahvin kvartaali. Kasvua edellisvuoteen oli yli 90 prosenttia ja yksin joulukuussa 130, kertoo henkilöasiakkaista vastaava pankinjohtaja Matti Halttunen.

Asiakkaat arvostavat lainanhoitomenojen ennustettavuutta. Viime vuonna 28 prosenttia uusista asuntoluotoista suojattiin korkojen nousun varalta. Koko pankin asuntoluottokannasta 35 prosenttia on suojattu ja näiden päätösten taloudellinen hyöty on ollut viime vuosina merkittävä. 
 
Ennustimme syksyllä ensiasunnon ostajien aktivoitumista asuntomarkkinoilla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä yli 40 prosenttia nostetuista asuntolainoista kohdistui ensiasunnon ostajille. - Volyymit olivat euromääräisesti kolminkertaiset edellisvuoteen verrattuna, kertoo Halttunen. 
 
– Vaikka asuntokauppaan liittyy ajoittain voimakastakin kausivaihtelua, voi kasvaneista hakemusmääristä vetää varovaisen positiivisia näkymiä myös kuluvan vuoden rahoituskysyntään, maalailee Halttunen.

Jyvässeudun asuntokaupan vuosi kääntyi parempaan

– Vaikka Jyvässeudun (Jyväskylä, Muurame, Laukaa) käytettyjen asuntojen kauppamäärä romahti alkuvuonna ennätyksellisen alas, kesä- ja syyskausi korjasivat tilannetta. Lopulta niin, että toimialan kauppamäärä putosi edellisestä vuodesta vain -14 prosenttia. Omakotitalokauppaa tehtiin lähes edellisen vuoden tapaan ja pudotusta oli toimialan kaupoissa vain -1,5 prosenttia. Kerrostalokaupan pudotus oli suurin eli -22,4 prosenttia, kertoo OP Koti Keski-Suomen toimitusjohtaja Janne Särkkä. 
 
Päättyneen vuoden kaupat olivat voimakkaasti nousseiden elinkustannusten takia keskikooltaan ja -hinnaltaan hieman normaalia pienempiä. Loppuvuoden aikana sähkö- ja korkokeskustelut tasaantuivat ja hiljalleen patoutuneet asunnon vaihdon tarpeet alkoivat purkautua. Loppuvuoteen ajoittui myös asuntokauppaa piristänyt ensiasunnon ostajien kysyntäpiikki. 
 
Syksyn aikana uudistuotannossa oli nähtävissä edelleen varovaista piristymistä asunnon omaan käyttöön ostajien aktivoituessa osana jo paremmin toimivia kauppaketjuja. Uudistuotannon kauppamäärät eivät pääse kuitenkaan selvästi kasvamaan lähiaikoina, sillä tarjonnan määrä on Jyvässeudulla todella rajallinen ja uusien hankkeiden aloituspäätökset vievät oman aikansa. Uusia aloituksia on toki näköpiirissä.
 
OP Koti Keski-Suomi on vahvistanut markkinaosuuttaan niin Jyvässeudulla kuin koko toimialueellaankin Keski-Suomessa. Varsinkin Jyvässeudun omakotitalokauppa on käynyt OP Kodin osalta hyvin, sillä yrityksen kauppamäärä on kasvanut 3,7 prosenttia. Yrityksen kerrostalokaupan markkinaosuus on noussut 4,5 prosenttia ja on nyt 27 prosenttia. Äänekoskella koko toimialan kauppamäärät kasvoivat 2,1 prosenttia. OP Kodin markkinaosuus kasvoi Ääneseudulla yli 6 pro-senttia, mikä oli koko vuoden osalta lopulta 31,5 prosenttia. 
 
OP Koti Keski-Suomi Oy juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan.
 

Yleinen talouden alamäki yritysliiketoiminnan haasteena

Talouden ajautuminen taantumaan vaikutti viime vuonna voimakkaasti myös yritysluottojen kysyntään. Lisäksi kohonneet korkokustannukset ja kohonnut inflaatio muuttivat paljolti yritysten investointiaikeita. Voimakkaimmin tämä näkyi asuinrakentamisessa, joka on viime vuodesta lähtien ollut aika lailla pysähdyksissä. As Oy luottoja myönnettiin viime vuonna 46 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. – Tämä vaikutti voimakkaasti OP Keski-Suomen luottokantaan, sillä asunto osakeyhtiöiden luottokanta supistui 27 miljoonaa euroa.  Myös muilla asiakassegmenteillä yritysluottojen kysyntä oli aiempaa hiljaisempaa, kertoo pankinjohtaja Juhana Jacksén.  

 
OP Keski-Suomen yritysluottokanta supistui viime vuoden aikana -8,8 prosenttia eli -46,7milj euroa. Yritysten maksuvaikeudet eivät ole kuitenkaan merkittävästi lisääntyneet ja esimerkiksi maksuohjelman muutokset ovat samalla tasolla kuin normaalisti. 
 
Odotamme kysynnän elpyvän kuluvan vuoden loppupuolella, mikäli euroalueen inflaatiovauhti ja korkotaso laskee ennusteiden mukaisesti.  Yritysten talletuskanta supistui yli 200 milj. euroa, mutta tämä johtuu pääasiassa isojen julkisyhteisöasiakkaiden keskitalletusten heilunnasta. Odotamme talletuskannan nousevan entiselleen alkuvuoden aikana. Yritysluottojen korkosuojausaste on säilynyt ennallaan ja lähes kolmannes yritysluotoista sisältää korkosuojauksen. 
 
Varallisuudenhoito vetää kovaa taantumasta huolimatta
 
– Sijoitustuotteita myytiin vuoden 2023 aikana 195,5 miljoonalla eurolla, yritysten osuus tästä oli 42,7 miljoonaa euroa. Suosituimpia tuotteita olivat strukturoidut tuotteet ja korkorahastot.  Säästämisestä ja sijoittamisesta tuntuu tulevan vuosi vuodelta suositumpaa ja OP Keski-Suomen asiakkaista lähes 38 000:lla on jo joku säästämisen tai sijoittamisen sopimus, pankinjohtaja Juhana Jacksén sanoo. 
 
Myös kantaluvut kehittyivät positiivisesti, rahastojen markkina-arvon muutos oli 14,5 prosenttia ja sijoitussidonnaisten vakuutusten 7,7 prosenttia. Kokonaisuudessaan varallisuudenhoidon volyymit nousivat viime vuonna uuteen ennätykseen, yli 1,8 miljardiin euroon. Tästä isoimman osuuden muodostavat sijoitusvakuutukset (625,2 milj.euroa) ja rahastot (574,5 milj.euroa). Odotamme markkinakehityksen tukevan varallisuudenhoidon tuotteiden myyntiä myös kuluvana vuonna.

Tulevaisuuden näkymät

Suomen talouden arvioidaan olevan lievässä taantumassa. Alenevan inflaation ja korkotason uskotaan tuovan piristystä talouteen loppuvuotta kohti mentäessä. Rakentamiseen ja kiinteistösektoriin sisältyy edelleen epävarmuutta. Arvoimme pankin tuloksen säilyvän kuluvana vuonna edelleen hyvällä tasolla, joskin edellisvuoteen verraten aleneva kehitys on hyvin mahdollista, toteaa toimitusjohtaja Pasi Sorri.