Kuhmon Osuuspankilla taloudellisesti menestyksekäs vuosi

(suluissa vertailuluvut v 2023)

Kuhmon Osuuspankin vuoden 2023 liikevoitto oli 2,86 miljoonaa euroa (1,95) ja tilikauden tulos 2,18 miljoonaa euroa (1,71). Talletukset laskivat 191,06 miljoonaan euroon (199,06) ja luottokanta supistui 120,07 miljoonaan euroon (123,78). Uusia luottoja myönnettiin 13,88 miljoonaa euroa (20,42) eli 6,54 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Talletusten väheneminen johtuu muiden sijoitustuotteiden kysynnän kasvusta sekä vähäisessä määrin luottojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta.

Toimitusjohtaja Martti Pulkkisen mukaan rahoitustoiminnan supistumisen taustalla on kysynnän väheneminen ja erityisesti asuntokaupan hiljentyminen.

Tase pieneni 2,6 % ollen 268,41 miljoonaa euroa (275,47).

Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde parani 57,25 prosenttiin (53,49). Vakavaraisuus parantui 3,76 prosenttiyksiköllä.

Korkokate kasvoi edelleen edellisvuodesta. Korkokatteen kasvun taustalla on viitekorkojen nousun jatkuminen vuonna 2023. Muiden tuottojen määrä supistui 1,7 %, johtuen palkkiotuottojen supistumisesta yli 30 %:lla. Tuottojen kokonaismäärä kasvoi 33,5 % korkokatteen kasvun siivittämänä.

Kulujen kokonaismäärä kasvoi 23,4 %. Kulujen kokonaismäärän kasvu johtui toimitalokiinteistön alaskirjauksesta 0,6 m€ euroa. Alaskirjauksella valmistaudutaan uuden toimitalon rakentamiseen ja entisen toimitalon purkamiseen. Uusi toimitalo on ennakoitu valmistuvan keväällä 2025.

Liikevoiton kasvu johtui korkokatteen 55,0 %:in kasvusta. Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot (arvonalentumiset) kasvoivat 112 tuhannella eurolla edelliseen vuoteen verrattuna, pysyen edelleen matalalla tasolla suhteutettuna luotto- ja takauskantaan.

OP-bonukset tuottavat omistaja asiakkaillemme konkreettista hyötyä pankkimme jäsenyydestä. Olemme palauttaneet heille bonuksina 495 tuhatta euroa (397). Mikäli edustajisto hyväksyy hallituksen esityksen tuotto-osuuksille maksettavasta korosta 4,5 % yhteensä 511 tuhatta euroa, omistaja-asiakkaille palautettava määrä nousee yli miljoonaan euroon.

Käytämme hyvää tulostamme sekä asiakkaidemme eduksi että vakavaraisuutemme vahvistamiseen edelleen. Kasvatimme omistaja-asiakkaidemme etuja runsaasti vuonna 2023. Asiakkaiden omistamana pankkina taloudellinen menestyksemme näkyy omistaja-asiakkaillemme entistäkin tuntuvampina taloudellisina ja muina etuina myös vuonna 2024.

Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi hieman, ollen vuoden lopussa 6 513 (6 493).

Maailman talous kasvoi ennakkotietojen mukaan vuonna 2023 hieman pidemmän ajan keskivertoa hitaammin. Suhdannekyselyiden tulokset olivat vuoden lopussa alkuvuotta heikommat. Euroalueen BKT kasvoi vuonna 2023 hitaasti ja supistui vuoden jälkipuoliskolla. Euroalueen inflaatio hidastui joulukuussa 2,9 prosenttiin vuoden 2022 lopun 9,2 prosentista.

Osakekurssit nousivat vuoden viimeisellä neljänneksellä markkinakorkojen käännyttyä laskuun ja olivat useimmissa maissa vuoden alkua korkeammalla. Suomessa osakkeiden hinnat olivat vuoden 2022 loppua matalammat.

Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan alkuvuonna useita kertoja. Syyskuun 0,25 prosenttiyksikön koron noston jälkeen talletuskorko pysyi loppuvuoden ennallaan. 12 kuukauden euriborkorko kääntyi vuoden lopulla laskuun ja oli joulukuun lopussa 3,51 prosenttia, mikä oli vain hieman vuoden 2022 loppua korkeampi.

Suomen BKT supistui hieman vuonna 2023. Inflaatio hidastui joulukuussa 3,6 prosenttiin vuoden 2022 joulukuun 9,1 prosentista. Korkojen nousu hidasti asuntokauppaa ja asuntojen hinnat laskivat.

Toimitusjohtaja Martti Pulkkinen on talouden epävarmuudesta ja kysynnän heikkoudesta huolimatta tyytyväinen Kuhmon Osuuspankin kannattavuuden ja vakavaraisuuden vahvistumiseen. Vakavaraisuuden vahvistumisen myötä pankilla on erityisen vahvat edellytykset vastata rahoituksen kysyntään tulevaisuudessa riittävien pääomien turvin.

Avainlukuja 2023   Muutos
Korkokate 5,01 m€ 55,0 %
Muut tuotot 1,95 m€ -1,7 %
Tuotot yht. 6,96 m€ 33,5 %
Kulut yht. 3,85 m€ 23,4 %
Odotettavissa olevat/toteutuneet luottotappiot 0,26 m€ 75,5 %
Liikevoitto  2,86 m€ 46,3 %
Tilikauden tulos 2,18 m€ 27,4 %
     
Luotot ja saamiset 120,07 m€ -3,0 %
Talletukset 191,06 m€ -4,0 %
Tase 268,41 m€ -2,6 %
     
Ydinvakavaraisuus (CET1) 57,25 % 3,76 %-yks
     
Omistaja-asiakkaat 6 513 20

 

Tuloksen käyttö

Kuhmon Osuuspankki käyttää liikevoiton seuraavasti:

Liikevoitto 2,86 m€
Bonukset asiakkaille 0,49 m€
Yht. 3,35 m€
   
Omistaja-asiakkaille bonukset ja tuotto-osuuksien korot 1,00 m€
Verot 0,42 m€
Vakavaraisuuden vahvistaminen 1,93 m€
Yht. 3,35 m€