Kolme osuuspankkia yhdistyy: OP Koillismaa aloittaa syyskuun alussa

Kuusamon, Pudasjärven ja Taivalkosken Osuuspankit yhdistyvät ja uusi Koillismaan Osuuspankki aloittaa toimintansa 1.9.2024. Pankkien nykyinen palveluverkosto säilyy. Yhdistymisen myötä uusi pankki on vahvempi, sillä on enemmän resursseja asiakaspalveluun ja se kohentaa alueellista elinvoimaa.

Pankkien yhdistymisestä päätettiin 22.2. pidetyissä OP Pudasjärven edustajiston kokouksessa ja OP Taivalkosken sekä OP Kuusamon osuuskunnan kokouksissa.

Nykyiset konttorit jatkavat toimintaansa ja uusi pankki tarjoaa myös syvempää asiantuntemusta vaativia palveluita. Yhdistyminen ei vaikuta pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuvat nykyisellään. Esimerkiksi tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät samoina, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi. Yhdistyminen ei aiheuta henkilöstövähennyksiä, joten tutut toimihenkilöt palvelevat asiakkaita jatkossakin.

– Naapuripankkien hallitusten kanssa käydyt keskustelut ja selvitykset osoittavat selvästi, että meidän kannattaa yhdistää voimat ja perustaa yhdessä uusi OP Koillismaa. Hienoa, että myös nyt pidetyissä edustajiston ja osuuskuntien päättävissä kokouksissa nähtiin yhdistyminen parhaana vaihtoehtona palvelukyvyn ja alueellisuuden näkökulmasta. Yhdistämällä voimamme varmistamme, että pystymme jatkossakin pitämään huolta omistaja-asiakkaistamme ja edistämään paikallisen toimintaympäristömme kehitystä, kertoo OP Kuusamon hallituksen puheenjohtaja Timo Saarela.

– Nyt voimme alkaa yhdessä rakentaa vahvaa osuuspankkia, jolla on vankat juuret Koillismaalla. OP Koillismaa pystyy tarjoamaan nykyistä laajemmat palvelut niin henkilö- kuin yritysasiakkaillekin. Voimme panostaa enemmän esimerkiksi varallisuudenhoidon palveluihin, lakipalveluihin ja yrityspalveluihin, kertoo OP Pudasjärven hallituksen puheenjohtaja Marko Rautio.

– Pankkien yhdistymisen myötä asiantuntijapalveluihin vapautuu enemmän aikaa ja osaamista, kun hallinto- ja sääntelyvaateisiin liittyvät tehtävät tehdään kolmen pankin sijasta kertaalleen vain yhdessä pankissa ja kun asiakaspalvelussa olevien toimihenkilöiden toimenkuvat voidaan kaikissa kolmessa pankissa keskittää vain asiakkaiden palveluun. Pankkien yhdistäminen on siis ennen kaikkea asiakkaiden etu, kertoo OP Taivalkosken hallituksen puheenjohtaja Kari Sarajärvi.