Kuusamon Osuuspankin ja Taivalkosken Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen

Kuusamon Osuuspankki ja Taivalkosken Osuuspankki suunnittelevat sulautumista. Suunnitelman mukaan Taivalkosken Osuuspankki sulautuu Kuusamon Osuuspankkiin. Sulautumisella vahvistettaisiin kilpailukykyiset sekä monipuoliset palvelut nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Kyseisen sulautumisen kanssa samanaikaisesti on laitettu vireille myös Kuusamon Osuuspankin ja Pudasjärven Osuuspankin sulautuminen.

Molemmat sulautumisista ovat erillisellä sulautumissuunnitelmalla ja sulautumisten hyväksymistä koskeva päätöksenteko ja sulautumisten voimaantulo ovat toisistaan riippumattomia. Sulautumisten suunniteltu voimaantulopäivä on molemmissa sulautumisissa sama eli 31.8.2024. Mikäli ainakin toinen sulautuminen toteutuu, niin Kuusamon Osuuspankin toiminimi muuttuu Koillismaan Osuuspankiksi ja omistaja-asiakkaiden päätösvalta siirtyy osuuskunnan kokoukselta edustajistolle, jolloin päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudesta valittu edustajisto.

Tälle sivulle on koottu omistaja-asiakkaille tiedoksi sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien ehdotus Koillismaan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja vaalijärjestykseksi sekä muut osuuskuntalain mukaan omistaja-asiakkaiden nähtävillä pidettävät asiakirjat.

Sulautumissuunnitelma liitteineen

Sulautumissuunnitelma

Koillismaan Osuuspankin uudet säännöt

Koillismaan Osuuspankin uusiin sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys

Selvitys sulautuvan osuuspankin varoista, veloista ja omasta pääomasta sekä sulautumisen vaikutuksesta vastaanottavan osuuspankin taseeseen

Sulautumiseen osallistuvien pankkien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset

Kuusamon Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Kuusamon Osuuspankki: tilintarkastuskertomus

Taivalkosken Osuuspankki: tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Taivalkosken Osuuspankki: tilintarkastuskertomus

Sulautumiseen osallistuvien pankkien viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset

Kuusamon Osuuspankki

Taivalkosken Osuuspankki

Selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Kuusamon Osuuspankki

Taivalkosken Osuuspankki

Tilintarkastajan lausunnot sulautumissuunnitelmasta

Kuusamon Osuuspankki

Taivalkosken Osuuspankki

Kuusamon Osuuspankin ja Pudasjärven Osuuspankin välinen sulautuminen

Lue Kuusamon Osuuspankin ja Pudasjärven Osuuspankin sulautumissuunnitelma liitteineen täältä