Pankin henkilökuntaa ja ilmapalloja

OP Kymenlaakson puolivuosikatsaus 1-6/2022

Pankin tulos pysyi hyvällä tasolla epävarmassa toimintaympäristössä

Toimintaympäristön epävarmoista näkymistä huolimatta pankki pystyi tekemään hyvän liiketuloksen. Liikevoitto oli 9,4 milj.euroa (9,9). Tuotot pysyivät edellisvuoden tasolla ja kulujen kasvu oli maltillista, kohdistuen viranomais- ja sääntelykuluihin. Saamisten arvonalennukset pysyivät vertailukauden tasolla. Pankin vakavaraisuus (CET1) 47,0 % on erittäin vahva.

Yrityksillä halu investoida

Pankista nostettiin uusia luottoja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 120,6 M€ (129,5). Pankin koko luottokanta supistui - 0,8 %. – Venäjän hyökkäys Ukrainaan, korkea inflaatio ja nousevat korot ovat vaikuttaneet luottojen kokonaiskysyntään, kertoo toimitusjohtaja Juha Korhonen.

– Yritysrahoituksen kysyntä Kymenlaaksossa erilaisiin investointeihin on kuitenkin ollut erittäin vilkasta ja jo nyt mennään myönnetyissä luotoissa edellä viime vuotta. Asiakkaat ovat myös aktiivisesti suojanneet lainoja mahdolliselta koron nousulta, kertoo pankinjohtaja Henni Seppälä.

Asuntoluottoja nostettiin ennätysvuotta vähemmän

Uusien asuntoluottojen määrä väheni - 14,7 % vilkkaasta vertailukaudesta 2021 eli palattiin ns. normaalitasolle. Samoin OP Koti Kymenlaaksossa välitettyjen kauppojen määrä aleni ennätysvuodesta 189 kauppaan (226).

– Asiakkaiden tekemien luottohakemusten määrä pysyi lähes samalla tasolla, mutta kauppojen esteenä on sopivien kohteiden löytyminen. Uudehkoista, 2000-luvulla valmistuneista asunnoista on huutava pula koko Kymenlaaksossa, kertoo toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Osakekurssien lasku näkyy hallinnoitavissa varoissa

Osakekurssien lasku ja korkojen nousu vaikuttivat pankin hallinnoimien asiakasvarojen kokonaismäärään. Asiakasvarat olivat kesäkuun lopussa 2.442 M€ (2.486). Talletusten määrä kasvoi 2,8 %. – Asiakkaat ovat toimineet erittäin rauhallisesti ja järkevästi vaativassa sijoitusympäristössä, kertoo pankinjohtaja Minna Laitonen.

OP Kymenlaakson 10-vuotisjuhlavuosi korostaa vastuullisuuden merkitystä

Keväällä pankin edustajisto teki päätöksen lahjoittaa 70.000 euroa Xamk:lle elintarviketekniikan insinöörikoulutuksen järjestämistä varten ja 30.000 euroa SPR:lle ukrainalaisten kotouttamista varten. Juuri päättyneessä, yhdessä Hope ry:n Kouvolan toimipisteen kanssa toteutetussa Reppu joka selkään -keräyksessä saatiin ennätysmäärä eli 249 reppua. Hope jakaa reput ja muut koulutarvikkeet vähävaraisiin perheisiin Kymenlaakson alueella.