OP Kymenlaakson tuloskatsaus 2023

OP Kymenlaakson asiakasliiketoiminta kasvoi vuonna 2023 haastavassa toimintaympäristössä 2,1 %. Heikentynyt suhdanne näkyi erityisesti uusien asunto- ja yrityslainojen vähennyksenä. Korkojen nousu vahvisti kuitenkin pankin korkokatetta, ja hyvän kannattavuuden johdosta OP maksaa vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset omistaja-asiakkaille 40 prosentilla korotettuna ja lisäksi omistaja-asiakkaat saavat päivittäispalvelut veloituksetta vuoden 2024 loppuun saakka.

Talouden näkymät

Maailmantalous kasvoi ennakkotietojen mukaan vuonna 2023 hieman pidemmän ajan keskiarvoa hitaammin ja suhdannekyselyiden tulokset olivat vuoden lopussa alkuvuotta heikommat. Euroalueen BKT kasvoi vuonna 2023 hitaasti ja supistui vuoden jälkipuoliskolla. Euroalueen inflaatio puolestaan hidastui joulukuussa 2,9 prosenttiin vuoden 2022 lopun 9,2 prosentista. Osakekurssit nousivat vuoden viimeisellä neljänneksellä markkinakorkojen käännyttyä laskuun ja olivat useimmissa maissa vuoden alkua korkeammalla. Suomessa osakkeiden hinnat olivat kuitenkin vuoden 2022 loppua matalammat.

Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan alkuvuonna useita kertoja. 12 kuukauden euriborkorko kääntyi vuoden lopulla laskuun ja oli joulukuun lopussa 3,51 prosenttia, mikä oli vain hieman vuoden 2022 loppua korkeampi. Suomen BKT supistui hieman vuonna 2023. Työttömyysasteen trendi nousi marraskuussa 7,6 prosenttiin vuoden 2022 lopun 6,9 prosentista. Inflaatio hidastui Suomessa joulukuussa 3,6 prosenttiin vuoden 2022 joulukuun 9,1 prosentista. Korkojen nousu hidasti asuntokauppaa ja asuntojen hinnat laskivat.

- OP Koti Kymenlaakso välitti viime vuonna yhteensä 401 kauppaa, jossa oli mukavaa kasvua edelliseen vuoteen (375 kauppaa vuonna 2022). Tosin kauppamäärät laskivat loppuvuotta kohden selvästi, kertoo OP Kymenlaakson toimitusjohtaja Juha Korhonen.

Korkojen nousu kasvatti pankin liikevoittoa

Korkojen nousu vahvisti pankin korkokatetta, joka nousi 105,3 %. Pankin tuotoista nettopalkkiotuotot alenivat 16,5 %. Pankin liikevoitto oli 38,7 milj. € (20,3). Toteutuneet ja odotettavissa olevat luottotappiot olivat edellisen vuoden tasolla ja niiden määrä oli erittäin matalalla tasolla suhteutettuna luotto- ja takauskantaan. Pankin omat varat olivat 342,8 milj. € ja vakavaraisuus (CET1) 39,5 %.

- Hyvän kannattavuuden johdosta OP maksaa vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset omistaja-asiakkaille 40 prosentilla korotettuna ja lisäksi omistaja-asiakkaat saavat päivittäispalvelut veloituksetta vuoden 2024 loppuun saakka, jatkaa Korhonen.

Vastuullisia tekoja toimialueella

OP Kymenlaakso teki vuonna 2023 lahjoituksia yhteensä 190 000 euroa. Yhteensä 30 000 euroa jaettiin kymenlaaksolaisille yhdistyksille. Tukea myönnettiin eri puolille Kymenlaaksoa mm. lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä lasten hyvinvointiin sekä paikallisten, iloa ja yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien järjestämiseen. Ensimmäistä kertaa kampanjassa oli mukana myös oma kategoria kulttuurialan toimijoille.

Pankki teki merkittävät lahjoitukset koulutuksen tukemiseksi: Aalto-yliopistolle Kyberturvallisuuden työelämäprofessuurin toteuttamiseen sekä LUT-yliopistolle uusiutuvan sähköntuotannon professuurin toteuttamiseen. Lisäksi joulun alla lahjoitettiin vähävaraisille lapsiperheille jouluruokakasseja. Hyvän tuloksen johdosta OP Kymenlaakso maksoi yhteisöveroa ennätyksellisen määrän 7,5 milj. €.

Asiakasliiketoiminta kasvoi

Haastavassa toimintaympäristössä pankin asiakasliiketoiminta oli 4 mrd.€, jossa kasvua oli 2,1 %. Kasvua tapahtui erityisesti rahasto- ja vakuutussäästöissä. Heikentynyt suhdanne näkyi uusien asunto- ja yrityslainojen vähennyksenä edelliseen vuoteen verrattuna, jonka seurauksena pankin rahoitustoiminta laski -0,6 %.

OP Kaakkois-Suomi aloittaa toimintansa

OP Kymenlaakson ja OP Etelä-Karjalan edustajistot päättivät pankkien fuusiosta edustajistojen kokouksissa syksyllä yksimielisesti. Uusi OP Kaakkois-Suomi aloittaa toimintansa 1.5.2024.

OP Kymenlaakson vuoden 2023 avainlukuja

(suluissa vuoden 2022 luvut)

Omistaja-asiakkaita 58.807 (58.639)
Asiakasvarat 2.530 m€ (2.442 m€)
Rahoitustoiminta 1.465 m€ (1.474 m€)
Henkilöstöä työsuhteessa 131 (131)
Liikevoitto 38,7 m€ (20,3 m€)
Vakavaraisuus (CET1) 39,5 % (38,4 %)