LÄNSI-SUOMEN OSUUSPANKIN ALKUVUOSI 2023

Pankkisektorin liiketoimintaa ja vakavaraisuutta kohtaan on erityisesti kansainvälisesti esitetty huomattavia huolia tänä vuonna. OP Länsi-Suomen tulos ja vakavaraisuus ovat kuitenkin erin-omaisella tasolla. Vahva tulos mahdollistaa sen, että helpotamme asiakkaidemme arkea mak-samalla tänä vuonna omistaja-asiakkaillemme 30 % enemmän OP-bonuksia. Uutena lisäpalkit-semisena tarjoamme omistaja-asiakkaille päivittäiset pankkipalvelut kuuden kuukauden ajan 1.10.2023-31.3.2024 ilman kuukausimaksuja.

Päivittäisasiointi
Mobiilipalveluiden käyttö ja kysyntä jatkoivat edelleen kasvuaan konttorikanavan merkityksen vähentyessä. Rutiinipalvelut siirtyvät digikanavaan ja asiantuntijapalveluissa verkkoneuvotteluiden määrä on lisääntynyt. Käteistapahtumat jatkoivat laskuaan. OP Länsi-Suomen kassatapahtumat ovatkin vähentyneet neljässä vuodessa 34 % (toukokuu 2019 – toukokuu 2023).

Rahoitus
Asuntorahoituksessa alkuvuosi 2023 oli edellisiä vuosia selvästi heikompi. Kysyntä oli laimeaa ja kotitalouksien luottokanta pienenikin kesäkuun loppuun mennessä 2,1 % vuoden alkuun nähden. Korkojen nousu ja myös muut kohonneet elinkustannukset ovat aiheuttaneet kotitalouksille tarvetta sopeuttaa talouttaan vallitsevaan tilanteeseen. Lyhennysvapaiden määrät ovat kuitenkin toistaiseksi pysyneet maltillisena. Yksi merkittävä tekijä tähän on ollut asuntolainojen suojaaminen korkokatoilla ja reilu kolmannes asiakkaidemme asuntoluotoista hyötyikin alkuvuonna korkokaton tarjoamasta suojasta.

- Myös yritysrahoituksen kysyntä on ollut vähäistä alkuvuodesta. Luottokanta pieneni 3,5 % vuoden alusta lähinnä muutaman isomman luoton poismaksun myötä. Maailmantalouden epävakaus on aiheuttanut yritysten investointien lykkäyksiä tulevaisuuteen. Pääsääntöisesti yritysten taseet ovat vahvassa kunnossa eikä suurempia murheita nykyisten luottojen hoitamisessa ole nähtävissä. Asiakkaiden velanhoitokyky niin yritys- kuin kotitaloussektorilla on kuitenkin asia, jota meidän tulee seurata hyvin tarkasti tulevana syksynä, toteaa toimitusjohtaja Matti Kiuru.

Asuntokauppa
Asuntokaupassa vuoden ensimmäiset kuukaudet olivat selkeästi vuoden takaisiin lukuihin verraten hiljaisempia. Satakunnassa välittäjien välittämien kauppojen määrä laski edellisvuodesta lähes 30 prosentilla.

Touko- ja kesäkuussa asuntokauppa on Satakunnassa kuitenkin piristynyt. Satakunnan alueen maltillinen hintataso korkojenkin noustessa pitää yllä asuntokauppaa elämäntilanteiden vaihtuessa. Sijoitusasuntomarkkinassa alkuvuosi on ollut hiljainen.

Säästäminen ja sijoittaminen
Epävarmasta talouskehityksestä huolimatta sijoitukset kiinnostivat asiakkaita. OP Länsi-Suomen asiakkaiden rahastokanta kasvoi alkuvuonna 5,4 % ja sijoitusvakuutuskanta 1,7 %. Asiakkaat olivat vahvasti netto-ostajia eli uusia sijoituksia tehtiin lähes 40 miljoonalla enemmän kuin lunastuksia. Kohoava korkotaso sai aikaan sen, että monen vuoden jälkeen sijoittajat saivat korkosijoituksille todellista tuottoa. Asiakkaiden kiinnostus korkosijoituksiin onkin kasvanut voimakkaasti tänä vuonna.

Vastuullisuuden ja paikallisen osuustoiminnan merkitys liiketoiminnassa kasvaa
Vastuullisuustyö perustuu OP Ryhmän perustehtävään ja arvoihin. OP Länsi-Suomella on yli 83 000 omistaja-asiakasta, joilla on mahdollisuus vaikuttaa pankin toimintaan ja paikallisiin tekoihin. Liiketoiminnassa vastuullisuus on mukana niin asiakkaiden sijoitus- kuin rahoituspäätöksissä. Rahoitushankkeiden vastuullisuus vaikuttaa jatkossa yritysten luottokelpoisuuteen ja siten rahoituksen hintaan ja saatavuuteen.

-Vastuullisuus kuuluu jokaisen työntekijämme arkeen, tehtäviin päätöksiin sekä kaikkeen toimintaan.
Vastuullisuusohjelmaamme liittyen muun muassa tarjoamme asiakkaillemme kestäviä rahoitus- ja sijoitustuotteita, lisäämme uusiutuvan energian osuutta omassa toiminnassamme sekä työllistämme ja maksamme verot paikallisesti. Voikin sanoa, että olemme täällä omistaja-asiakkaitamme ja koko toimialueemme elinvoimaa varten, toteaa toimitusjohtaja Kiuru.

Tukemalla lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä järjestämällä taloustaitotunteja OP Länsi-Suomi pyrkii edistämään alueen hyvinvointia ja nuorten työllistymistä. Esimerkiksi tänä kesänä pankki on tarjonnut tukea yhteensä 75 paikallisen nuoren työllistämiseksi yleishyödyllisissä yhdistyksissä. Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan myötä 15-17 -nuoret ovat saaneet arvokasta kesätyökokemusta. Pankki myös tarjoaa digitaito-opastuksia, jotta myös erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat saisivat hoidettua raha- ja vakuutusasioitaan itsenäisesti ja helposti. 

Tuloskehitys
Poikkeuksellisen voimakkaasti ja nopeasti noussut korkotaso on nostanut yleisesti pankkien, niin myös OP Länsi-Suomen korkokatetta. Korkokate oli 19,1 miljoonaa euroa korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.  Erittäin vaimea luotonkysyntä vaikutti pankin toiseen tuottoerään eli palkkiotuottoihin negatiivisesti, niitä kertyi 1,8 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Kulujen kehitys oli erittäin maltillista. Pankkitoiminnan kulut kasvoivat yhteensä vain 0,4 miljoonaa euroa eli 1,9 prosenttia. Myös luottokantaan kohdistuvien laskennallisten arvonalentumisten määrä kasvoi edellistä vuotta vähemmän, yhteensä 1,3 miljoonalla eurolla. Pankin liikevoittokertymä oli kesäkuun lopussa 37,8 miljoonaa euroa.

-Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos oli varsin vahva. Onnistuimme korkoriskin hallinnassa erinomaisesti ja nouseva korkotaso tuo lyhyellä tähtäyksellä merkittävää tuloskasvua. Korkojen nousu tuo pidemmällä aikavälillä mukanaan kuitenkin uhkaaviakin elementtejä. Mikäli EKP jatkaa inflaation taltuttamistaan jatkossakin merkittävillä koronnostoilla, riski talouden voimakkaammasta ja pidempikestoisesta taantumasta kasvaa. Taantuman syveneminen johtaisi asiakkaiden luotonhoitokyvyn edelleen heikkenemiseen ja sen myötä mm. asuntojen hintojen laskun jatkumiseen ja pankkien liiketoiminnan supistumiseen eli kokonaisuudessaan negatiiviseen talouden kierteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole tämän hetken perusoletus ja näkemys. Hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaiden palkitsemisen tänä vuonna 30 prosentilla korotetuilla asiakasbonuksilla, Kiuru toteaa.

Lisätiedot
Varatoimitusjohtaja Esa Sainio
p. 044 7317 224 | esa.sainio (a) op.fi | @EsaSainio