OP Länsi-Suomella onnistunut vuosi – vahva tulos mahdollistaa entistä paremmat edut omistaja-asiakkaille

Tulosvuosi 2023 oli hyvin kaksijakoinen. Korkojen nousu hiljensi taloudellista toimeliaisuutta ja siten rahoituksen kysyntää. Toisaalta korkojen nousu paransi pankin korkokatetta ja tulosta. Köytämme hyvää tulostamme asiakkaidemme eduksi erityisen vahvoilla toimilla. Pitkästä aikaa tarjolla ollut korkotuotto kiinnosti myös säästäjiä ja sijoittajia. Tänä vuonna odotamme korkojen laskevan ja rahoituksen kysynnän elpyvän.

Rahoitus ja asuntokauppa piristyivät vuoden loppua kohti 

-Korkojen voimakas nousu ja talouden taantuma notkahduttivat asuntokaupan ja -lainakysynnän. Marras-joulukuussa ensiasunnon ostajan varainsiirtoveron muutosuutiset piristivät asuntokauppaa, mutta asuntoluottojen kanta supistui vuoden takaiseen verrattuna 4,1 %. Nostettujen asuntoluottojen volyymi olikin 30,6 % pienempi edellisvuoteen nähden. Lainojen korkosuojaaminen säilyi kuitenkin hyvällä tasolla ja uusien nostettujen luottojen korkosuojausaste oli 35,7 %, kertoo OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiuru. 

OP Koti Länsi-Suomi myi isännöintiliiketoimintansa lokakuun lopussa 2023 keskittyen jatkossa asuntojen välitykseen ja vuokraukseen. Satakunnassa Kiinteistövälitysalan keskusliiton tilastojen mukaan myytyjen vanhojen asuntojen määrä laski vähemmän kuin koko Suomessa keskimäärin.  
- Välittäjien kautta myytiin asuntoja 13,4 % vähemmän kuin aiempana vuonna. Sama suuntaus näkyi myös OP Kotimme kiinteistövälityksen palkkiotuotoissa, jotka laskivat -18,0 %, Kiuru toteaa.   

Pk-yritysten investoinnit olivat matalalla tasolla koko vuoden. Uusia yritysluottoja nostettiin vuoden aikana 175 miljoonaa euroa. Yritysluottojen kanta laski 3,2 %. Yritysten tilanteet vaihtelivat paljon toimialasta riippuen, esimerkiksi rakennusteollisuudessa toimivat yritykset olivat ongelmissa. Toimintaympäristön haasteista ja kohonneista rahoituskustannuksista sekä muiden kustannusten noususta huolimatta asiakkaiden luotonhoitokyky säilyi kuitenkin kohtuullisen hyvänä.  

Sijoitusmarkkinoita leimasi korkosijoitusten kiinnostavuus  

-OP Länsi-Suomen asiakkaat tekivät nettona yli 100 miljoonaa euroa lisäsijoituksia viime vuonna. Näistä suurin osa kanavoitui erilaisiin korkosijoituksiin. Osakemarkkinoilla tilanne oli kaksijakoinen, kun maailman osakemarkkina oli kovassa vedossa erityisesti yhdysvaltalaisten osakkeiden vetämänä, mutta Suomen osakemarkkina tuotti huonommin, kertoo Kiuru. 

Kuten talletuskanta valtakunnallisesti, myös OP Länsi-Suomen talletuskanta pieneni, mutta varsinaisten sijoitusten (osake-, korko-, rahasto- ja vakuutussijoitukset) kanta kasvoi 5,8 %. 

-Tänä vuonna on erityisen mielenkiintoista, mihin asiakkaiden varat korkosijoituksista kanavoituvat korkojen oletettavasti laskiessa, tarjolla on niin osakepohjaisia sijoituksia kuin reaaliomaisuusrahastoja. Myös vastuullisten sijoitusten merkitys ja asiakkaiden halu sijoittaa vastuullisesti on iso trendi, Kiuru sanoo. 

Vastuullisuus suuressa roolissa 

Vastuullisuus näkyy laajasti pankin toiminnassa. Työllistämme paikallisesti ja olemme toimialueellamme suuri veronmaksaja. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia sijoitus- ja rahoitustuotteita. Toteutamme myös vuosittain huomattavan määrän vastuullisuustekoja. 

-Viime vuonna tuimme lasten ja nuorten harrastustoimintaa 140 000 eurolla ja lahjoitimme Lounais-Suomen Martoille 10 000 euroa senioreiden talous- ja digivalmennuksiin. Kesäduuni OP:n piikkiin-kampanja, jossa yhdistys työllistää pankin tuella 15-17-vuotiaan nuoren kahdeksi viikoksi kesätöihin, oli jälleen paljon positiivista palautetta tuottanut vastuullisuusteko, Kiuru kertoo.  

OP Länsi-Suomi on vahvasti mukana Yrityskylä Satakunnan toiminnassa, jossa kaikkien toimialueen kuntien 6.- ja 9. -luokkalaiset saavat perehdytystä työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoihin. 

-Kyse on myös arjestamme. Meille on tärkeää asiakkaidemme talousosaaminen. Järjestämme oppilaitostunteja, digiopastuksia ja opastamme asiakkaitamme tietysti asiakastapaamisissa, Kiuru jatkaa.  

Pohjola Vakuutuksen maksamien korvausten määrä kasvussa

Pohjola Vakuutus maksoi asiakkailleen lähes 1,1 miljardin euron edestä korvauksia vuonna 2023, mikä oli 6,0 % edellisvuotta enemmän. Ilmoitetuista vahingoista korvattiin 94 %. Maksettujen korvausten määrä OP Länsi-Suomen asiakkaille oli 28,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua 12,5 %. Erityisesti kasvussa oli henkilövakuutuksista (kuten Terveysvakuutus) maksetut korvaukset, jotka nousivat peräti 20,5 %. Esinevahinkojen korvausten kappalemäärä nousi 7 %, mutta keskimääräinen korvaussumma laski. 

Pankin talousluvut kunnossa 

Voimakas korkotason nousu nosti pankin korkokatetta 90 %. Pitkälti korkokatteen ansiosta pankin liikevoitoksi muodostui 70,4 miljoonaa euroa. 

- Tulemme olemaan tänäkin vuonna maakunnan suurimpien yhteisöveron maksajien joukossa, kannamme siinäkin mielessä vahvaa yhteisöllistä vastuutamme. Hyvä tulos mahdollisti myös sen, että kasvatimme viime vuonna omistaja-asiakkaidemme etuja sekä 30 %:lla korotettujen bonusten muodossa, että lokakuusta alkaen toteuttamamme päivittäispalveluiden palvelumaksujen poiston kautta. Tänä vuonna lisäedut hyödyttävät omistaja-asiakkaitamme yli 5 miljoonan euron verran, Kiuru pohtii tyytyväisenä. Tärkeää on myös, että kykenemme talouden taantuman edelleen jatkuessa vahvistamaan vakavaraisuuttamme ja maksuvalmiuttamme. 

- Alkaneena vuonna korkotason ennustetaan laskevan ja sen myötä uskomme loppuvuoden aikana mm. asuntokaupan ja talouden yleisen toimeliaisuuden virkistyvän. Kuluttajien ostovoimassa on nähtävissä positiivista kehitystä madaltuvan inflaation ja palkkatulojen kasvun myötä. Pankin tulos tulee säilymään hyvällä tasolla tänäkin vuonna, vaikka aleneva korkotaso tuleekin korkokatetta ennusteiden mukaan heikentämään, Kiuru lopuksi toteaa. 

Lisätiedot 

OP Länsi-Suomi
Toimitusjohtaja Matti Kiuru, matti.kiuru (a) op.fi, 044 714 1400
Varatoimitusjohtaja Esa Sainio, esa.sainio (a) op.fi, 044 731 7224 

OP Koti
Toimitusjohtaja Jani Raukko, jani.raukko (a) op.fi, 044 714 1426 

Pohjola Vakuutus
Aluejohtaja Jutta Nurmi, jutta.nurmi (a) pohjola.fi, 050 328 8773