OP Länsi-Suomi opettaa vuosittain taloustaitoja yli 2000 lapselle ja nuorelle

OP Ryhmä viettää taloustaitoviikkoa 21.-27.3.2022 yhtä aikaa maailmanlaajuisen Global Money Weekin kanssa. Nyt neljättä kertaa järjestettävän taloustaitoviikon aikana kiinnitetään erityisesti huomiota oman talouden hallintaan ja taloustaitoihin.

OP Länsi-Suomi opettaa arjen talousasioita yhdeksäsluokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille vastuullisen roolinsa mukaisesti ympäri vuoden. Läpi vuoden tehtävän taloustaitojen opetuksen kohokohta on taloustaitoviikko, jonka aikana erityisesti keskustellaan taloustaidoista ja nostetaan esiin konkreettisia asioita taloudesta.

- Taloustaitojen oppiminen on valtavan tärkeää. Tavoitteenamme taloustaidon opetustuokioissa on, että nuorilla olisi peruskoulun jälkeen kattava perustason ymmärrys omasta taloudesta ja sen hallinnasta. Taloustaitoviikko antaa meille mahdollisuuden opettaa taloustaitoja laajasti läpi ikäryhmän ja käydä vuoropuhelua nuorten kanssa heitä askarruttavista talouskysymyksistä. Koen, että talousasioista puhuminen on tärkeää ja se kuuluu ihan meille jokaiselle, kertoo asiakkuusasiantuntija Emma Paukamainen OP Länsi-Suomesta.

Taloustaitoja opetetaan OP Ryhmän ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) yhdessä kehittämän OPxRahapuhetta-opetusmateriaalin avulla. Taloustaitoviikon opetustuokiot valmentavat ysiluokkalaisia myös valtakunnalliseen Taloustaitokilpailuun. Kilpailun järjestää HYOL ry, ja OP Ryhmä toimii sen pääyhteistyökumppanina. Paikallisesti kilpailuun on ilmoittautunut mukaan jo yli 10 koulua toimialueeltamme.

OP Ryhmän vastuullisuusohjelman yksi painopiste on suomalaisten taloustaitojen vahvistaminen. Osuuspankkien taloustaito-opetuksen lisäksi OP Ryhmä tekee valtakunnallisesti työtä lasten ja nuorten taloustaitojen eteen yhteistyökumppanien kanssa ja vuonna 2021 taloustaitotyö tavoitti yli 39 000 nuorta. OP Ryhmän pitkäaikaisia valtakunnallisia kumppaneita ovat mm. Talous ja nuoret TAT ry, Nuori Yrittäjyys ry ja HDL. 

Lisätiedot:
asiakkuusasiantuntija Emma Paukamainen, emma.paukamainen (a) op.fi, p. 050 439 8151
markkinointipäällikkö Satu Salminen, satu.salminen (a) op.fi, p. 040 768 7580