Kutsu Lehtimäen Osuuspankin varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Lehtimäen Osuuspankin omistaja-asiakkaat kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pide-tään torstaina 13.04.2023 klo 19 Lehtimäen Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kirkonkyläntie 3, 63500 LEHTIMÄKI.

Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.
 2. Päätetään tilikauden 1.1.- 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 3. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 maksetaan vuotuista korkoa tuotto-osuuspääomalle 4,45 %. Hallitus arvioi ennen lopullista koron maksua täyttyvätkö koron maksun edellytykset.
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
 5. Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle:
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 200 euroa/kk ja hallintoneuvoston jäsenille maksetaan 220 euroa/kokous.
 • hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
 1. Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon:
 • Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 6 ja enintään 27 jäsentä. Hallintoneuvostossa tällä hetkellä 12 jäsentä, joista erovuorossa 4 jäsentä.
 • Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 12.
 • Nimitysvaliokunta esittää, että erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet Sami Haapaniemi, Heikki Hauta-aho, Marko Kuokkanen ja Tiina Mäenpää valitaan uudelleen sekä uusiksi jäseniksi valitaan Lotta Haaparanta, Anssi Kirsilä ja Hanna Taipalus.
 • Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
 1. Valitaan tilintarkastaja. Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tarkastajaksi KHT Elina Pesonen.
 2. Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan.
 3. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle tehdä lahjoitus yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen:
 • Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 30.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat omistaja-asiakkaiden nähtävänä 24.03.2023 alkaen pankin konttorilla ja internetsivuilla www.op.fi /lehtimaki.
Lehtimäellä 23.03.2023

LEHTIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallitus