Neljä osuuspankkia suunnittelee yhdistymistä

OP Limingan, OP Pulkkilan, OP Raahentienoon ja OP Siikalatvan hallitukset ovat käynnistäneet neuvottelut pankkien yhdistämisestä. Yhdistymisellä vahvistettaisiin pankkien kykyä tarjota asiakkailleen kilpailukykyiset ja monipuoliset palvelut myös nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Neuvottelujen lähtökohtana on, että pankkien nykyiset konttorit jatkaisivat toimintaansa ja uusi pankki voisi tarjota laajenevan palveluvalikoiman kaikissa toimipaikoissaan. Yhdistymisellä ei olisi vaikutusta pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuisivat nykyisellään. Yhdistyminen ei vaatisi asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan heidän tilinumeronsa, maksukortit ja verkkopalvelut toimisivat kuten tähänkin asti.

– Pankin hallituksen tehtävänä on varmistaa pankin asiakkaiden palvelut sekä toiminnan sääntelynmukaisuus nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin jatkossakin. Pankkivalvontaan liittyvä sääntely on kiristynyt viime vuosina. Valvoja vaatii kaikilta pankeilta luottohallinnon järjestämistä aiempaa monivaiheisemmin, eikä pankissamme riitä oma henkilökunta näihin kaikkiin tehtäviin. Yhdistämällä voimamme, voimme hoitaa sääntelyn mukanaan tuomat vaatimukset ja sen lisäksi tarjota asiakkaillemme entistäkin monipuolisemmat palvelut ja leveämmät hartiat myös suurempien hankkeiden rahoittamiseen alueellamme, kertoo OP Limingan hallituksen puheenjohtaja Panu Kangas.

– Asiakkaiden etu on aina keskiössä, kun pankin hallitus miettii pankin tulevaisuutta. Olemme käyneet hallituksessa perusteellista keskustelua siitä, miten varmistamme asiakkaillemme mahdollisimman hyvät palvelut jatkossakin. Haluamme turvata pankin palvelukyvyn ja että tulevaisuudessakin alueella toimii asiakkaiden omistama osuuspankki.  Yhdistymisen myötä voimavarat kasvaisivat ja pystyisimme nykyistä paremmin palvelemaan asiakkaita heille tärkeissä erityisosaamista vaativissa asioissa. Uusi pankki mahdollistaisi myös laajemmat asiakasedut. Neuvottelut ovat alkaneet hyvässä hengessä ja uskon, että löydämme yhdessä naapuripankkien kanssa hyvän ratkaisun, kertoo OP Pulkkilan hallituksen puheenjohtaja Ritva Hantula.

– Kyllä meilläkin on pohdittu pankin tulevaisuutta jo pidempään. On selvää, että yksin emme enää pärjää. Pieni pankki on haavoittuvainen myös henkilöstöresurssien suhteen, sillä useamman työntekijän samanaikainen loma tai sairastuminen vaikeuttaa huomattavasti asiakaspalveluamme. Yhdistymisen myötä henkilöstömme määrä kasvaisi ja se antaisi heille myös mahdollisuuksia uudenlaisiin urapolkuihin sekä asiantuntemuksen kehittämiseen. Hallituksemme on yksimielisesti sitä mieltä, että meidän on toimittava aktiivisesti ja hakeuduttava yhteen naapuripankkien kanssa, kertoo OP Siikalatvan hallituksen puheenjohtaja Silja Kantola.

– Pankkeihin kohdistuvan sääntelyn voimakas lisääntyminen on yksi keskeisistä syistä neuvotteluiden aloittamiseen. Pakollinen pankkeihin kohdistuva valvonta vie väistämättä suuren osan pankin johdon ja hallinnon ajasta. Hallinnollisten tehtävien keskittämisellä saisimme enemmän aikaa asiakaspalveluun ja sen laatuun voitaisiin panostaa tehokkaammin. Myös henkilöstön koulutukseen voisimme isompana yksikkönä satsata enemmän. Reilu kolme vuotta sitten OP Raahen Seutu, OP Ruukki ja OP Vihanti päättivät yhdistyä näistä samoista syistä ja syntyi uusi OP Raahentienoo. Olemme iloisia, että voimme hyödyntää niitä kokemuksia kun neuvottelemme yhdistymisestä nyt OP Limingan, OP Pulkkilan ja OP Siikalatvan kanssa, kertoo OP Raahentienoon hallituksen puheenjohtaja Eija Sorjamaa.

Kunkin pankin hallitus päättää erikseen yhdistymisesityksestä. Alustavan aikataulun mukaan yhdistymisasiakirjat voitaisiin allekirjoittaa myöhemmin tänä keväänä ja päätös yhdistymisestä tehtäisiin ensi syksynä OP Limingan ja OP Raahentienoon edustajistojen kokouksissa sekä OP Pulkkilan ja OP Siikalatvan osuuskunnan kokouksissa.