Lounaismaan ja Lounais-Suomen Osuuspankit ovat lopettaneet yhdistymistunnustelut

Lounaismaan ja Lounais-Suomen Osuuspankkien hallitukset ovat talven aikana tunnustelleet pankkien mahdollista yhdistymistä. Tunnustelujen jälkeen hallitukset toteavat, että yhdistymishanke ei tällä kertaa etene tämän pidemmälle.

Tunnustelu on pankkien vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen prosessi. Tarkoituksena on tutkia parhaat vaihtoehdot asiakkaiden palvelutarpeiden tyydyttämiseksi pitkällä aikavälillä. Tunnustelussa kertyneet tiedot, näkemykset ja tulevaisuuskuvat eivät johtaneet hallitusten esitykseen pankkien yhdistymisestä, joten yhdistymishanke ei etene tällä kertaa tämän pidemmälle.