Lounaismaan ja Lounais-Suomen Osuuspankit tunnustelevat pankkien mahdollista yhdistymistä

Lounaismaan ja Lounais-Suomen Osuuspankkien hallitukset ovat aloittaneet tunnustelut pankkien mahdollisesta yhdistymisestä. Hallitukset näkevät tarpeelliseksi selvittää, kykenisikö isompi pankki vastaamaan paremmin toimintaympäristön muutoksiin, sääntelyn vaateisiin ja kasvaviin asiakastarpeisiin.

Tunnustelu on pankkien vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen prosessi. Tarkoituksena on tutkia parhaat vaihtoehdot asiakkaiden palvelutarpeiden tyydyttämiseksi pitkällä aikavälillä. Tunnustelussa kertyvät tiedot, näkemykset ja tulevaisuuskuvat voivat myöhemmin johtaa esitykseen pankkien yhdistymisestä, joista pankkien hallinnot päättävät tarvittaessa myöhemmin.

– Pankkeihin kohdistuvat sääntelyvaateet lisääntyvät jatkuvasti ja tämä ohjaa meidät hakemaan leveämpiä hartioita. Haluamme keskittyä nykyistä enemmän palvelemaan asiakkaita. Yhdistymisen myötä uudella pankilla olisi vahvempi kyky sekä toimia sääntelyn mukaisesti että valmentaa asiakkaita tekemään parempia taloudellisia valintoja. Pankkien yhdistyminen olisi siis ennen kaikkea asiakkaiden etu, kertoo OP Lounais-Suomen hallituksen puheenjohtaja Tuomas Heikkilä.

– Tulevaisuuden toimintaedellytysten tarkastelu on osa hallituksen vuosittaista ja jatkuvaa strategiatyötä. Lounaismaan ja Lounais-Suomen Osuuspankit ovat toiminnallisesti ja asiakaskunnaltaan samankaltaiset. Myös maantieteellinen sijainti on läheinen, joten tunnustelut näiden kahden pankin mahdollisesta yhdistymisestä on luontevaa aloittaa, kertoo OP Lounaismaan hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo.

– Kumpikin pankki on taloudellisesti erittäin hyvässä kunnossa. Mahdollisen yhdistymisen tavoitteena olisi luoda entistäkin vahvempi pankki tukemaan paikallisten yritysten ja koko alueen elinvoimaisuutta. Uudistuva ja vetovoimainen pankki toisi hyötyjä sekä asiakkaille, henkilöstölle että koko alueelle, kertoo OP Lounaismaan toimitusjohtaja Jouni Hautala

– Perustehtävämme mukaisesti paikallisuus ja kestävä taloudellinen menestys, turvallisuus ja hyvinvointi olisivat keskiössä jatkossakin kaikessa toiminnassamme. Isompi pankki tarjoaisi asiakkaille kaikki palvelut saman katon alta. Pankkien nykyinen konttoriverkosto kattaa laajasti koko toimialueen, ja siihen ei ole tarvetta tehdä muutoksia, kertoo OP Lounais-Suomen toimitusjohtaja Markku Pelkonen.

Lähtökohtana keskusteluille on, että pankkien nykyinen henkilökunta jatkaa vanhoina työntekijöinä uudessa pankissa. Isompi pankki tarjoaisi henkilökunnalle enemmän erilaisia kehittymismahdollisuuksia ja urapolkuja. Mahdollisessa yhteisessä pankissa koko toimialue on meille arvokas ja vaalittava.

Pankkien hallintoneuvostot ja edustajistot käsittelevät asiaa kevään kokouksissaan ja sen jälkeen hallitukset päättävät edetäänkö asiassa. Mikäli hallitukset esittävät pankkien yhdistymistä, niin lopullisen päätöksen tekee molempien pankkien edustajistot.