OP Lounaismaan vuosikatsaus 2022

Lounaismaan Osuuspankin vuosikatsaus 2022

 

Toimialueen vakaa tilanne tasapainotti vallitsevaa epävarmuutta

Vuosi 2022 sisälsi poikkeuksellisen määrän ennakoimattomia muutoksia. Talouden toipuminen koronasta hidastui Venäjän aloittaman hyökkäyssodan sekä voimakkaan hintojen ja markkinakorkojen nousun vuoksi. Epävarmuus rauhoitti asuntokauppaa ja rahoituksen kysyntää sekä henkilö- että yrityssektorilla. Sijoituspalveluiden kysyntä säilyi vahvana. Pankin tulostaso säilyi hyvänä.

OP Lounaismaa ja OP Kantrisalo yhdistivät voimansa vuoden 2023 alusta lukien.

Markkinoiden epävarmuus heijastui asuntorahoituksen ja asuntomarkkinoiden kysyntään – säästämisen osuus talouden turvaamisessa kasvoi  

Asuntorahoituksen kehitys oli edelliseen vuoteen peilattuna vaisumpi, alkuvuoden hyvä kysyntä rauhoittui selvästi jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tästä huolimatta pankin asuntorahoituskanta päätyi vuoden 2022 osalta lievästi kasvu-uralle. Varallisuudenhoidon saralla vuosi oli markkinaheilunnasta huolimatta vilkas, uusia säästösopimuksia tehtiin 95 miljoonan euron arvosta ja uusia säästösopimuksia avattiin yli 3000 kappaletta. 

Kaikkiaan pankin toimialueella asuntokauppoja tehtiin 1 132 kappaletta, joista OP Kodin välityksen osuus oli 467 kappaletta. Lisäksi välityksen tekemiä vuokravälityksiä oli 416 kappaletta. OP Kodin markkinaosuus alueen kiinteistönvälityksessä kehittyi suotuisasti ja yhtiön asiakastyytyväisyys oli kautta aikojen paras. 

–  Alueen verrattain hyvä työllisyystilanne ja asuntojen maltillinen hintataso ovat osaltaan ylläpitäneet asuntokauppaa toimialueella. Kuluvan vuoden osalta asuntorahoitushakemusten määrä on säilynyt varsin vahvana, tämä osaltaan kertoo muuttuneista olosuhteista huolimatta kuluttajien pitkän aikavälin suunnitelmista ja luottamuksesta omaan talouteen, kertoo OP Lounaismaan henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava pankinjohtaja Jukka Tuominen. 

Yritykset jarruttelevat vielä investointeja 

Myös yritykset aktivoituivat sijoittamaan varojaan. Erityisesti maksuliikkeen ja kansainvälisen kaupan kehittyneet palvelut tekivät hyvin kauppansa. Yritysluottojen kysyntä jatkui viime vuonnakin maltillisena ja lopputulos päätyi lievästi positiiviseksi haastavasti maailmantilanteesta huolimatta. Yritysten luotonhoitokyky on säilynyt pääosin hyvänä, eivätkä viime vuoden mukanaan tuomat haasteet ole toistaiseksi näkyneet lisääntyneinä maksuohjelman muutoksina.

– Näyttää siltä, että yrityksissä ollaan vielä hieman varovaisia investoimaan kasvuun. Tälle kuluvalle vuodelle meillä onkin odotuksia yritysrahoituksen osalle. Toki nopeasti muuttunut kansainvälinen tilanne saattaa muuttaa näkymää nopeasti, toteaa OP Lounaismaan yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava pankinjohtaja Eeva Vainio.

– Haluamme kehittyä ja vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin pysyäksemme entistä paremmin olemaan yritysasiakkaidemme kumppani ja asiakkuuksien aktiivinen kehittäjä. Asiakaskokemuksen ja kumppanuuden eteen määrätietoisesti tehty työ onkin kantanut hyvin hedelmää, sillä uusia hyviä yritysasiakkuuksia saatiin reilut 500, Vainio jatkaa.

Hyvä tulos jää toimialueelle vahvistamaan alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimialueen elinvoimaisuutta

OP Lounaismaan liikevoitto vuonna 2022 oli 17,9 miljoonaa euroa. Tulos oli edellistä vuotta parempi korkojen nousun ja hyvän palkkiotuottokertymän ansiosta.

Lounaismaan Osuuspankki jakaa tulostaan pankin 52 800 omistaja-asiakkaalleen OP-bonuksina, joita viime vuonna kertyi 3,9 miljoonan euron edestä. Kaikkiaan omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia 5,3 miljoonaa euroa. Pankin Tuotto-osuuksille maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti viime vuodelta 4,45 prosentin korko, joka on kaikkiaan 4,1 miljoonaa euroa. Tuotto-osuuden tavoitekorko vuonna 2023 on 4,50 prosenttia. 

– Paikallisen pankin hyvä tulos jää omalle seudulle. Tuloksesta mahdollistetaan tänäkin kesänä 100 nuorelle kesätyöpaikka. Lisäksi olemme vahvasti mukana urheilun, kulttuurin ja tapahtumien sekä paikallisen yritystoiminnan kumppanina. Kannattava ja vakavarainen pankki on myös asiakkaan turva, Jouni Hautala sanoo. 

Asiakastyytyväisyys ja työntekijäkokemus kulkevat OP Lounaismaalla käsi kädessä

OP Lounaismaa mittaa säännöllisesti niin asiakkaiden kuin työntekijöiden tyytyväisyyttä. Vuonna 2022 asiakaskohtaamisten NPS eli asiakasuskollisuusmittarilukema oli 86/100. 

– Asiakastyytyväisyyteemme on pitkän kehitystyön tulosta, joka pohjautuu jatkuvaan palvelun kehittämiseen sekä asiakaskuunteluun. Asiakastyytyväisyys kulkee limittäin myös työntekijäkokemuksen kanssa. Työntekijöiden tyytyväisyys on niin ikään erinomaisella tasolla, Jukka Tuominen kertoo.

Pankissa työskenteli viime vuonna 130 henkilöä. Yleisesti yritysten kasvua hillitsevä osaajapula ei ole näkynyt pankissa. Osaajia on saatu rekrytoitua erityisesti sisäisten suosittelujen ja hyvän työnantajakuvan tukemana. 

Asiakkaiden tarpeet ratkaistaan sääntelyn vaateita kunnioittaen

Sääntelyn tiukentuminen jatkoi kasvutrendiään vuonna 2022.  Asiakaskohtaamisissa tämän on voinut huomata esimerkiksi asiasisällöltään laajempina neuvotteluina. 

– Pelkän työmäärän ja pankin kustannusten lisääntymiseen sijaan sääntelyn kasvusta on löydettävissä myös mahdollisuuksia. Onnistunut sääntelyn vaateiden huomioiminen on tarkoittanut asiakkaillamme yhä asiantuntevampaa kumppanuutta talouden hyvinvoinnin edistämiseksi. Mitä paremmin pystymme selvittämään asiakkaan nykyisen talouden tilanteen ja nykyiset tavat hoitaa taloutta, tulevaisuuden unelmia unohtamatta, sitä paremmin pystymme tarjoamaan asiakkaalle sopivimmat ratkaisut. Suosituksiamme ohjaavat ensisijaisesti asiakkaan pitkäaikaisen hyödyn kerryttäminen lyhyen tähtäimen pikavoittojen sijaan, toteaa OP Lounaismaan riskienhallintajohtaja Kirsi Toivonen.

Pohjola Vakuutuksen maksettujen korvausten määrä kasvoi merkittävästi 

Vuoden 2022 aikana Pohjola Vakuutuksen maksamien korvausten määrä kasvoi Lounaismaan Osuuspankin alueella 12,7 %. Maksettujen korvausten määrä oli 14,5 miljoonaa euroa. Sekä vahinkojen että maksettujen korvausten määrä on kasvanut selvästi verrattuna vuoteen 2021. Yhteiskunnan avautumisen myötä myös erilaiset taudit ovat kiertäneet väestössä korona-aikaa vilkkaammin ja myös tapaturmia on sattunut enemmän. Kehitys näkyy erityisen voimakkaasti matkavakuutuksista korvatuissa vahingoissa. Matkavakuutuskorvausten määrä pankin toimialueella kasvoi vuoden 2022 aikana 72 %, kertoo Pohjola Vakuutuksen myyntijohtaja Jutta Nurmi.

 

Lisätietoja:    OP Lounaismaan toimitusjohtaja Jouni Hautala, puhelin 050342 7658. 
L
öydät meidät myös Facebookista ja Instagramista.
www.op.fi/lounaismaa