Laajentuneen OP Pohjois-Karjalan alkuvuoden tuloskatsaus

Pohjois-Karjalan Osuuspankki yhdisti voimavaransa Kiteen Seudun Osuuspankin ja Rääkkylän Osuuspankin kanssa tänä keväänä. Laajentunut OP Pohjois-Karjala aloitti virallisesti toimintansa yhdistymisen jälkeen 1.4.2023. Uusi pankkimme, jossa työskentelee 130 asiantuntijaa, palvelee 92.000 asiakastamme.

Olemme yhdessä kokeneet vahvan alkuvuoden haasteellisesta talousympäristöstä huolimatta. Liikevoittomme oli tammi-kesäkuussa ennätykselliset 23,8 miljoonaa euroa johtuen markkinakorkojen kasvusta. Jo aiemmin olemme kertoneet helpottavamme yli 60.000 omistaja-asiakkaamme arkea maksamalla vuonna 2023 kertyviä OP-bonuksia 30 prosentilla korotettuna. Uutena etuna emme peri lainkaan omistaja-asiakkaiden päivittäispalveluihin liittyviä maksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana. Vahva tulos on myös mahdollistanut toimialueellamme tehtyjen yhteistyö- ja sponsorointisopimusten aiempaa laajamittaisemman määrän.

Talouden yleiskuvaa ovat alkuvuonna sävyttäneet erilaiset epävarmuudet. Hintojen yleinen nousu, kohonnut korkotaso ja inflaatio näkyvät liiketoimintamme kasvun hidastumisena. Asuntolainoja nostettiin 36 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

- Ilahduttavaa on, että huoli asiakkaidemme lainojen maksukyvystä on ollut aiheeton. Samoin luottotappioiden määrän kasvu on ollut maltillista, toimitusjohtaja Jaana Reimasto-Heiskanen kertoo.

Merkittävä syy asiakkaiden luotonhoitokyvyn säilymiseen haastavassa taloustilanteessa on, että asiakkaat ovat ottaneet omiin luottoihinsa kattavasti korkosuojauksia. Näiden korkokatollisten luottojen osuus koko asuntoluottokannasta oli kesäkuun lopussa 32,4 prosenttia. Yritysten investointikysyntää ovat viimeisen puolentoista vuoden aikana hidastaneet ensin Ukrainan sota ja viimeisen vuoden aikana erityisesti kohonnut hintataso. Rahoitustoiminta oli kesäkuun lopussa runsaat 1708 miljoonaa euroa, laskien vuodenvaihteesta 1,3 prosentilla.  

Muuttunut taloustilanne on saanut aikaan säästämisen ja sijoittamisen aktiivisuuden. Asiakasvarat olivat kesäkuun lopussa lähes 2585 miljoonaa euroa. Rahastoihin, indeksilainoihin sekä vakuutussijoituksiin tehtiin alkuvuoden aikana merkintöjä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 22 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä sieltä lunastettiin.

Talouden näkymät ovat loppuvuoden osalta asiakkaiden näkökulmasta tasaantuvia. Nopein korkojen nousuvaihe saattaa olla jo ohitettu. Korkotason tasaantuessa, hintojen nousuvauhdin hiipuessa ja työllisyyden pysyessä korkeana, taloudella on mahdollisuudet hiljalleen elpyä ja sen aktiivisuus palaa sen tarvitsemalle tasolle.

 

Avainlukuja tammi-kesäkuu 2023 (suluissa vertailuluku vuodelta 2022)

  • Tulos tammi-kesäkuun ajalta ylitti vertailukauden tason ja liikevoittoa kertyi 23,8 miljoonaa euroa (11,6).
  • Korkokatetta kertyi tammi-kesäkuussa 25,4 miljoonaa euroa (11) ja nettopalkkiotuotot olivat 8 miljoonaa euroa (9,4). Tuotot yhteensä kasvoivat vertailukaudesta ja olivat 33,7 miljoonaa euroa (20,8). Kulut ilman odotettavissa olevia luottotappioita olivat yhteensä 13,6 miljoonaa euroa (12,9).
  • Odotettavissa olevia luottotappioita saamisista kirjattiin tammi-kesäkuun aikana 4 miljoonaa euroa ja niiden määrä suhteutettuna luotto- ja takauskantaan pysyi alhaisella tasolla.
  • CET1-vakavaraisuussuhde parani vuoden vaihteen tasosta ja oli kesäkuun lopussa 35,35 %.
  • Asiakasliiketoiminnan kokonaisvolyymi oli kesäkuun lopussa 4,3 miljardia euroa.
    • Rahoitustoiminta, joka sisältää omasta taseesta myönnetyt ja välitetyt luotot, laski alkuvuoden aikana 1,3 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 1708 miljoonaa euroa. Uusia luottoja nostettiin tammi-kesäkuun aikana 62 miljoonaa euroa.
    • Asiakasvarat laskivat vuoden vaihteesta 0,9 prosenttia ja olivat kesäkuun lopussa 2585 miljoonaa euroa. Talletusten osuus asiakasvaroista oli 1936 miljoonaa euroa laskien 2,7 prosenttia. Rahastosijoitukset kasvoivat 3,3 prosenttia ja olivat kesäkuun lopussa 305 miljoonaa euroa. Vakuutussäästöt kasvoivat 1,4 prosenttia ja olivat 230 miljoonaa euroa.
  • Asiakaskokemusta mittaava NPS-indeksi pysyi vuodenvaihteen tasolla ja oli tammi-kesäkuun osalta 81, mikä kertoo asiakkaiden korkeasta suositteluhalukkuudesta.

Avainlukuja

     
 

1-6/2023

1-6/2022

Muutos

Liikevoitto, milj. €

23,8

11,6

+104,6

 

6/2023

12/2022

Muutos

Kulujen suhde tuottoihin 12 kk, %

40,18

51,33

-11,15%-yks.

Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde

35,35

35,15

+0,2 %-yks.

 

 

 

 

Vertailukauden luvut ovat ns. Pro forma -lukuja (Pohjois-Karjalan, Kiteen seudun ja Rääkkylän Osuuspankin yhdistetyt luvut)