Edustajiston kokouksen päätöksiä

Pohjois-Savon Osuuspankin edustajiston varsinainen kokous pidettiin tiistaina 28.3.2023 hybridikokouksena. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kaija Sääski.

Edustajisto vahvisti kokouksessaan pankin vuoden 2022 tilinpäätöksen. Tuotto-osuuksien koroksi vuodelta 2022 vahvistettiin 4,45 prosenttia. Tuotto-osuuksien koron määrä vuodelta 2022 on noin 5,2 miljoonaa euroa, ja korko on tarkoitus maksaa kesäkuun 2023 alussa, ellei pankin hallitus erikseen totea koron maksuedellytyksen jäävän täyttymättä.

Henkilövalintoja

Edustajiston kokous teki päätökset hallintoneuvoston jäsenmäärän vahvistamisesta sekä hallintoneuvoston henkilövalinnoista. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18.

Hallintoneuvostoon erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen:

 • Jonna Iskala (Siilinjärvi),
 • Satu Kapanen (Kuopio),
 • Simo Korkalainen (Kuopio) ja
 • Neeta Röppänen (Kuopio).

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valittiin:

 • Tiitus Hopia (Varkaus),
 • Jani Rönkkö (Iisalmi,) ja
 • Sanna Karppanen-Lokka (Kuopio).

Hallintoneuvostotehtävästä jäivät pois erovuoroiset jäsenet:

 • Rauno Kettunen (Kuopio),
 • Jorma Laitinen (Lapinlahti),
 • Leena Miettinen (Lapinlahti),
 • Jukka Mönkkönen (Kuopio),
 • Virve Wright (Varkaus) sekä
 • Antti Sarvela (Iisalmi).

Edustajistosta hallintoneuvostoon valittujen Jani Rönkön ja Tiitus Hopian tilalle edustajiston varsinaisiksi jäseniksi nousivat:

 • Pirkko Halttunen (Siilinjärvi) ja
 • Jouni Vehviläinen (Suonenjoki).

Tutustu pankin edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanoihin.

Tilintarkastajaksi tilivuodelle 2023 valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Matti Paananen KHT, KTM.

Lahjoitukset v. 2023

Lisäksi edustajisto teki päätöksen pankin vuoden 2023 lahjoituksista. Edustajisto päätti pankin 150.000 euron lahjoituksesta Itä-Suomen yliopiston tekniikan professuurin rahoittamiseen viiden seuraavan vuoden ajaksi. Lahjoitus toteutetaan kertalahjoituksena. Lue lisää lahjoitusprofessuurista 3.4. julkaistusta tiedotteesta.

Lisäksi edustajisto valtuutti hallituksen päättämään vuoden 2023 aikana yhteismäärältään enintään 120.000 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset ovat osa pankin vastuullisuusohjelman toteuttamista.

Edustajiston kokouksessa esiteltiin pankin vastuullisuusohjelmaa vuodelle 2023. Lue lisää OP Ryhmän ja OP Pohjois-Savon vastuullisuudesta.