Pohjois-Savon Osuuspankin edustajiston kokouksen päätöksiä

Pohjois-Savon Osuuspankin varsinainen edustajiston kokous pidettiin tiistaina 23.3.2021. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös. Vuodelta 2020 Tuotto-osuuksien koroksi vahvistettiin 3,25 prosenttia. Vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korko maksetaan aikaisintaan lokakuussa 2021 EKP:n antamien suositusten mukaisesti.

Henkilövalintoja

Hallintoneuvostoon kuuluu edustajiston kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti 23 jäsentä. Edustajiston kokouksessa erovuorossa olleet seuraavat jäsenet päätettiin valita uudelleen hallintoneuvostoon:

  • Anne Immonen, Leppävirta
  • Tuula Jalkanen, Suonenjoki
  • Sami Lyytinen, Suonenjoki
  • Juha Valaja, Varkaus

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin:

  • Maikki Haanketo, Iisalmi
  • Eero Pulkkinen, Iisalmi
  • Leila Savolainen, Kuopio
  • Kati Åhman, Iisalmi

Tutustu Pohjois-Savon Osuuspankin hallintoneuvoston jäseniin.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Matti Paananen KHT, KTM.

Sääntömuutos

Edustajiston kokous hyväksyi pankin hallituksen tekemän esityksen sääntöjen ja vaalijärjestyksen muuttamisesta.

Seppo Pääkölle OP Ryhmän kultainen kunniamerkki

Pohjois-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Seppo Pääkölle on 4.3.2021 myönnetty OP Ryhmän kultainen kunniamerkki, joka luovutettiin hänelle edustajiston kokouksen yhteydessä.