Edustajiston kokouksen päätöksiä

Pohjois-Savon Osuuspankin uuden, marraskuussa valitun edustajiston ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin torstaina 7.4.2022 hybridikokouksena. Kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi Airaksinen.

Edustajisto vahvisti kokouksessaan pankin vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tuotto-osuuksien koroksi vuodelta 2021 vahvistettiin 3,25 prosenttia. Tuotto-osuuksien koron määrä vuodelta 2021 on noin 3,7 miljoonaa euroa, ja korko on tarkoitus maksaa kesäkuun 2022 alussa, ellei pankin hallitus erikseen totea koron maksuedellytyksen jäävän täyttymättä.

Henkilövalintoja

Pankin hallintoneuvostoon kuuluu edustajiston kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti 21 jäsentä. Vuonna 2022 pankin hallintoneuvostosta erovuorossa ovat Veijo Karkkonen (Kuopio, Karttula), Veijo Kukkonen (Kuopio), Jukka Kääriäinen (Iisalmi), Sari Louhikallio-Fomin (Siilinjärvi) ja Hannu Miettinen (Kuopio). Lisäksi hallintoneuvostosta jää pois pankin säännöissä määritellyn yläikärajan täytyttyä Ossi Hirvonen (Kuopio, Nilsiä).

Uusina jäseninä erovuoroisten tilalle hallintoneuvostoon valittiin:

  • Simo Korkalainen (Kuopio, Nilsiä)
  • Satu Jääskeläinen (Kuopio, Karttula)
  • Jarno Koski (Lapinlahti)
  • Aki Väänänen (Kuopio)

Pankin edustajistosta hallintoneuvostoon valittujen tilalle edustajistoon nousivat Pave Petteri Hirvonen (Varpaisjärvi) ja Juhani Savolainen (Kuopio, Nilsiä).

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Matti Paananen KHT, KTM.

Juha Valajalle itsenäisyyspäivän kunniamerkki

Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt 6.12.2021 Pohjois-Savon Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valajalle itsenäisyyspäivän kunniamerkin (Suomen Leijonan ritarimerkki, SL R). Kunniamerkki luovutettiin Juha Valajalle 31.3.2022 pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa.