OP Pohjois-Savo suunnittelee konttoriverkoston ja palveluaikojen uudistamista

Pohjois-Savon Osuuspankki suunnittelee uudistavansa konttoriverkostoa sekä palveluaikoja palvellakseen paremmin asiakaskysyntää ja tarjotakseen entistä laajemmin asiantuntijapalveluita. Tämän vuoksi pankki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsitellään suunnitelmista aiheutuvat muutokset henkilöstön työtehtäviin. Suunnitelmien ei arvioida johtavan työsuhteiden irtisanomisiin.

-Keväällä ja kesällä vallinneen poikkeustilan aikana suomalaiset ovat ottaneet valtavan digiloikan. Asiakkaat ovat omaksuneet hyvin sähköisten pankkipalveluiden ja maksukorttien käytön. Sähköisten palveluiden on koettu tuovan helppoutta ja hyötyä arkeen. Koronapandemian aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut merkittävästi myös pankin eri toimintoihin, taustoittaa OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Seppo Pääkkö.

Asiakaskysynnän muutos, digitaalisten palveluiden kehittyminen sekä koronapandemian aiheuttama edelleen jatkuva epävarmuus edellyttävät toimenpiteitä, jotka turvaavat pankin palvelu- ja kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Pankki suunnittelee konttoriverkoston ja konttoreiden kassa- ja neuvontapalveluiden palveluaikojen määrittelemistä uudelleen, jotta ne vastaisivat paremmin asiakaskysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Suunnitellun uudistuksen mukaan pankin Siilinjärven konttori sekä Juankosken ja Varpaisjärven palvelupisteet suljettaisiin pysyvästi. Lisäksi Iisalmen, Kuopion, Leppävirran, Nilsiän, Suonenjoen ja Varkauden konttoreiden kassa- ja neuvontapalveluiden aukioloaikoihin suunnitellaan muutoksia. Suunnitelmissa on edelleenkin tarjota kassa- ja neuvontapalveluita kaikissa konttoreissa, ja uudistaa palveluaikoja asiakaskysyntä ja -palautteet huomioon ottaen.

-Peruspankkipalveluiden käyttäminen on siirtynyt sähköisiin kanaviin ja niiden kysyntä konttoreissa on vähentynyt merkittävästi. Maksukorttien käyttö on lisääntynyt, kun taas käteisen rahan käyttö on edelleen vähentynyt. Lähes kaikki pankkiasiat voidaan hoitaa ilman konttorissa käymistä, ja tämä tuo helppoutta ja etua myös asiakkaille. Asiakkaat toivovat meiltä enemmän asiantuntijuutta vaativaa palvelua, esimerkki rahoitukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa. Palvelua toivotaan myös entistä laajemmilla palveluajoilla, esimerkiksi ilta-aikoina. Muutoksella pyrimme lisäämään neuvotteluaikoja etenkin verkko- ja puhelinneuvotteluihin koko toimialueella, Seppo Pääkkö kertoo.

- Konttoriverkoston muutosten jälkeen pankilla on kaikilla Pohjois-Savon maakunnan viiden seutukunnan alueella konttori asiakkaitamme varten. Kuopion seutukunnalla Kuopion konttori, Ylä-Savon seutukunnalla Iisalmen konttori, Sisä-Savon seutukunnalla Suonenjoen konttori, Koillis-Savon seutukunnalla Nilsiän konttori ja Varkauden seutukunnalla Varkauden ja Leppävirran konttorit, jatkaa Pääkkö.

Konttoriverkosto- ja palveluaikamuutosten lisäksi suunnitelma sisältää myös muita muutoksia henkilöstön työtehtäviin. Muutoksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat 1.9.2020 ja niiden arvioidaan kestävän syyskuun loppupuolelle. Suunnitelmien ei arvioida johtavan työsuhteiden irtisanomisiin. Jos neuvottelut saadaan käytyä suunnitellussa aikataulussa, konttoriverkosto- ja palveluaikamuutokset voivat tulla voimaan aikaisintaan 2.11.2020.

-Ymmärrämme, että suunnitelmat Siilinjärven konttorin sekä Juankosken ja Varpaisjärven palvelupisteiden sulkemisesta voivat hankaloittaa niiden asiakkaiden arkea, jotka ovat hoitaneet asioitaan näissä toimipisteissä. Kannustamme jatkossakin asiakkaita hoitamaan asioitaan turvallisesti ja hyödyntämään sähköisiä palveluita aina mahdollisuuksien mukaan. Opastamme asiakkaita konttoreissa palveluiden käyttöönotossa, jolloin päivittäisten pankkiasioiden hoitaminen sujuu helposti jatkossakin, Pääkkö kannustaa.