Kuopion konttori talvi

Pankin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022; pankin tulos nousi alkuvuonna

Pohjois-Savon Osuuspankin liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 5,5 miljoonaa euroa, ja se nousi edellisvuoden vastaavan ajankohdan 3,0 miljoonasta eurosta. Korkotason yllättävän nopea nousu näkyy kotitalouksien halussa suojautua korkotason nousulta.

Pankin liikevoitto oli maaliskuun lopussa 5,5 miljoonaa euroa, se nousi 2,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Pankin korkokate kasvoi 0,4 miljoonalla eurolla, ja palkkiotuotot kasvoivat 0,4 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Kulut puolestaan alenivat; mm. luottojen arvonalentumiset olivat 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmät.

- Kokonaisuutena asiakasliiketoiminnan tuottojen kasvu oli kulujen kasvua nopeampaa - sekä tuotto- että kulukehitys olivat vertailukautta myönteisempiä. Tulos oli alkuvuodelle asetettua tavoitetta parempi, pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö taustoittaa.

Pankin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvalla tasolla 40,7 prosentissa. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle finanssitoimijalle hyvät edellytykset osallistua rahoittajana maakunnan yritysten investointeihin sekä palvella ja rahoittaa asiakkaitaan myös jatkossa. Vakavarainen pankki on asiakkailleen turvallinen kumppani, jolla on edellytykset tukea asiakkaitaan myös kriisien yli.

Pohjois-Savon Osuuspankin pankkitoiminta* kasvoi tammi-maaliskuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 315 miljoonaa euroa (+5,0 %**) ollen 6,7 miljardia euroa. Pankkitoiminnan kasvu perustui keskeisesti talletusten kasvuun. Pankin talletukset (+5,9%), rahastosäästöt (+23,6%**) ja sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt (+7,0%**) kasvoivat edellisvuodesta. Pankin rahoitustoiminta kasvoi myös edellisvuodesta (0,8%**).

Epävarma maailmantilanne ja inflaation nousu ovat osittain rauhoittaneet asuntolainojen kysyntää Pohjois-Savossa verrattuna ennätykselliseen vuoteen 2021. Asuntokauppa käy Pohjois-Savossa edelleen vilkkaasti. Kysyntää on etenkin Kuopiossa uudehkoista omakotitaloista sekä perhekokoluokan rivitalohuoneistoista, joiden tarjonta on kysyntää niukempaa.

Epävarmuus ja korkotason yllättävän nopea nousu on taas lisännyt korkosuojausten kysyntää ja yleisesti asiakkaiden halua varmistaa turvaa oman talouden riskeille. Jos ei ole vielä pohtinut miten korkojen nousu vaikuttaa omaan talouteen, nyt viimeistään on oikea aika perehtyä asiaan. Olemme paikallisina asiantuntijoina mielellämme tukemassa tätä pohdintaa, toteaa Pääkkö.

Kappalemääräisesti korkosuojauksien myynti nousi 38 %. Alkuvuoden aikana uusista asuntolainoista lähes 40 % suojattiin korkojen nousun varalta.

Pohjoissavolaiset kotitaloudet jatkoivat säästämistä ja sijoittamista kohti omia tavoitteitaan haastavasta maailmantilanteesta ja markkinoiden heilunnasta huolimatta. Osakekauppaa tehneitä asiakkaita oli liikkeellä enemmän kuin koskaan aiemmin ja kauppaa käyneiden asiakkaiden määrä kasvoi viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä 15 %. Samassa ajassa rahastoja omistavien henkilöasiakkaiden määrä kasvoi 8 % ja säännöllisten rahastosopimusten määrä 16 %.

Pankin sijoittaja-asiakkaat ovat tehneet selkeästi enemmän osakkeiden ja rahastojen ostoja kuin myyntejä alkuvuoden aikana; osakeostoja on ollut kaksinkertainen määrä osakemyynteihin verrattuna. Näyttäisi siis siltä, että pohjoissavolaiset sijoittajat ovat rohkeasti hyödyntäneet tämän markkinaheilunnan. Netto-ostetuimmat osakkeet asiakkaidemme keskuudessa olivat Sampo ja Tokmanni. Nettomyydyin osake oli Fortum. Bruttomääräisesti sijoitustuotteita on myyty kokonaisuudessaan viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Ukrainan sodan välittömät ja välilliset vaikutukset pohjoissavolaisiin yrityksiin ovat toistaiseksi olleet maltilliset. Kustannusten nousu, komponenttipula ja toimitusketjuihin liittyvät vaikeudet näkyvät haasteina yritysten toiminnassa. Asuntorakentaminen on jatkunut toistaiseksi vilkkaana johtuen asuntojen hyvästä kysynnästä, mikä on näkynyt myös rakentamisen rahoituksen hyvänä kysyntänä.

Mökkejä vakuutetaan yhä innokkaasti – myös vahinkomäärät kasvussa 

Itäisellä alueella vahinkovakuutusmyynti yritysasiakkaille kasvoi 6 % ja henkilöasiakkaille 3 %. Kesän lähestyessä mökkivakuuttamisessa on nähtävissä, että viime vuonna alkanut kasvutrendi jatkuu myös tänä vuonna. 

– Mökkivakuutuksia otettiin Pohjois-Savon maakunnassa 20,4 % enemmän alkuvuonna verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, kertoo Pohjola Vakuutuksen Itäisen alueen myyntijohtaja Karoliina Pollari

Vakuutuksista maksettavat korvaukset ovat kasvaneet alkuvuonna korvausten palautuessa pandemiaa edeltävälle tasolle.  Pohjois-Savon Osuuspankin asiakkaille korvauksia maksettiin 11,65 % enemmän alkuvuonna verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Työtapaturmia sattuu kuitenkin edelleen normaalia hieman vähemmän. 

Matkustajavahinkojen korvaukset ovat olleet matalat koko pandemian ajan, mutta kääntyneet nousuun alkuvuoden aikana.  

- Pohjois-Savon Osuuspankin henkilöasiakkaille matkavahingoista maksetut korvaukset ovat kasvaneet 56,52 %, Pollari sanoo.  

Lahjoitus SPR:lle ukrainalaisten auttamiseksi

Pohjois-Savon Osuuspankki lahjoittaa 30 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille ukrainalaisten auttamiseen. Kokonaisuutena OP Ryhmän lahjoitus on yhteensä 500 000 euroa.

Haluamme tukea ukrainalaisia Suomeen kotoutumisessa ja arjessa konkreettisin keinoin. Rahallisen lahjoituksen lisäksi pankkimme henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää yksi työpäivä vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyöpäivän voi tehdä Ukrainan hädänalaisten auttamiseksi tai muuhun itselle tärkeään kohteeseen, lisää Pääkkö.