Kuopion konttori

Pankin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023: pankki vahvassa tulosvauhdissa

Pohjois-Savon Osuuspankin liikevoitto oli tammi-maaliskuussa lähes 8,7 miljoonaa euroa, ja pankin omat varat vahvistuivat 508 miljoonaan euroon. Asiakasliiketoiminnan volyymi kuitenkin supistui vuoden 2022 lopun tilanteesta. Pankki maksoi OP-bonuksia 350 000 euroa enemmän kuin edellisvuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Pankin liikevoitto oli maaliskuun lopussa 8,7 miljoonaa euroa, ja oli 3,2 miljoonaa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Pankin korkokate kasvoi 8,0 miljoonalla eurolla vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna, ja kulut kasvoivat maltillisesti ollen 0,5 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Luottojen arvonalentumistappiot olivat suuremmat kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, mutta edelleen varsin maltillisella tasolla.

- Asiakasliiketoiminnan tuottojen kasvu oli kulujen kasvua nopeampaa. Tulos oli alkuvuodelle asetettua tavoitetta parempi. Osuustoiminnallisena pankkina maksamme pankin tuloksesta omistaja-asiakkaillemme OP-bonusta, ja tänä vuonna maksamme OP-bonukset 30 prosentilla korotettuina. Alkuvuonna maksoimme omistaja-asiakkaillemme OP-bonuksia 2,2 miljoonaa euroa, joka on 350 000 euroa enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Koko vuoden osalta arvioimme korotettujen OP-bonusten tuottavan omistaja-asiakkaillemme noin 2 miljoonan euron lisähyödyn, toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen kertoo. 

- Asiakasliiketoiminnan volyymin* kehitys oli kuitenkin vaisua alkuvuonna – pankin rahoitustoiminta supistui 1,9 % ollen maaliskuun lopussa 2,6 miljardia euroa. Asiakkaiden taloudellinen asema on yleisestä kustannusten ja korkotason noususta huolimatta pysynyt hyvänä, asiakkaat lyhentävät lainojaan aiempaan tahtiin eikä maksuvaikeudet ole asiakkaidemme keskuudessa lisääntyneet, mistä olemme tietenkin hyvillämme, Vepsäläinen jatkaa. Heikentynyt asuntomarkkinan tilanne näkyy kuitenkin selkeästi vähentyneenä asuntoluottojen kysyntänä. Uusia asuntolainoja nostettiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 22 % vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana. Yleinen vire asuntokaupassa on tällä hetkellä odottava: asunnon ostoa harkitsevia lainanhakijoita on liikkeellä ja asuntoluottotarjouksia annetaan viikko viikolta enemmän. Asiakkaat kuitenkin harkitsevat asunnon ostopäätöstä ja asuntolainaan liittyviä asioita entistä pidempään ja tarkemmin, Vepsäläinen kertoo.

- Myös yritysasiakkaidemme taloudellinen asema on pysynyt vakaana, ja asiakkaamme lyhentävät lainojaan maksuohjelmien mukaan, mutta investointihalukkuus on vähäistä, mikä näkyy uuden rahoituksen kysynnässä. Taloyhtiöiden peruskorjaamiseen liittyvät rahoitustarpeet jatkuvat, mutta asuntorakentaminen on vähentynyt olennaisesti myös meidän toimialueella, Vepsäläinen toteaa.

Pankin asiakasliiketoiminnan volyymi* oli maaliskuun lopussa 6,4 miljardia euroa, joka on 271 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2022 lopun tilanteessa. Rahoitustoiminnan lisäksi pankin asiakasvarat supistuivat vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana.

- Vuonna 2022 pankin talletuskanta kasvoi voimakkaasti ja oli poikkeuksellisen korkealla tasolla vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 ensimmäisen kvartaalin aikana talletuskantamme on maltillistunut tavanomaisemmalle 2,6 miljardin euron tasolle, Vepsäläinen taustoittaa. Talletuskannan muutokseen vaikuttaa tilitalletuksiin liittyvä tavanomainen kausivaihtelu, toisaalta yleinen kustannustason nousu näkyy myös asiakkaidemme talletusmäärien vähentymisenä. Lisäksi talletusten siirtyminen sijoittamisen tuotteisiin on jatkunut: asiakkaidemme rahastosäästöt kasvoivat alkuvuoden aikana 6,6 %, sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt 2,4 % ja indeksilainat jopa 32,8 %. Säästäjä- ja sijoittaja-asiakkaidemme määrä jatkoi kasvuaan.

Pankin vakavaraisuus säilyi vahvalla tasolla 34,5 prosentissa. - Alkuvuonna olemme joutuneet seuraamaan uutisia joidenkin amerikkalaisten ja eurooppalaisten pankkien ongelmista. Pohjois-Savon Osuuspankin asiakkaiden ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan tästä finanssialan toimijoita koskevasta uutisoinnista. Pohjois-Savon Osuuspankin vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat vahvalla tasolla, pankin luottotappiot ovat edelleen säilyneet maltillisina ja pankin luottokanta on tervettä. Hyvässä taloudellisessa asemassa oleva pankki on asiakkailleen turvallinen kumppani myös silloin, kun yleisessä taloustilanteessa on epävarmuutta, Vepsäläinen vakuuttaa.

*Asiakasliiketoiminta: talletukset, rahastosijoitukset, vakuutussäästöt, tuotto-osuudet, indeksilainat, rahoitustoiminnan erät 

Pohjois-Savon Osuuspankki on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankilla on 6 konttoria sekä kattavat verkko- ja puhelinpalvelut.  Pohjois-Savon Osuuspankilla on 82 733 omistaja-asiakasta (31.3.2023 tilanne).