Pankin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022; pankin liikevoitto kasvoi alkuvuonna

Pohjois-Savon Osuuspankin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 25,8 miljoonaa euroa, ja se nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 8,8 miljoonaa euroa. Korkotason nopea nousu näkyy kotitalouksien halussa suojautua korkotason nousulta.

Pankin liikevoitto nousi tammi-syyskuussa 25,8 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan ajankohdan 17,0 miljoonasta eurosta. Pankin korkokate kasvoi 3,5 miljoonalla eurolla, ja palkkiotuotot kasvoivat 1,2 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Kulut puolestaan alenivat; mm. luottojen arvonalentumiset olivat 1,4 miljoonaa euroa vertailukautta pienemmät.

- Kokonaisuutena asiakasliiketoiminnan tuottojen kasvu oli kulujen kasvua nopeampaa - sekä tuotto- että kulukehitys olivat vertailukautta myönteisempiä. Tulos oli alkuvuodelle asetettua tavoitetta parempi, pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö taustoittaa.

OP Ryhmä otti toisella vuosineljänneksellä käyttöön vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason, joka vaikutti myös Pohjois-Savon Osuuspankin vakavaraisuuteen heikentävästi. Pankin CET1-vakavaraisuus on tämän muutoksen jälkeenkin erittäin vahvalla tasolla 34,5 prosenttia. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle finanssitoimijalle hyvät edellytykset osallistua rahoittajana maakunnan yritysten investointeihin sekä palvella ja rahoittaa asiakkaitaan myös jatkossa. Vakavarainen pankki on asiakkailleen turvallinen kumppani, jolla on edellytykset tukea asiakkaitaan myös epävarmempien aikojen yli.

Pohjois-Savon Osuuspankin pankkitoiminta* kasvoi alkuvuonna edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 2,5 prosenttia ollen 6,6 miljardia euroa. Pankkitoiminnan kasvu perustui keskeisesti talletusten kasvuun. Pankin talletukset kasvoivat 5,0 prosenttia. Pankin rahoitustoiminta kasvoi edellisvuodesta 3,4 prosenttia.

Epävarma maailmantilanne ja markkinoiden heiluminen on näkynyt alkuvuoden aikana myös selkeästi sijoittajien ja säästäjien käyttäytymisessä. Pankin asiakkaat ovat kuitenkin pysyneet omien päätöstensä suhteen rauhallisina ja pitäytyneet pidempiaikaisissa säästämisen ja sijoittamisen suunnitelmissaan. Markkinoiden heilunta ja korkotason nousu on avannut myös uusia sijoitusmahdollisuuksia sekä houkutellut myös lisää uusia sijoittajia ja säästäjiä. Rahastoja tai osakkeita omistavien asiakkaiden määrä onkin jatkanut yhä kasvuaan.

-Tuleva talvi haastaa useita asuntovelallisia tavalla, johon ei olla viime aikoina totuttu. Kohoavat elinkustannukset ja nousevat lainakorot vievät aiempaa suuremman osan kotitalouksien tuloista. Tahdomme vastuullisena toimijana tukea asiakkaitamme kaikkina aikoina ja kannustammekin tukeutumaan oman talouden pohdinnoissa asiantuntijuuteemme ennakoivasti ja matalalla kynnyksellä, kannustaa Pääkkö.

-OP Ryhmän hyvän kannattavuuden ansiosta maksamme omistaja-asiakkaillemme vuoden 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuina. Tämä tarkoittaa Pohjois-Savon Osuuspankin omistaja-asiakkaille lisäbonuksia yhteensä noin 2,5 miljoonalla. Ylimääräiset bonukset tukevat etenkin lapsiperheitä, joilla on elämäntilanteen takia paljon lainaa, Pääkkö lisää.

Pohjoissavolaiset sijoittivat viime kuukausina erityisesti Stora Ensoon, Qt Groupiin ja Keskoon

Pohjois-Savon Osuuspankin asiakkaiden osakekaupankäyntien määrä pysyi heinä-syyskuussa edellisvuosien vastaavan ajankohdan tasolla. Pankin asiakasdatasta on nähtävissä, että osakekaupan volyymissä on kausivaihtelua ja se on painottunut eniten alkuvuoden ja erityisesti ensimmäisen kvartaalin ajalle. Samaa vaihtelua on havaittavissa myös aktiivisesti kauppaa käyvien asiakkaiden määrissä. Pohjoissavolaiset sijoittajat tekivät noin 50 % aktiivisemmin kauppoja ensimmäisen kvartaalin aikana verrattuna muihin vuosineljänneksiin. OP:n valtakunnallisen datan perusteella tämä näyttäisi olevan myös valtakunnallinen ilmiö.

OP:n sähköisten kanavien suosio osakekaupankäynnissä on edelleen kasvanut ja heinä-syyskuussa 80 % osakekaupoista tehtiin sähköisesti OP-mobiilin tai op.fin kautta. Heinä-syyskuussa ostetuimmat osakkeet Pohjois-Savossa olivat Stora Enso, Qt Group ja Kesko, kun taas myydyimmät osakkeet olivat Orion, Sampo ja Fortum. Valtakunnallisesti tarkasteltuna OP:n asiakkaiden ostetuimmat olivat Nordea, Kone ja Qt Group, kun taas myydyimmät olivat Sampo, Elisa ja Neste.

Korkotason noustua kuluvana vuonna voimakkaasti, arvopaperien hinnat ovat laskeneet laajalla rintamalla. Parhaiten korkojen noususta, positiivisilla tuotoilla, ovat selvinneet vaihtoehtoiset sijoitukset (esim. OP-Metsänomistaja, OP Vuokratuotto ja OP Alternative Portfolio), joihin myös pankkimme asiakkaat ovat viime vuosina ahkerasti lisänneet sijoituksiaan.

-Monen matalan korkotason vuoden jälkeen, noussut korkotaso mahdollistaa parempia tuottomahdollisuuksia myös korkosijoituksista. Pohjoissavolaiset sijoittajat ovat lisänneet salkkuihinsa alkusyksynä ahkerasti sijoituksia muun muassa yrityslainoihin, kertoo Pääkkö.

Uusi Kuopion konttori avataan ma 12.12.2022

Pankin uusi Kuopion konttori valmistuu Maljalahdenkadulle joulukuussa. Muuttotyöt käynnistyvät marraskuussa ja asiakaspalvelu uudessa konttorissa avataan maanantaina 12.12.2022. Kassapalvelut avataan uuden konttorikiinteistön viereiseen kiinteistöön - näin pankki palaa osittain juurilleen. Kuopion Osuuspankki toimi Puijonkatu 22 -kiinteistössä 1990-luvun puoliväliin asti, jolloin konttori muutti nykyiseen toimitaloon Kuopion torin laidalle.

Tavoitteena on valita uusi toimitusjohtaja joulukuun alussa

Pankin nykyinen toimitusjohtaja Seppo Pääkkö on jäämässä eläkkeelle alkuvuodesta 2023. Pankin hallintoneuvosto käsittelee uuden toimitusjohtajan valintaa kokouksessaan 1.12.2022.

 

*Pankkitoiminta: vakuutussäästöjen, rahastojen, talletusten, rahoituksen ja tuotto-osuuksien yhteenlaskettu määrä.