Kuopion konttori talvi

OP Pohjois-Savon tuloskatsaus 1.1.-31.12.2021

Pohjois-Savon Osuuspankilla kokonaisuutena hyvä vuosi. Asuntokauppa jatkui vilkkaana.

- Pankin liikevoitto nousi 20,8 miljoonaan euroon (14,8 Meur). Parantuneen liikevoiton taustalla olivat tuottojen kasvu sekä edellisvuotta vähäisemmät ja ennustettua pienemmät luottojen arvonalentumiset. Toteutuneet luottotappiot säilyivät edelleen maltillisina. Sekä palkkiotuotot että korkokate kasvoivat edellisvuodesta. Viime vuoden osalta olemme tyytyväisiä sekä tuotto- että kulukehitykseen, ja tulos oli odotettua parempi, pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö taustoittaa. 

Pankkitoiminta* kasvoi tammi-joulukuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 225 miljoonaa euroa (+3,6 %**) ollen 6,5 miljardia euroa. Pankkitoiminnan kasvu perustui erityisesti rahastosäästöjen (+37,8 %**) ja sijoitussidonnaisen vakuutussäästämisen (18,6 %**) kasvuun. Pankin talletukset kasvoivat 0,3 prosenttia ja rahoitustoiminta 0,6 prosenttia** edellisvuodesta.

Pankin omat varat kasvoivat 478,0 miljoonaan euroon. Pankin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvalla tasolla 40,9 (+0,3) prosentissa. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle pankille hyvät edellytykset osallistua rahoittajana yritysten investointeihin sekä palvella ja rahoittaa asiakkaitaan myös tulevaisuudessa.

Asuntorahoituksen osalta vuosi 2021 oli ennätyksellinen. Uusia asuntoluottoja myönnettiin 14 % enemmän kuin 2020. Asuntokauppa on käynyt Pohjois-Savossa vilkkaasti ja erityisesti kauppamäärät kasvoivat Kuopiossa. Uudehkojen perhekokoluokan asuntojen kysyntä on ollut tarjontaa suurempaa, mikä on heijastunut positiivisesti hintoihin.

Varallisuudenhoidon osalta vuodesta muodostui kokonaisuudessaan hyvä. Varallisuudenhoitoratkaisuja myyntiin bruttomääräisesti lähes 2 kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöasiakkaiden sijoittaminen kasvoi 30 % ja yritysten peräti nelinkertaistui. Säännöllisesti rahastoihin säästävien henkilöasiakkaiden määrä kasvoi vuoden varrella 10 %.

Pohjois-Savossa yritykset ovat pääosin selvinneet kohtuullisen hyvin koronapandemian aiheuttamista ongelmista, vaikka monilla toimialoilla tilanne on edelleen haastava. Komponenttipula ja toimitusketjuihin liittyvät vaikeudet ovat näkyneet haasteina sekä teollisuudessa että kaupanhyllyllä. Asuntorakentaminen on jatkunut vilkkaana johtuen asuntojen hyvästä kysynnästä, mikä on näkynyt myös rakentamisen rahoituksen hyvänä kysyntänä. Pääosin vilkkaasta rakentamisesta johtuen nostettujen yritysluottojen kokonaismäärä oli 68 % edellisvuotista suurempi.

Vastuullisuusohjelman kautta palautettiin hyvää toimialueelle

Pankki toteutti vuonna 2021 vastuullisuusohjelmaansa, jota kautta muun muassa työllistettiin 100 nuorta kesätöihin ja tuettiin paikallista yhdistystoimintaa 40 000 eurolla. Yhdessä urheiluseurojen kanssa pankki liikutti yli 15 500 pohjoissavolaista, joista oli lapsia ja nuoria yli 10 000. Yhteisöveroa vuoden 2021 tuloksesta tulee pankki arvion mukaan maksamaan yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

- Vastuullisuus on noussut laajasti esille yritystoiminnassa viime vuosina. Olemme toteuttaneet ja osallistuneet eri vastuullisuushankkeisiin jo useiden vuosien ajan. Edelleenkin pankin vahva tulos mahdollistaa osallistumisen laajasti toimialueemme hankkeisiin ja yhteistyöhön. Erityisen iloinen olen lasten ja nuorten taloustaitojen vahvistamiseksi tehdystä työstä koulujen ja kumppaniemme kanssa. Nuorena opitut taidot esimerkiksi Talous ja nuoret TAT:n Yrityskylä Itä-Suomen alakoulussa kantavat pitkälle sekä vahvistavat vastuullista ja kestävää kuluttamista myös aikuisiällä, Pääkkö jatkaa.

Pohjola Vakuutuksen Itäisellä alueella näkyy kasvava kiinnostus oman elämän turvaamiseen  

Itäisellä alueella henkilöasiakkaiden myynti kasvoi 14 %. Myynti kasvoi eniten ajoneuvo- ja omaisuusvakuutuksissa. Pohjois-Savon maakunnassa ajoneuvovakuutusten markkinaosuus oli 30,4 %, ja se pysyi sama kuin vuonna 2020. Niin Pohjola Vakuutuksen kuin OP-Henkivakuutuksen tuotteiden myynti kasvoi erinomaisesti vuoden 2021 aikana.   

- Voidaan jopa sanoa, että suomalaiset ovat aikaisempaa kiinnostuneempia oman elämänsä turvaamisesta, Itäisen alueen myyntijohtaja Karoliina Pollari kertoo.   

Markkinaosuus yritysasiakkaissa Itäisellä alueella pysyi ennallaan ja yritysasiakkaiden omaisuusvakuutusten ja vapaaehtoisten vakuutusten myynti kasvoi. Esimerkiksi henkivakuutusten myynti yritysasiakkaille kasvoi 128 %. Ryhmäeläkkeiden myynti oli viime vuonna ennätystasolla, myynti kasvoi jopa +72 % verrattuna vuoteen 2020. Ryhmäeläkkeitä ei hankita enää vaan ylimmälle johdolle vaan laajemmin henkilöstölle. 

- Kun kilpailu työvoimasta kiristyy, yritykset panostavat henkilöstöetuihin, jotka koskevat myös työuran jälkeistä aikaa, myyntijohtaja Jukka Viljakainen kertoo. 

Pohjois-Savon maakunnassa korvauksia maksettiin 40,6 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 39,8 miljoonaa.  

 

*Pankkitoiminta: vakuutussäästöjen, rahastojen, talletusten, rahoituksen ja tuotto-osuuksien yhteenlaskettu määrä.

**12 kuukauden muutos.

Pohjois-Savon Osuuspankki on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankilla on 6 konttoria sekä kattavat verkko- ja puhelinpalvelut.  Pohjois-Savon Osuuspankilla on 82 630 omistaja-asiakasta (31.12.2021 tilanne).