Pohjois-Savon Osuuspankin tulos 2022 - vakaa toimintavuosi haastavissa oloissa

Pohjois-Savon Osuuspankin liikevoitto parani edellisvuodesta 7,5 miljoonalla eurolla vahvalle tasolle 28,3 miljoonaan euroon. Pankin omistaja-asiakkaille maksettiin OP-bonuksia lähes 8 miljoonaa euroa. Pankin asiakasliiketoiminnan volyymi kasvoi toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta vakaasti 2,7 %.

Pankin korkokate kasvoi 9,9 miljoonalla eurolla, ja palkkiotuotot kasvoivat 1,4 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Kulut säilyivät maltillisella tasolla, ja mm. luottojen arvonalentumiset olivat 1,7 miljoonaa euroa vertailukautta pienemmät.

- Parantuneen liikevoiton taustalla oli keskeisesti korkotason noususta johtuva korkokatteen vahvistuminen ja palkkiotuottojen kasvu sekä edellisvuotta vähäisemmät ja ennustettua pienemmät luottojen arvonalentumistappiot. Vuoden 2022 tulos oli selvästi odotettua parempi, pankin toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen kertoo. 

Pankin asiakasliiketoiminta* kasvoi vuonna 2022 yhteensä 2,7 % ollen 6,7 miljardia euroa. Pankin rahoitustoiminta kasvoi 2,6 % edellisvuodesta. Asiakasvarat puolestaan kasvoivat 2,8 %, ja talletuskasvu oli erityisen vahvaa (8,2 %).

Osakekurssit laskivat kaikilla keskeisillä markkinoilla, mikä näkyi rahastosijoitusten ja vakuutussäästöjen kehityksessä ja heijastui myös säästäjien ja sijoittajien käyttäytymiseen. Pankin asiakkaat ovat kuitenkin pysyneet omien päätöstensä suhteen rauhallisina ja pitäytyneet pidempiaikaisissa säästämisen ja sijoittamisen suunnitelmissaan. Taloustilanteen epävarmuus on lisännyt asiakkaiden säästämishalukkuutta, mikä osaltaan tuki talletuskasvua. Markkinoiden heilunta ja korkotason nousu on avannut myös uusia sijoitusmahdollisuuksia.

- Sijoitusrahasto-osuuksiin sijoittavien asiakkaiden määrä on jatkanut kasvuaan, ja vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa asiakkaitamme. Yhä useampi uusi sijoitusrahasto-omistaja haluaa sijoittaa OP:n vastuullisiin rahastoihin, Vepsäläinen jatkaa.

Asuntorahoituksen osalta vuosi 2022 oli kaksijakoinen – alkuvuoden vilkkaan rahoituskysynnän jälkeen loppuvuonna uusien asuntoluottojen kysyntä hiljentyi. Yleisen kustannustason sekä korkojen nousu vaikuttivat siten, että kokonaisuudessaan uusia asuntolainoja nostettiin vähemmän kuin vertailuvuonna.

– Kustannustason nousu tai taloudellisen toimintaympäristön epävarmuus ei kuitenkaan merkittävästi näy asuntolaina-asiakkaidemme tilanteen heikkenemisenä. Toki myönnämme osalle asiakkaistamme tarpeellisia maksuhelpotuksia kuten muinakin aikoina, mutta järjestämättömien luottojen osuus ei ole noussut vuoden 2022 aikana, ja lopulliset luottotappiot ovat säilyneet erittäin maltillisella tasolla. Asuntolainakannastamme 35 % on suojattu koronnousun varalta, mikä osaltaan tukee monen asuntovelallisen sopeutumista yleiseen kustannustason nousuun, toimitusjohtaja Vepsäläinen taustoittaa.

Asuntokauppa pankin toimialueella hidastui merkittävästi vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä vilkkaan alkuvuoden jälkeen. Vuosi päättyi kauppamäärissä 19 % miinukselle, mikä tarkoitti paluuta korona-aikaa edeltävään aikaan. Haastavassa markkinatilanteessa OP Koti vahvisti asemaansa ja kasvatti markkinaosuuttaan erityisesti Kuopiossa ja Siilinjärvellä.

Myös pankin yritysasiakkaiden taloudellinen asema säilyi vakaana. Asuntorakentamisen vauhti on kuitenkin maltillistunut ja toimintaympäristön yleinen epävarmuus näkyy yritysten vaimeana investointihalukkuutena. Asuntoyhtiöiden peruskorjauksiin liittyvien rahoitustarpeiden arvioidaan jatkuvan erityisesti Kuopiossa.  

Pankin tuloksesta maksamat verot olivat 2,9 miljoonaa euroa ja omistaja-asiakkaiden saama kokonaishyöty OP-bonuksina ja Tuotto-osuuksien korkoina yhteensä 12,6 miljoonaa euroa. Hyvän tuloksen ansiosta pankin omat varat kasvoivat 498,6 miljoonaan euroon. Pankin vakavaraisuus on vahvalla tasolla 34,45 %.

-Osuuspankin tuottama hyöty jaetaan omistaja-asiakkaille mm. OP-bonuksina sen mukaan, kuinka paljon kukin osuuspankin omistaja-asiakas OP Ryhmän palveluita käyttää. Hyvän kannattavuuden ansiosta maksamme omistaja-asiakkaillemme vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuina. Tämä tarkoittaa Pohjois-Savon Osuuspankin omistaja-asiakkaille lisäbonuksia yhteensä noin 2,5 miljoonan euron verran. Ylimääräiset bonukset tukevat etenkin lapsiperheitä, joilla on elämäntilanteen takia paljon lainaa, Vepsäläinen lisää. 

 

Vastuullisuusohjelman kautta palautettiin paljon hyvää toimialueelle

Pankki toteutti vuonna 2022 osana vastuullisuusohjelmaansa yhteiskuntavastuun tekoja, joiden teemoja olivat nuorten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen, teot luonnon ja ympäristön hyväksi sekä lasten ja nuorten liikunnan tukeminen. Nuorten koulutuksen ja työllistymisen tukemiseksi pankki muun muassa lahjoitti Itä-Suomen yliopiston varainhankintaan 120 000 euroa sekä 40 000 euroa paikallisille yhdistyksille Kesäduuni OP:n piikkiin -hankkeessa 100 nuoren työllistämiseksi. Pankin tukemaan TAT:in Yrityskylä Itä-Suomi alakoulu -oppimisympäristöön osallistui viime vuonna pankin toimialueelta 6. luokkalaisia oppilaita yhteensä 2 258.

Teemme yhdessä hyvää -lahjoitushaulla tuettiin 15 000 eurolla pohjoissavolaisen ympäristön ja luonnon hyväksi tehtävää toimintaa. Lasten ja nuorten liikunnan tukemiseksi pankki tuki laajasti toimialueen urheiluseuroja, jotka liikuttavat yhteensä yli 10 000 pohjoissavolaista lasta ja nuorta. Lisäksi pankin henkilöstöllä oli mahdollisuus käyttää yksi työpäivä Hiiop-yritysvapaaehtoistyöhön.

*Asiakasliiketoiminta: talletukset, rahastosijoitukset, vakuutussäästöt, tuotto-osuudet, indeksilainat, rahoitustoiminnan erät

 Pohjois-Savon Osuuspankki on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankilla on 6 konttoria sekä kattavat verkko- ja puhelinpalvelut.  Pohjois-Savon Osuuspankilla on 82 638 omistaja-asiakasta (31.12.2022 tilanne).