OP Pohjois-Savo tukee työtä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi – 50 000 euron lahjoitus Pelastakaa Lapset ry:n varhaisen tuen palveluihin

OP Pohjois-Savon edustajisto on päättänyt kokouksessaan 10.4.2024 pankin 50 000 euron lahjoituksesta Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimistolle. Lahjoituksella tuetaan Pelastakaa Lapset ry:n varhaisen tuen eri palveluita pankin toimialueella Pohjois-Savossa.

Lapsiperheköyhyys on viime vuosina lisääntynyt. Vähävaraisissa lapsiperheissä harrastukset ovat yksi asia, joista perheet joutuvat tinkimään. Harrastukset ovat lasten ja nuorten elämässä keskeinen yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta tukeva elämänalue, jossa opitaan myös keskeisiä vuorovaikutustaitoja. Kun osallisuuden kokemusta tukevat asiat ovat vaarassa puuttua, on uhka syrjäytymiselle ilmeinen.

- Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on noussut pankkimme hallinnossa ja edustajistossa tärkeäksi yhteiskuntavastuullisuusteemaksi. Lisäksi pankkimme omistaja-asiakkaat ovat kertoneet toiveensa lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisesta Kaikkien aikojen tekoja –kyselyssä. Näiden saatujen toiveiden pohjalta lähdimme selvittämään lahjoituksen vastaanottajatahoa. Pelastakaa Lapset ry:n varhaisen tuen palvelut ovat loistava kohde lahjoitukselle, sillä niiden kautta pystytään tukemaan pohjoissavolaisia perheitä ja lapsia hyvissä ajoin, ennen kuin tilanteet muuttuvat liian vaikeiksi. Perheet pystyvät itse hakemaan tukea hyvin matalalla kynnyksellä, OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen taustoittaa.

- Kenellä tahansa voi tulla elämässään vastaan hetkiä, jolloin tarvitsee apua. Silloin on tärkeä muistaa, että kaikesta ei tarvitse selvitä yksin. Pelastakaa Lapset tukee lapsia, nuoria ja heidän perheitään varhaisen tuen palveluilla jo ennen kuin ongelmat pääsevät kärjistymään, kertoo Mervi Hakkarainen Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimistosta.

Pelastakaa Lapset ry:n lapsiperheille maksuttomiin varhaisen tuen palveluihin kuuluvat esimerkiksi tukihenkilö- ja sporttikummitoiminta, joita OP Pohjois-Savo on lahjoituksellaan tukemassa Pohjois-Savon alueella. Pelastakaa Lasten tukihenkilöt ja sporttikummit ovat järjestön kouluttamia, valvomia ja tukemia vapaaehtoisia aikuisia, jotka tulevat turvallisena aikuisystävänä mukaan lapsen tai nuoren elämään.

Tukihenkilötoiminta on tarjolla alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat elämäänsä lisää turvallisia ja heitä huomioivia aikuisia. Tukihenkilöt tapaavat lasta 1-3 kertaa kuukaudessa. Lapsen tarpeita kuunnellen tukihenkilöt voivat tarjota lapselle luotettavaa aikuisseuraa keskusteluille, yhteisille leikeille, peleille tai vaikkapa ulkoiluretkille, ja auttavat erilaisissa arjen askareissa kuten läksyjen teossa.

Sporttikummit kannustavat ja tarjoavat seuraa lapsen tai nuoren liikkumiseen ja harrastamiseen. Sporttikummitoiminta on tarkoitettu 4–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lapsi tapaa hänelle nimetyn sporttikummin kanssa 1-3 kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan liikunnallisen tekemisen parissa. 

Pelastakaa Lapset ry tavoittaa vuosittain Suomessa kaikilla varhaisen tuen palveluillaan lähes 1800 lasta ja nuorta. Pohjois-Savon alueella Pelastakaa Lapsilla on tällä hetkellä noin 100 lasta ja nuorta tukihenkilö- ja sporttikummitoiminnan piirissä. Tarve varhaisen tuen palveluille on kasvussa; pelkästään Itä-Suomen alueella yli 100 lasta ja nuorta jonottaa mukaan toimintaan.

- Tuen merkitys yksittäisen lapsen elämässä on suuri. Usein tukihenkilö- ja sporttikummi pysyy lapsen elämässä pidemmän aikaa. Olemme erittäin kiitollisia OP Pohjois-Savolle tästä merkittävästä lahjoituksesta, joka mahdollistaa tämän toiminnan jatkuvuutta ja yhä useamman lapsen tukemista, kiittää Hakkarainen.

Lahjoitukset ovat osa OP Pohjois-Savon vastuullisuusohjelmaa ja yhteiskuntavastuutyötä. Pankin tavoitteena on tukea tänä vuonna lasten ja nuorten hyvinvointia eri tavoin yhteensä 250 000 eurolla. Kokonaisuus muodostuu suorista lahjoituksista, nuorten työllistymisen tukemisesta Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kautta sekä lasten ja nuorten liikkumisen ja harrastustoiminnan tukemisesta yhteistyökumppaniseurojen ja järjestöjen kanssa, muista lapsille ja nuorille suunnattujen tapahtuminen tukemisesta, Hippo-kisoista ja -liikuntakouluista sekä lasten ja nuorten taloustaitojen edistämiseen liittyvästä työstä yhdessä eri kumppaneiden kanssa.

-Haluamme panostaa etenkin lasten ja nuorten hyvinvointiin, koska näin voimme osaltamme vaikuttaa siihen, että heistä kasvaa hyvinvoivia aikuisia ja vastuullisia kuluttajia. Toivon, että luomme vastuullisuustyöllämme toiveikkaampaa tulevaisuutta, Vepsäläinen korostaa.

Lisätietoja Pelastakaa Lapset ry:n varhaisentuen toiminnasta: https://www.pelastakaalapset.fi/hae-tukea/

 

Kuvassa (vas.) OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen, Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimiston ehkäisevän työn koordinaattori Mervi Hakkarainen sekä OP Pohjois-Savon pankinjohtaja Kati Kytökorpi.

Pohjois-Savon Osuuspankki on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankilla on 6 konttoria sekä kattavat verkko- ja puhelinpalvelut. Pohjois-Savon Osuuspankilla on 171 asiantuntijaa ja 83 121 omistaja-asiakasta (31.12.2023 tilanne). www.op.fi/pohjois-savo

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksia ja auttaa vaikeissa oloissa eläviä lapsia. Jo sadan vuoden ajan järjestö on parantanut tapaa, jolla lapsia kohdellaan ja saanut aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Pelastakaa Lapset on osa kansainvälistä Save the Children -liikettä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Järjestön visiona on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. www.pelastakaalapset.fi