Teemme yhdessä hyvää -lahjoituksilla tuetaan pohjoissavolaisen ympäristön ja luonnon hyväksi tehtävää toimintaa

Teemme yhdessä hyvää – lahjoituskampanjan kautta pankki lahjoitti kolmannen kerran yhteensä 15 000 euroa. Lahjoitushaku oli käynnissä 19.4.-15.5.2022 paikallisille, pankin toimialueella toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille.

Pankin omistaja-asiakkaat kertoivat syksyllä 2021 OP Ryhmän Kaikkien aikojen tekoja -kyselyssä toiveensa, että pankki tekisi vastuullisuustekoja luonnon ja ympäristön hyväksi. Toiveen mukaan pankki etsi tässä lahjoitushaussa lahjoituskohteita erityisesti pohjoissavolaisen luonnon ja ympäristön hyväksi. Hakemuksia tuli yhteensä 12, ja pankin hallitus teki päätökset lahjoituksista kokouksessaan toukokuussa.

Lahjoituksia saivat:

  • Aholansaarisäätiö sr, 2 000 €; Aholansaaressa sijaitsevan Paavon polun kunnostamiseen sekä sen ympäristön kehittämiseen.
  • Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry, 3 000 €; luonto- ja ympäristösuhdetta vahvistavan sekä oman arkiympäristön huomiointiin ja hoitoon innostavan toiminnan järjestämiseen koko Pohjois-Savon alueella.
  • Iisalmen 4H-yhdistys ry, 500 €; vieraslajien poisto ja roskien keräys -talkoiden järjestämiseen Paloisvuoren ulkoilualueella.
  • Kuopion Esittävän Taiteen tuki ry, 1 500 €; lasten ja nuorten matalan kynnyksen eri taiteiden välisen työpajan toteutukseen.
  • Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, 1 500 €; esikoululaisten sekä nuorisotyön kanssa toteutettaviin ohjattuihin luontotyöpajoihin, joissa valmistetaan linnunpönttöjä, hyönteishotelleja, siilien talvipesiä ja norppaturvallisia katiskoja.
  • Kuopion Vapaaehtoinen Palokunta ry, 2 000 €; miehistönkuljetusajoneuvon hankintaan.
  • Kuppikunta A-kilta ry, 1 000 €; vähävaraisten päihdetoipujien virkistystoimintaan ja luontovastuun tukemiseen luonnossa liikkuen, marjastaen, sienestäen ja kalastaen.
  • Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys ry, 1 000 €; nuorten ilmastoryhmän perustamiseen sekä nuorten aktivoimiseen luonnonsuojelu- sekä talkootyöhön.
  • Pikku Pietarin Torikujan Ystävät ry, 500 €; Kuopion keskustan kulttuurihistoriallisen kauppapaikan ja kaupunkikuvan tukemiseen.
  • Tunturikerho Tsietsa ry, 2 000 €; talkootyön tukemiseen, jolla parannetaan Älänteen alueen retkeilyreittejä sekä edistetään alueen luontomatkailua.

-Halusimme tässä lahjoitushaussa vastata omistaja-asiakkaidemme toiveeseen etsimällä erityisesti lahjoituskohteita pohjoissavolaisen ympäristön ja luonnon hyväksi. Hakemuksista tuli upeasti esille se, miten monipuolisesti yhdistyksissä toimitaan paikallisen luonnon hyväksi ja halutaan aktiivisesti vahvistaa eri-ikäisten luonto- ja ympäristösuhdetta. Paikalliset teot ovat avainasemassa elinvoimaisen lähiluonnon ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä, sanoo pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö.