Kuopion konttori talvi

Tulostiedote 2019: Pohjois-Savon Osuuspankin pankkitoiminta edelleen vahvassa kasvussa

Pohjois-Savon Osuuspankin pankkitoiminta kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 444 miljoonaa euroa ja 8,1 prosenttia ollen 5,9 miljardia euroa 31.12.2019. Pankkitoiminnan kasvu perustui erityisesti rahoituksen ja talletusten kasvuun. Pankkitoiminnalla tarkoitetaan vakuutussäästöjen, rahastojen, talletusten, rahoituksen ja tuotto-osuuksien yhteenlaskettua määrää.

Pankin rahoitustoiminta kasvoi edellisvuodesta 5,1 prosenttia. Yritysluottokannan kasvua vauhditti yritysten investoinnit sekä asuntorakentamisen ja taloyhtiöiden peruskorjauksen rahoittaminen. Pankin asuntorahoituksessa myönnettyjen asuntoluottojen määrä laski ennätysvuodesta 2018, mutta ollen kuitenkin selkeästi enemmän kuin vuonna 2017. Tulevaisuuden korkokehitys mietitytti asiakkaitamme ja n. 40 % asuntolainan ottaneista turvasi lainan koronnousun varalta. Asuntopalveluumme tiiviisti kuuluva OP Koti Pohjois-Savo vakiinnutti asemansa maakuntamme johtavana kiinteistönvälitysliikkeenä kaikilla keskeisillä paikkakunnilla ja säilytti hyvän kannattavuuden ja kasvun.

Pankin liikevoitto supistui 2,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella kulut kasvoivat vertailukautta enemmän sisältäen merkittävän määrän poikkeuksellisia korjauskuluja Kuopion konttorikiinteistön osalta yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Tuottoja pienensi merkittävimmin pankin korkokatteen supistuminen 0,5 miljoonan euron määrällä edellisvuoteen verrattuna. Luottojen arvonalentumiset vähenivät 0,4 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

- Alhaisena jatkunut korkotaso, korkosuojaustuottojen lasku ja uusluotonannon korkomarginaalien kapeneminen pienensivät korkotuottoja edellisvuodesta. Nykysääntelyyn perustuva luottojen arvonalentumiskirjauskäytäntö aiheuttaa nyt ja tulevaisuudessa totuttua enemmän vaihtelua luottojen arvonalentumisten määriin. Em. tekijät huomioiden saavutettuun tulostasoon voidaan olla tyytyväisiä, pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö taustoittaa.

Pankin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvalla tasolla 41,7 prosentissa. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle finanssitoimijalle hyvät edellytykset osallistua rahoittajana maakunnan yritysten investointeihin, ja palvella sekä rahoittaa asiakkaitaan myös jatkossa. Vakavarainen pankki on asiakkailleen turvallinen kumppani, jolla on edellytykset tukea asiakkaitaan myös heikon suhdanteen yli.

- Hyvä asiakas- ja henkilöstökokemus ovat tehokkuuden rinnalla tärkeimpiä tavoitteitamme. Mittaamme onnistumistamme jatkuvasti, ja mitatut sekä asiakas- että henkilöstökokemus ovat vuoden 2019 aikana pysyneet vahvalla tasolla. Onnistuminen noissa tavoitteissa näkyy myös siinä, että pankille on tullut paljon uusia asiakkaita ja pankkitoiminnan volyymi on kasvanut markkinoita nopeammin, kertoo Pääkkö.

Pankin omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi vuoden lopussa 82 655 omistaja-asiakkaaseen – kasvua oli 3 045 vuoden takaiseen määrään. Omistaja-asiakkaat saivat OP-bonuksia asiointivolyymiensa suhteessa yhteensä 7,6 miljoona euroa ja 395 000 euroa edellisvuotta enemmän. Lisäksi omistaja-asiakkaiden Tuotto-osuudelle esitetään maksettavaksi korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä lähes 3,9 miljoonaa euroa.

Kesäduuni 100 nuorelle OP:n piikkiin paikallisten yhdistysten ja säätiöiden kanssa

Vuoden 2019 vahva vakavaraisuus sekä pankkitoiminnan tulos mahdollistavat pankin yhteisöllisen roolin eri hankkeiden toteuttamisen myös kuluvana vuonna. Pohjois-Savon Osuuspankki osallistuu nuorten talousosaamisen kehittämiseen, jonka yhtenä osana on Kesäduuni OP:n piikkiin -hanke. Pankki etsii helmikuun ajan toimialueeltaan yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka haluavat tulevana kesänä tarjota 15–17-vuotiaille nuorille kesätyötä. Yhdistys tarjoaa nuorelle työpaikan kahdeksi viikoksi ja pankki lahjoittaa nuoren palkan yhdistykselle. Yhdistykset ja säätiöt voivat hakea OP:n palkkatukea 29.2.2020 mennessä osoitteessa www.op.fi/pohjois-savo.

- Nuorten taloustaitojen edistämiseksi tehtävä työ, ja tämä Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja osana sitä, on tärkein yhteisöllinen hankkeemme tänäkin vuonna. Tuemme tämän hankkeen kautta paikallisesti nuorten työllistymistä sekä tarjoamme lisätyövoimaa yhdistyksien toimintaan 40 000 eurolla. Alle 18-vuotiaille nuorille kesätyöpaikan saaminen voi olla hankalaa. Meille OP Pohjois-Savossa on tärkeää, että pystymme tarjoamaan sadalle nuorelle kesätyöpaikan ja samalla tuemme toimialueen yhdistysten tärkeää toimintaa ja tarjoamme heidän arvokkaaseen työhön lisäkäsiä, jatkaa Pääkkö

***************************************************

Pohjois-Savon Osuuspankki on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankilla on yhdeksän konttoria sekä kattavat verkko- ja puhelinpalvelut. Pohjois-Savon Osuuspankilla on 82 655 omistaja-asiakasta (31.12.2019 tilanne). Vuoden 2019 aikana pankki antoi lahjoituksia kokonaisuudessaan yli 65 000 euroa. Lahjoitusten lisäksi pankki tuki yhteistyösopimuksien kautta eri urheilu- tai kulttuuritoimijoita sekä yhdistyksiä yhteensä 165 000 eurolla. Lahjoitusten ja yhteistyön taustalla on pankin perustehtävä; luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimialueelle Pohjois-Savossa.