Tuotto-osuus-anti 2021 käynnistyy 22.3.2021 - omistaja-asiakas, sijoita omaan pankkiisi

Pohjois-Savon Osuuspankissa alkaa Tuotto-osuus-anti 22.3.2021. Tuotto-osuuden merkintäaika jatkuu enintään 31.12.2021 saakka. Nyt omistaja-asiakkailla on mahdollisuus sijoittaa omaan pankkiin.

Tuotto-osuus on sijoitus oman osuuspankin pääomaan, joka on mahdollista tehdä annin merkintäaikana 22.3.-31.12.2021. Osuuspankin hallitus voi kuitenkin keskeyttää annin milloin tahansa merkintäajan kuluessa. Yhden Tuotto-osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana maksettava Tuotto-osuusmaksu on 100 euroa. Tässä annissa omistaja-asiakkaiden merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia enintään 100.000 kpl eli 10.000.000 euroa. Merkintäpaikkoina toimivat pankin konttorit.

Tuotto-osuus on tarkoitettu tuottamaan pankin omistaja-asiakkaalle vakaata vuosittaista tuottoa ja se tarjoaa mahdollisuuden hyötyä oman pankin menestyksestä. Se on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi, jonka tuotto muodostuu osuudelle maksettavasta kilpailukykyisestä korosta. OP Pohjois-Savon Tuotto-osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat pankin toiminnan tuloksellisuudesta.

Tuotto-osuudelle tavoitellaan 3,25 prosentin korkoa vuonna 2021. Tuotto-osuudelle pyritään maksamaan tuottotavoitteen mukainen korko, mutta korkoa ei voi taata. Tuotto-osuuden korko maksetaan vuosittain pankin osuuskuntalain mukaisesta voitonjakokelpoisesta ylijäämästä ja koron maksamisesta päättää edustajiston kokous pankin hallituksen esityksestä.

Tuotto-osuus on pitkäaikainen sijoitus: on hyvä varautua vähintään kolmen vuoden sijoitusaikaan. Jos omistaja-asiakas haluaa luopua merkitsemistään tuotto-osuuksista, takaisinmaksuaika on vuoden kuluttua irtisanomisvuoden päättymisestä. Vuoden 2021 aikana irtisanotut tuotto-osuudet palautetaan siten omistajille vuoden 2023 alussa.

-Tuotto-osuus tarjoaa omistamisen lisäksi mahdollisuuden sijoittaa omaan osuuspankkiin. Jotta mahdollisimman monella omistaja-asiakkaalla olisi mahdollisuus sijoittaa Tuotto-osuuksiin, on omistaja-asiakaskohtainen omistusten määrä rajoitettu yhteensä enintään 2000 osuuteen. Merkitsemällä Tuotto-osuuksia omistaja-asiakas tukee oman osuuspankkinsa vakavaraisuutta ja paikallista yritystoimintaa, ja siksi tavoitteemme on maksaa sijoitukselle mahdollisimman hyvää korkoa, kertoo varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen OP Pohjois-Savosta.