OP Pohjois-Savon Tuotto-osuusanti käynnistyy 19.9.

Pohjois-Savon Osuuspankissa alkaa Tuotto-osuus-anti 19.9.2022, ja merkintäaika jatkuu enintään 31.12.2023 saakka. Nyt omistaja-asiakkailla on mahdollisuus sijoittaa omaan Osuuspankkiinsa.

Tuotto-osuus on sijoitus oman osuuspankin pääomaan, joka on mahdollista tehdä annin merkintäaikana 19.9.2022-31.12.2023. Osuuspankin hallitus voi kuitenkin keskeyttää annin milloin tahansa merkintäajan kuluessa. Yhden Tuotto-osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana maksettava Tuotto-osuusmaksu on 100 euroa. Tässä annissa omistaja-asiakkaiden merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia enintään 150.000 kpl eli 15.000.000 euroa.

-Tuotto-osuus on tarkoitettu tuottamaan pankin omistaja-asiakkaalle vakaata vuosittaista tuottoa ja se tarjoaa mahdollisuuden hyötyä oman pankin menestyksestä. Se on tarkoitettu pitkäaikaiseksi sijoitukseksi, jonka tuotto muodostuu osuudelle maksettavasta kilpailukykyisestä korosta. Tuotto-osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat pankin toiminnan tuloksellisuudesta, kertoo pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö.

Vuosi 2022 on OP Ryhmän 120-vuotisjuhlavuosi. Sen kunniaksi pankki tarjoaa omistaja-asiakkaille mahdollisuuden hyötyä Tuotto-osuuksien lisäkorosta. Tuotto-osuuksien tuottotavoite on vuonna 2022 yhteensä 4,45 %, kun se vuonna 2021 oli 3,25 %. Tuotto-osuudelle pyritään maksamaan tuottotavoitteen mukainen korko, mutta korkoa ei voi taata. Tuotto-osuuden korko maksetaan vuosittain pankin osuuskuntalain mukaisesta voitonjakokelpoisesta ylijäämästä ja koron maksamisesta päättää edustajiston kokous pankin hallituksen esityksestä.

-Tuotto-osuus tarjoaa omistamisen lisäksi mahdollisuuden sijoittaa omaan osuuspankkiin. Omistaja-asiakaskohtainen omistusten määrä on rajoitettu yhteensä enintään 3000 osuuteen eli 300.000 euroon. Merkitsemällä Tuotto-osuuksia omistaja-asiakas tukee oman osuuspankkinsa vakavaraisuutta ja paikallista yritystoimintaa, ja siksi tavoitteemme on maksaa sijoitukselle mahdollisimman hyvää korkoa, Seppo Pääkkö jatkaa.

Tuotto-osuus on pitkäaikainen sijoitus, jossa on hyvä varautua vähintään kolmen vuoden sijoitusaikaan. Jos omistaja-asiakas haluaa luopua merkitsemistään tuotto-osuuksista, takaisinmaksuaika on vuoden kuluttua irtisanomisvuoden päättymisestä. Vuoden 2022 aikana irtisanotut tuotto-osuudet palautetaan siten omistajille vuoden 2024 alussa.

Merkintäpaikkoina toimivat OP Pohjois-Savon konttorit. Tarkemmat ehdot saat konttoreista tai alla olevasta linkistä.