Savoon suunnitteilla uusi suurpankki – tavoitteena luoda entistäkin vahvempi pankki tukemaan Savon elinvoimaisuutta

Suur-Savon Osuuspankki ja Pohjois-Savon Osuuspankki suunnittelevat yhdistymistä luodakseen entistäkin palvelukykyisemmän osuuspankin Savon alueelle. Vahva ja uudistuskykyinen pankki toisi hyötyjä sekä asiakkaille, henkilöstölle että koko Savon alueelle.

Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin hallitukset ovat käynnistäneet selvityksen yhdistymisestä yhdeksi pankiksi. Tavoitteena on muodostaa kahdesta tasavahvasta osuuspankista uudistuva ja vetovoimainen toimija, joka varmistaisi laadukkaat palvelut pitkälle tulevaisuuteen sekä kaikille savolaisille asiakkaille että etäasiakkaille.

- Molemmat pankit ovat nykyisellään vakavaraisia ja hyvässä taloudellisessa kunnossa. Yhdistymällä voisimme muodostaa entistäkin vahvemman pankin, joka tukisi koko Savon elinvoimaisuutta. Kaikkihan me haluamme Savosta houkuttelevan alueen asua, elää, yrittää ja matkailla, sanoo Suur-Savon Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen.

Yhdistymisen taustalla on asiakaskäyttäytymisen ja finanssialan toimintaympäristön nopea muutos, joka haastaa pankkeja jatkuvasti.

- Viime ajat ovat osoittaneet, että muutokset ympäristössämme voivat olla nopeita ja rajuja. Suurella pankilla on näissä tilanteissa aina parempi kriisinsietokyky. Olisimme vahvempia kulkemaan asiakkaidemme kanssa niin hyvinä kuin huonompinakin aikoina, kuvailee Pohjois-Savon Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen.

Pankit toimivat alueella, jossa on mm. vahvaa alkutuotantoa ja elintarvikkeiden jalostusta. Elintarviketuotanto on yksi esimerkki alasta, jonka merkitys kasvaa ja jota vahva pankki voi alueella tukea.

Muutosta on valmisteltu pankkien hallituksissa. Tavoitteena on, että lopullinen päätös yhdistymisestä tehdään pankkien edustajistojen kokouksissa elokuussa 2022. Suunnitelman mukaan uusi pankki aloittaisi toimintansa keväällä 2023.

Alustavien suunnitelmien mukaan pankin kotipaikka olisi Mikkeli ja hallintokonttori sijaitsisi Kuopiossa. Päätöksenteko säilyy edelleen lähellä asiakasta, ja omistaja-asiakkaiden valitsema edustajisto kattaa laajasti koko Savon alueen. Pankin nimeksi tulisi suunnitelman mukaan Savon Osuuspankki (OP Savo).

Uudella osuuspankilla olisi yli 150 000 omistaja-asiakasta ja yli 250 000 asiakasta. Pankin tase olisi lähes 6,9 miljardia euroa ja asiakasliiketoiminta 11,3 miljardia euroa. Sen omat varat olisivat liki 890 miljoonaa euroa.

Suunnitelman mukaan kahden pankin noin 300 työntekijää siirtyisivät uuden pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Yhdistymisen kautta voisimme tarjota henkilöstöllemme entistä monipuolisempia tehtäviä, mahdollisuuden urakehitykseen ja asiantuntijuuden kasvattamiseen. Olisimme edelleen Savon alueen merkittävä työllistäjä, sanoo Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himanen.

Toteutuessaan pankkien yhdistyminen ei aiheuttaisi muutoksia nykyisiin asiakassuhteisiin tai palveluverkostoon.

Yhdistymällä pystyisimme vapauttamaan enemmän aikaa ja henkilöstöä asiakkaiden sujuvaan palveluun.​ Isolla pankilla on myös paremmat edellytykset palvella yrityksiä ja yhteisöjä sekä osallistua ​Savon alueen hankkeisiin sekä vastuullisuustekoihin, sanoo Pohjois-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö.