OP Satapirkan omistaja-asiakkaat pääsivät vaikuttamaan oman alueensa vastuullisuustekoihin

OP Satapirkan omistaja-asiakkaat pääsivät vaikuttamaan oman alueensa vastuullisuustekoihin – Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen ja senioreiden opastaminen turvalliseen digiasiointiin.

Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn tavoitteena on osallistaa osuuspankin omistaja-asiakkaat vaikuttamaan oman osuuspankin vastuullisuustyöhön ja sitä kautta toimialueen tulevaisuuteen. Kysely toteutettiin OP Mediassa 18.9.–29.10.2023, ja osuuspankki hyödyntää sen tuloksia päätöksenteossaan.

Tämän syksyn kyselyn perusteella OP Satapirkan omistaja-asiakkaille vastuullisuusteemoista tärkein oli lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen. Toiseksi tärkeimmäksi tämän syksyn kyselyssä nousi senioreiden opastaminen turvalliseen digiasiointiin. Tärkeinä pidettiin myös nuorten taloustaitoja, sekä nuorten työllistymistä kesätöihin OP:n piikkiin. Vastauksista yhteensä yli puolet kohdistui lapsiin ja nuoriin liittyviin teemoihin. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen koettiin tämän syksyn kyselyssä tärkeimmäksi, kuten viime syksynäkin. Toiseksi tärkeimmäksi tämän syksyn kyselyssä nousi senioreiden opastaminen turvalliseen digiasiointiin.

Vuoden 2024 kuluessa OP Satapirkka tekee edelleen merkittävää sponsoriyhteistyötä paikallisten seurojen ja yhdistysten kanssa tukeakseen vahvasti lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Teemme myös yhteistyötä alueemme oppilaitosten kanssa opastaen lapsille ja nuorille fiksua rahankäyttöä taloustaitotuntien merkeissä. Kesäduuni OP:n piikkiin- kampanjassa olemme mukana myös ensi vuonna ja mahdollistamme kesätöitä alueemme nuorille tukien samalla paikallisten yhdistysten toimintaa. Ensi vuonna panostamme enemmän myös senioreiden digitaitojen opastamiseen ja tulemme järjestämään mm. digiopastuksia konttoreillamme. Asiakkaillamme on myös mahdollisuus varata aika henkilökohtaiseen digiopastukseen konttoreillemme, jossa opastetaan ja otetaan esimerkiksi OP-mobiili käyttöön kädestä pitäen, kertoo OP Satapirkan toimitusjohtaja Janne Pohjolainen.

Kaikkien aikojen teot tuovat OP Satapirkan vastuullisuusohjelmaa eläväksi. Haluamme OP Satapirkassa tietää, mikä omistaja-asiakkaillemme on tärkeää ja millaiseen vastuullisuustyöhön meidän tulisi erityisesti panostaa, jatkaa Pohjolainen.

Valtakunnallisesti osuuspankkien yhteiseen Kaikkien aikojen tekoja -kyselyyn vastasi lähes 49 000 henkilöä. Vastausten pohjalta osuuspankit toteuttavat eri puolilla Suomea mm. taloustaito-opetusta, tukevat nuorten työllistymistä ja järjestävät digitaalisen asioinnin opastuksia.

Kukin osuuspankki hyödyntää kyselyn tuloksia päätöksenteossaan. Voit seurata vastuullisuustekoja esimerkiksi oman osuuspankkisi verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

 

OP Satapirkan löydät Facebookista ja Instagramista, ota seurantaan!