Kaikkien aikojen tekoja

OP Satapirkan omistaja-asiakkaat pääsivät vaikuttamaan oman alueensa vastuullisuustekoihin

Kysyimme tänäkin syksynä omistaja-asiakkailtamme millaisia vastuullisuustekoja pankkimme tulisi toteuttaa. OP Satapirkan omistaja-asiakkaat valitsivat selvästi tärkeimmiksi teemoiksi lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisen ja nuorten työllistymisen ja koulutuksen edistämisen. Seuraavaksi tärkeimmäksi nousivat nuorten taloustaitojen tukeminen ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen. Tasaisesti vastauksia saivat myös digitaitojen valmentaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Kysely toteutettiin toista kertaa ja valtakunnallisesti osuuspankit saivat yhteensä 43 000 vastausta.

Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn tavoitteena on osallistaa osuuspankin omistaja-asiakkaat vaikuttamaan oman osuuspankin vastuullisuustyöhön ja sitä kautta toimialueen tulevaisuuteen. Kysely toteutettiin OP Mediassa 19.9.-9.10.2022 ja osuuspankki tulee hyödyntämään sen tuloksia päätöksenteossaan.

Kysely tehtiin syksyllä 2022 toista kertaa. OP Satapirkan omistaja-asiakkaille keskeisimmät vastuullisuusteemat tänä vuonna olivat lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen ja nuorten työllistymisen ja koulutuksen edistäminen.

Nämä olivat tärkeimpien joukossa myös viime vuonna ja sen johdosta lähdimme tänä vuonna Kesäduuni OP:n piikkiin- kampanjaan mukaan aiempaa isommin ja mahdollistimme kesäduuneja nuorille enemmän kuin vuonna 2021. Tälläkin kerralla otamme kyselyn tulokset huomioon ensi vuoden suunnittelussa, kommentoi OP Satapirkan toimitusjohtaja Olli Näsi.

Vuoden 2022 kyselyn vastausten perusteella OP Satapirkka on ensi vuonnakin vahvasti mukana tukemassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa, sekä nuorten kouluttautumista ja työllisyyttä. Haluamme myös edelleen ja entistä vahvemmin olla mukana valmentamassa taloustaitoja nuorille.

Kaikkien aikojen teot tuovat OP Satapirkan vastuullisuusohjelmaa eläväksi. Haluamme olla tietoisia siitä, mikä omistaja-asiakkaillemme on tärkeää ja millaiseen vastuullisuustyöhön meidän tulisi erityisesti panostaa, jatkaa Olli Näsi.

Valtakunnallisesti osuuspankkien yhteiseen Kaikkien aikojen tekoja -kyselyyn vastasi 43 000 henkilöä. Vastausten pohjalta osuuspankit tulevat toteuttamaan eri puolilla Suomea mm. taloustaito-opetusta, tukemaan nuorten työllistymistä ja järjestämään digitaalisen asioinnin opastuksia.

Kukin osuuspankki hyödyntää kyselyn tuloksia päätöksenteossaan. Voit seurata vastuullisuustekojamme esimerkiksi sosiaalisen median kanavissamme.