Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvosto valitsi pankkiin hallituksen

Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvosto valitsi pankkiin hallituksen kokouksessaan 18.12.2023. Hallitukseen valittiin uudelleen Antti Kaukoranta, Matti Malinen, Titta Saksa ja Merja Ylönen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Toivo Loikkanen ja Heli Tavasti. Lisäksi hallitukseen valittiin Leena Nikula, joka aloittaa Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtajana 1.1.2024.

Hallitus valitsi keskuudestaan Titta Saksan hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Malisen varapuheenjohtajaksi.

Hallintoneuvosto valitsi Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtajan sijaiseksi pankinjohtaja Mikko Antikaisen 1.1.2024 alkaen.