Suur-Savon Osuuspankin vuosikatsaus 2022

Suur-Savon Osuuspankin vuosi 2022 oli kaksijakoinen. Yleisen korkojen nousun myötä pankin korkokate ja tulos kasvoivat viime vuodesta. Toisaalta luottoja nostettiin edellisvuotta vähemmän. Asuntokauppa Etelä-Savossa ja koko Suomessa hiljentyi vuoden loppua kohti. Pankki tuki monin tavoin toimialueensa elinvoimaisuutta ja jatkaa tätä tärkeää tehtävää myös tänä vuonna.

Pankki tuki toimintaympäristönsä elinvoimaa ja asiakkaiden hyvinvointia

Suur-Savon Osuuspankki tuki viime vuonna toimialueensa liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia yhteistyösopimusten kautta yli 250 000 eurolla. Pääpaino oli lasten ja nuorten sekä senioreiden hyvinvoinnin tukemisessa. Pankki järjesti viime keväänä omatoimiset Hippo-hiihdot sekä peräti 13 Hippo-kisat, joihin osallistui yhteensä tuhansia lapsia perheineen.

Pankki oli aktiivisesti mukana edistämässä nuorten taloustaitoja järjestämällä taloustaitotunteja sekä palkitsemalla taloustaitokilpailuihin osallistuneita nuoria. Pankki mahdollisti Mikkelin Nuorkauppakamarin toteuttamaa taloustaitokiertuetta usealla paikkakunnalla. Pankkilaiset opastivat toimialueen senioreille digitaitoja sekä sujuvan pankkiasioinnin taitoja lukuisissa kohtaamisissa. Suur-Savon Osuuspankin yhteisölähettiläät kiersivät kymmenissä tilaisuuksissa ja kokouksissa eri puolella pankin toimialuetta.

Keväällä 2022 Suur-Savon Osuuspankki teki 30 000 euron lahjoituksen ukrainalaisille. Lisäksi kesällä pankki lahjoitti LUT-yliopistolle 50 000 euroa.

Pankki tukee nuorten kesätyöllistymistä 100 000 eurolla

Suur-Savon Osuuspankki tukee tänä kesänä yhteensä 100000 eurolla toimialueensa kaupunkien ja kuntien kesätyöllistämistä, tavoitteena on tukea 1517-vuotiaiden kesätyöllistymistä. Riskienhallintajohtaja Heikki Huhtalan mukaan kesätyö on monen nuoren ensimmäinen kosketus työelämään: ”Työn kautta opetellaan tulevaisuuden työelämätaitoja ja otetaan vastuuta omasta taloudenhoidosta.” Mikkelin kaupungin henkilöstöjohtaja Petri Mattila iloitsee lahjoituksesta: ”Osuuspankin tuki mahdollistaa 125 nuoren palkkaamisen. Palkkaamme nuoria mm. päiväkoteihin, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluihin, kirjastoihin ja museoihin. Myös kaupunki ja kaupunkilaiset hyötyvät, koska nuorten avulla pystytään tuottamaan kesälomakaudellakin kaupunkilaisille palveluita.”

Pankki kohdentaa tänä vuonna yhteensä 200 000 euroa sponsorirahaa paikallisesti ja vastuullisesti toimiville yhdistyksille ja seuroille. Tämän vuoden tärkeimmät vastuullisuusteemat ovat nuorten työllistymisen tukeminen, lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Lisäksi pankki jatkaa lahjoitusten tekemistä toimintaympäristönsä elinvoimaisuuden tukemiseen. Ensimmäinen näistä on 75 000 euron lahjoitus LUT-yliopistolle DI-ohjelman käynnistämiseen Mikkelissä.

Huhtalan mukaan pankin olennaisin vastuullisuustyö liittyy liiketoiminnan vastuullisuudesta huolehtimiseen: ”Pankki toimii sääntelyn edellyttämällä tavalla ja tarjoaa asiakkailleen parhaita mahdollisia vaihtoehtoja heidän muuttuviin tilanteisiin. Asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen eteen tehtävä työ on tärkeässä roolissa lisääntyvien huijaus- ja muiden väärinkäytöstapausten estämisessä ja asiakkaiden varojen turvaamisessa. Pankki on vahvistanut tähän liittyvää organisaatiotaan viime vuoden aikana. Pankissa on tehty myös päätöksiä, joilla turvataan työpaikkojen säilymistä ja lisääntymistä toimialueella.”

Suur-Savon Osuuspankin vuosi 2022 oli kaksijakoinen

Toimitusjohtaja Jari Himanen toteaa, että: ”Yleisen korkojen nousun myötä pankin korkokate nousi 21,5 %, ja liikevoitto kasvoi 22,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 16,1 miljoonasta. Toisaalta luottoja nostettiin edellisvuotta vähemmän asuntojen hankintaan ja yritystoimintaan.”

Pankin omat varat kasvoivat noin 427,8 miljoonaan euroon, ja vakavaraisuus oli 36,6 %. Taso on edelleen vahva, vaikka se laski viime vuodesta 1,9 %-yksikköä. Lasku johtui ryhmätasoisesta vakavaraisuuden laskentatavan muutoksesta. Suuri omien varojen määrä on tärkeä kivijalka: “Vakavaraisuuden avulla toteutamme tärkeintä tehtäväämme eli rahoitamme kotitalouksien hankintoja, yritysten investointeja ja kasvua sekä maatalouden perustuotantoa. Näin pidämme parhaiten yllä maakunnan elinvoimaa. Tilikaudella kirjattiin vertailukautta enemmän odotettavissa olevia luottotappioita. Näiden määrä suhteutettuna luotto- ja takauskantaan pysyi kuitenkin alhaisella tasolla.” Hyvän kannattavuuden ansiosta OP maksaa vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset omistaja-asiakkaille 30 prosentilla korotettuina.

Asiakkaat ovat hyvin varautuneet korkojen nousuun

Pankinjohtaja Maija Skönin mukaan asuntoluottojen kysyntä jäi viime vuonna edellisvuotta vaisummaksi: ”Asuntoluottoja nostettiin noin 20 % vähemmän. Emme ole havainneet kotitalouksilla luotonhoito-ongelmia isossa kuvassa, maksusuunnitelmien muutokset lisääntyivät jonkun verran loppuvuonna. Korkojen nousun vaikutukset eivät ole vielä realisoituneet täysimääräisesti ja lyhennysvapaiden kysynnän odotetaan jonkin verran lisääntyvän.”

Asiakkaat ovat hyvin varautuneet korkojen nousuun, noin kolmasosa asuntoluottokannasta on suojattu korkojen nousulta: ”Liki 3000 asiakkaamme asuntolainan korkoa leikkaa lainalle otettu korkokatto.”

Skön kertoo, että: ”Paransimme viime vuonna asiakaspalvelua niissä kanavissa, joissa meidän asiakkaamme valtaosin asioivat. Lisäsimme henkilöstöä asiakkaidemme lähettämien verkkoviestien käsittelyyn, ja viime vuoden alussa käyttöönotettu oma palvelunumero on saanut paljon kiitosta asiakkailta. Kassapalvelut ovat tarjolla edelleen kaikissa kolmessa konttorissamme.”

Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2022 oli edellisen vuosikymmenen peilikuva

Viime vuosi oli rahoitusmarkkinoilla poikkeuksellisen haastavaa aikaa. Pitkään markkinoita tukenut globaali talouskasvu sekä elvyttävä rahapolitiikka tulivat molemmat tiensä päähän. Pankinjohtaja Mikko Paattimäki toteaa, että: “Inflaation kiihtyminen käynnisti voimakkaan koronnostosyklin samalla kun talouskasvu alkoi hidastua merkittävästi. Tämä näkyi markkinoilla laaja-alaisena arvonlaskuna sekä korko- että osakesijoituksissa. Vuosi oli erityisen haastava yhdistelmärahastoille.” Paattimäen mukaan haastavasta ympäristöstä huolimatta asiakkaat pitivät valtaosin sijoitussuunnitelmistaan kiinni, vaikka lunastuksia tehtiin 40 prosenttia edellisvuotta enemmän: ”Bruttomääräisesti asiakkaamme sijoittivat varallisuudenhoidon ratkaisuihin lähes 100 miljoona euroa. Suosittuja olivat erityisesti vakuutussäästämisen ratkaisut sekä pääomaturvatut säästöobligaatiot.”

Vastuullisia teemarahastoja merkittiin lähes kolmella miljoonalla eurolla ja suosituimpana teemarahastona oli edellisvuoden tapaan OP-Ilmasto. Paattimäki kertoo, että: ”Vastuullisuus huomioidaan jatkossa yhä tarkemmin osana sijoitusneuvontaa. Viime syksyn aikana kaikki pankin sijoitusasiantuntijat täydensivät osaamistaan suorittamalla Aalto EE:n järjestämän APV-ESG tentin.”

Osakekaupankäynnin volyymit laskivat edellisestä vuodesta vajaan viidenneksen, mutta samaan aikaan uusia arvo-osuus- ja osakesäästötilejä avattiin lähes 1600 asiakkaalle. OP Private -sopimusasiakkaiden määrä jatkoi tasaista kasvuaan.

”Vaikka talouden näkymät ovat edelleen varovaiset ja rahapolitiikan kiristyminen jatkuu, taloudessa ja sijoitusmarkkinoilla on edellytyksiä positiiviseen kehitykseen. Merkittävä muutos on tapahtunut korkomarkkinoilla, jotka korkojen nousun seurauksena tarjoavat sijoittajalle jälleen tuotonlähteitä. Edellisvuoden inflatorisessa ympäristössä voittajiksi nousivat kiinteänomaisuuden vaihtoehtorahastot, joilla on vahva jalansija osana hajautusta jatkossakin.”

Yritysluottojen kysyntä jatkui kohtalaisella tasolla

Pankinjohtaja Mikko Antikainen kertoo, että: ”Yritysluottojen kysyntä säilyi markkinoiden merkittävästi kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta kohtalaisella tasolla, vaikka uusia yritysluottoja nostettiin reilut 40 % edellisvuotta vähemmän. Tämän merkittävän laskun taustalla oli vertailukauden poikkeuksellisen voimakas luottokysyntä. Laskeneesta luottokysynnästä huolimatta pankin yritysluottokanta kasvoi hieman edellisvuodesta ollen lähes 650 miljoonaa euroa.

Antikaisen mukaan pankin varsinaisista yritysluotoista noin 44 % on suojattu korkojen nousua vastaan, mikä toi asiakkaillemme turvaa ja ennustettavuutta nousseiden korkojen ja poikkeuksellisen voimakkaan inflaation puristuksessa. Viime vuonna etenkin asuntoyhteisöt tekivät paljon korkosuojauksia.

Yritysten maksuvalmius on säilynyt keskimäärin hyvällä tasolla, eikä maksusuunnitelman muutoksissa ole vielä näkynyt merkittävää kasvua. Näiden odotetaan kevään myötä hieman lisääntyvän, mutta haastavista ajoista huolimatta yritykset katsovat edelleen suhteellisen luottavaisesti tulevaan.

Toimitusjohtaja Himanen jää eläkkeelle vuoden lopussa – uuden toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistyy kevään aikana

Toimitusjohtaja Jari Himanen jää eläkkeelle tämän vuoden lopussa. Tuolloin hänelle tulee kertyneeksi 39 palvelusvuotta OP Ryhmässä, joista viimeiset 5 vuotta hän on toiminut Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtajana.

”Lähes 40 vuotta on noin yksi kolmasosa OP Ryhmän tähänastisesta historiasta. OP-urani alkoi kesätöissä Etelä-Savon Osuuspankissa 1983. Olen saanut työskennellä hyvin monipuolisissa johtotehtävissä kuudessa eri osuuspankissa Itä- ja Pohjois-Suomessa ja 12 vuotta OP Ryhmän keskusyhteisön palveluksessa, joista neljä viimeistä vuotta OP Ryhmän johtokunnan jäsenenä. Ryhmätason päätöksenteossa olen saanut olla mukana myös hallintotehtävissä: Keskusyhteisön hallintoneuvoston jäsenenä ja nyt viimeiset kolme vuotta Keskusyhteisön hallituksen jäsenenä, joka tehtävä jatkuu uran loppuun saakka”, kertoo Himanen.

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen kertoo, että: ”Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistetään kevään aikana. Tavoitteena on, että uusi toimitusjohtaja olisi perehtymässä tehtävään jo syksyllä. Haluan jo tässä yhteydessä kiittää Jaria hyvästä työstä. Hän on uudistanut toimitusjohtajakaudellaan yhdessä pankin muun johdon, henkilökunnan ja hallinnon kanssa merkittävästi pankin toimintaa. Olemme nyt vahvempia ottamaan vastaan toiminta- ja sääntely-ympäristössä tapahtuvat muutokset. Uusi toimitusjohtaja jatkaa pankin kehittämistä eteenpäin.”