OP Tampereen vuoden 2022 Hyvä työ -lahjoitukset myönnetty

OP Tampere sai toimialueensa seuroilta, järjestöiltä ja yhdistyksiltä määräaikaan 30.9.2022 mennessä 148 hakemusta perinteikkään Hyvä työ -lahjoituksen kohteiksi. Vuoden 2022 Hyvä työ -lahjoitus, arvoltaan 20 000 euroa, jaetaan kahdeksan hakijan kesken toiminnan koko ja rahallisen tuen tarve huomioiden.

OP Tampereen vastuullisuustyötä ohjaa vuotuinen vastuullisuusohjelma, mutta Hyvä työ -kohteiden valintaan osallistui myös OP Tampereen hallinto, omistaja-asiakkaistamme koostuva edustajisto ja pankin aktiivisista henkilö- ja yritysasiakkaista koostuva asiakasfoorumi. OP Tampereen koko omistaja-asiakaskuntaa kuultiin sähköisesti OP Media -sivustolla toteutetun Kaikkien aikojen tekoja -äänestyksen kautta 19.9.-9.10.2022. Äänestyksessä kartoitettiin asiakkaidemme mielestä tärkeimpiä kohteita ja teemoja vastuullisuustyölle, ja merkityksellisimmäksi koettiin pankin panostukset nuorten koulutuksen ja työllistymisen, lasten ja nuorten harrastustoiminnan ja luonnon monimuotoisuuden tueksi. 

Vuonna 2022 Hyvä työ -lahjoituksen 20 000 euron kokonaissumma jaetaan seuraavasti:

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry, 3 500 e: Pirkanmaalaisille, mielenterveyshaasteita omaaville lapsiperheille päiväretki Linnanmäelle kesällä 2023.

Pirkanmaan pelastuskoirat, 2 500 e: Koirien GPS-pannat ja näiden vuosilisenssit, jäsenten kouluttautuminen, mm. EA-kurssit.

Respect Boxing Club ry, 2 000 e: Liikuttava Kaveri -toiminta, joka tarjoaa erityistä tukea tarvitseville nuorille (10–19 v.) mahdollisuuden tutustua nyrkkeilyharrastukseen matalalla kynnyksellä, tuetusti ja maksuttomasti.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, 2 000 e: Ketoneilikka-luonnonhoitoprojekti, jonka avoimet luonnonhoitoretket kunnostavat uhanalaisia luontotyyppejä.

Tampere Hacklab ry, 2 000 e: Yhteisöllisen työpajan Hacklabin koneiden ja laitteiden kunnostaminen sekä materiaalien ja kurssien järjestäminen kaikenlaisten asioiden rakentamiseksi, korjaamiseksi ja paranteluksi.

Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa Ry, 4 000 e: Kielikursseja, kulttuuritapahtumia ja humanitaarista apua kotimaansa sotaa paenneille ukrainalaisille.

YAD Youth Against Drugs ry, 2 000 e: Kipinä-taideresidenssin järjestäminen huumeita kokeilleille tai satunnaisesti käyttäville nuorille ja nuorille aikuisille.

YhdessäSelviytymisenTuki YSTI ry, 2 000 e: Kevään 2023 yhteisölliset tapahtumat, esim. kukkasidontaa, ystävänpäiväjuhlat, kulttuuri- tai luontoretki ja liikuntahetket.

Hyvä työ -lahjoitus on tärkeä osa OP Tampereen yritysvastuuta

Lahjoitus myönnetään kohteille, jotka sopivat pankin arvomaailmaan: ihmisläheisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä menestymiseen. Vastuullisuustyötämme toteutamme myös muun muassa lahjoittamalla kesäduuneja nuorille toimialueemme yhdistyksissä, rahoittamalla Yrityskylä Pirkanmaata sekä tukemalla lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia, kehittämällä niin nuorten kuin iäkkäämpien talous- ja digitaitoja sekä tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuuden yritysvapaaehtoistyöhön työajalla.

Kiitämme toimialueemme yhdistyksiä hakemuksista ja hallintoamme sekä omistaja-asiakkaitamme aktiivisuudesta valintaprosessissa. 

OP Tampereen yritysvastuusta ja vastuullisuusteoista voi lukea lisää: