OP Tampere mahdollistamassa Pirkanmaan kasvua

Tampereen Seudun Osuuspankin (OP Tampere) vuoden 2022 liikevoitto oli tammi-joulukuussa 42,7 miljoonaa euroa (36,2). Pankin omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia 12,4 miljoonaa euroa (12,0). Pankki haluaa käyttää osan parantuneesta kannattavuudestaan omistaja-asiakkaidensa tukemiseen ja korottaa vuodelta 2023 kertyviä OP-bonuksia 30 %:lla. Myös pankin vuoden 2023 tuotto-osuuksien tuottotavoite nostettiin 4,5 %:iin.

- Rahoitimme viime vuonna runsaasti toimialueemme rakentamista ja mahdollistimme alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehitystä perustehtävämme mukaisesti. Tämä näkyi yritys- ja yhteisöluottokantamme kasvussa, jossa erityisesti taloyhtiöluottojen voimakas kasvu oli merkittävää. Taloyhtiölainojen korkosuojauksia tehtiin selvästi aikaisempaa enemmän ja kannustamme jatkossakin taloyhtiöitä tekemään remontit kiinteällä korolla, jolloin vastikkeet ja korkokulut ovat ennakoitavia. Myös sijoituskysyntä oli vahvaa ja sijoittaja-asiakkaiden ja rahastojen osuudenomistajien määrät kasvoivat, kertoo OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen
 
Vuoden 2022 liikevoitto oli 42,7 miljoonaa euroa (36,2). Liikevoitto kasvoi vuotta aiemmasta 6,5 miljoonaa euroa eli 17,9 %.  
Korkokate oli 54,6 miljoonaa euroa (42,9) ja se kasvoi 27,2 % eli 11,7 miljoonaa euroa.  
Palkkiotuottoja kertyi nettomääräisesti 38,4 miljoonaa euroa (37,2), mikä on 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuotot yhteensä olivat 104,0 miljoonaa euroa (95,4). 
Kulut yhteensä olivat 50,9 miljoonaa euroa (49,9). Kulut kasvoivat 2,0 % eli 1,0 miljoonaa euroa vuotta aiemmasta. 
Pankki maksoi OP-bonusasiakkaille 9,4 miljoonaa euroa (9,0) ja muut OP Ryhmän yhtiöt 3,0 miljoonaa euroa (3,0), eli yhteensä omistaja-asiakkaat saivat bonuksia 12,4 miljoonaa euroa (12,0). Vuonna 2023 omistaja-asiakkaille kertyy 30 % enemmän bonuksia. 
Uusia asuntoluottoja nostettiin 4,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 95 miljoonaa euroa eli 3,7 %. 
Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 1,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Yritys- ja yhteisöluottokanta kasvoi vuodessa 113 miljoonaa euroa eli 8,5 %. 
Rahastosijoitukset laskivat vuodessa 34 miljoonaa euroa eli 4,6 % markkina-arvojen muutokset huomioiden.  
Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt laskivat vuodessa 128 miljoonaa euroa, eli 12,5 %, 897 miljoonaan euroon. 
Pankin vakavaraisuus (CET1) on säilynyt erinomaisena ja oli joulukuun lopussa 24,0 % (28,4). OP Ryhmä päätti 1.3.2022 ottaa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason, joka laski OP Tampereen CET1-vakavaraisuutta. 
Pankin omistaja-asiakkaidensa tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelta 2022 on 4,45 %. Pankin vakavaraisuutta vahvistaviin Tuotto-osuuksiin omistaja-asiakkaat ovat sijoittaneet jo 218,3 miljoonalla eurolla. Tuotto-osuuksien haltijoille maksettiin kesäkuussa 2022 vuodelta 2021 korkoa 3,25 % eli yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. 
Uusia omistaja-asiakkaita pankki on saanut tammi-joulukuussa 3 758. Omistaja-asiakkaita oli joulukuun lopussa 114 871, mikä on 1 290 enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Asiakaskokemusta mittaava NPS kehittyi myönteisesti ja oli 76. Omistaja Plus -palvelu, jossa asiakkaalla on nimetty yhteyshenkilö, otettiin hyvin vastaan ja palvelun NPS oli 83. 
OP Koti Pirkanmaa on toimialueensa johtava välitysyritys. 
Pohjola Vakuutuksen vahinkotilastojen mukaan vahinkojen ja maksettujen korvausten määrä Pirkanmaalla on kasvanut selvästi edellisvuoteen verrattuna.  
 
- Olemme toimialueellamme vahva mahdollistaja: Maksamme yhteisöveroa viime vuodelta 3,9 miljoonaa euroa, tuimme paikallisia yhdistyksiä Hyvä työ -lahjoituksilla 20 000 eurolla, lahjoitimme Ukrainan hyväksi 32 000 euroa, lahjoitimme 48 000 euroa toimialueemme yhdistyksille 120:n nuoren kesäduunin palkkoihin ja päätimme tukea 50 000 eurolla alueemme vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi OP Ryhmä lahjoitti Tampereen yliopistolle 120 000 euroa, kertoo Vilpponen.
 
Asuntoluottokanta kasvoi vuoden aikana
Rahoitustoiminta oli joulukuun lopussa 4 500 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminta kasvoi vuodessa 4,9 %. Uusia asuntoluottoja nostettiin 4,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntoluottokanta kasvoi vuodessa 95 miljoonaa euroa eli 3,7 %.
  
Uusien asuntoluottojen korkosuojausaste oli 32 %, ja viidesosa vuonna 2022 otetuista uusista korkosuojaustuotteista otettiin olemassa oleviin asuntoluottoihin. Joka viides asuntoluotto suojattiin tapaturmaisen pysyvän haitan, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja kuoleman varalta. Uusista asuntoluotoista 82 % on sidottu asuntoluottojen yleisimpään viitekorkoon eli 12 kuukauden euriboriin.
 
OP Tampereen yritys – ja yhteisöliiketoiminnan kasvuun myötävaikutti hyvä alkuvuosi
Uusia yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 1,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Yritys- ja yhteisöluottokanta kasvoi vuodessa 113 miljoonaa euroa eli 8,5 %. Hyvin sujunut alkuvuoden ensimmäinen neljännes myötävaikutti koko vuoden nostettujen yritys- ja yhteisöluottojen määrään sekä luottokannan kasvuun positiivisesti.
 
Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä kustannustason ja korkojen nousu aiheuttivat hiipumista yritysliiketoiminnan kasvulle, kun asuntotuotanto vähentyi merkittävästi. Viimeisellä neljänneksellä yritys- ja yhteisöluottoja nostettiin 20% vähemmän kuin edellisvuonna, joka kuvaa talouden ajautumista vaikeampaan tilanteeseen. Taloyhtiöiden korkosuojaukset lisääntyivät, mutta korkosuojaustaso on edelleen melko alhainen. Yritys- ja yhteisölainojen maksusuunnitelmien muutokset eivät ole kasvaneet ja luottotappiot ovat pysyneet alhaisina.
  
Korkojen nousu lisää sijoittajien vaihtoehtoja
 OP Tampere on edelleen vahvistanut asemaansa varallisuudenhoidon kärkitoimijana toimialueellaan. Asiakasvarat olivat vuoden lopussa 5,6 miljardia. Rahastoihin, indeksilainoihin sekä vakuutussijoituksiin tehtiin merkintöjä 113,7 miljoonaa lunastuksia enemmän. Kokonaisuudessaan asiakasvarat laskivat 1,5 % markkina-arvojen muutokset huomioiden.
 
- Korkojen nousu on lisännyt sijoitusvaihtoehtoja merkittävästi. Loppuvuodesta erityisesti pääomaturvatut indeksilainat kasvattivat suosiotaan. Sijoitukset indeksilainoihin peräti tuplaantuivat vuoden aikana, kommentoi OP Tampereen varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Jani Eenola
 
OP Koti Pirkanmaa: Pienten asuntojen hinnat laskussa, perheasuntojen hinnoissa paikoin jopa nousua
Vuosi 2022 oli haastava ja erikoinen asuntomarkkinoiden näkökulmasta. Vuosi alkoi asuntomarkkinoiden kasvua odottaen, ja ensimmäinen neljännes oli hyvä. Venäjän hyökkäyssodan alkaminen Ukrainassa laski suomalaisten asunnonostoaikeet historiallisen alhaalle, mutta Tampereen vetovoima piti asuntokaupan volyymit täällä muuta Suomea korkeammalla loppuvuoteen asti. Todellinen pudotus asuntomarkkinoissa näkyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin asuntokauppaa tehtiin noin 40 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.  
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä asuntojen hintojen nousu pysähtyi, ja joissain asunnoissa nähtiin jopa hintojen laskua. Hinnat nousivat Tampereella vuonna 2022 keskimäärin 4 % käytetyissä asunnoissa ja 7 % uudiskohteissa. Keskimääräinen käytetyn asunnon velaton myyntihinta oli Tampereella noin 260 000 euroa, joka on saman verran kuin vuonna 2021. Vuonna 2022 Tampereella tehtiin 14 % vähemmän käytetyn asunnon kauppaa ja 53 % vähemmän uudiskohteiden kauppaa verrattuna edelliseen vuoteen. Pienten asuntojen hinnoissa oli laskua viimeisellä neljänneksellä 4 % verrattuna vuoteen 2021, ja samalla suurten asuntojen hinnat nousivat 2 %. 
 
OP Koti Pirkanmaan liikevaihto laski vuodesta 2021 noin 800 000 euroa ollen 5,7 miljoonaa euroa. OP Koti Pirkanmaa on toimialueensa johtava välitysyritys sekä luotetuin kumppani* asunnonvaihdossa. 
 
Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan vahinkojen ja korvausten määrä kasvoi merkittävästi
Vuoden 2022 aikana Pohjola Vakuutuksen maksamien korvausten määrä kasvoi Pirkanmaalla 35 % vuoteen 2021 verrattuna. Maksettujen korvausten määrä Pirkanmaalla oli viime vuonna 95,9 miljoonaa euroa. Vahinkojen ja maksettujen korvausten määrä on kasvanut merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.  
 
- Vahinkojen määrä nousi selvästi edellisvuoteen nähden, jolloin elimme poikkeuksellisia aikoja koronapandemian vuoksi. Paluu kohti normaalia arkea näkyy vahinkotilastoissa, jotka ovat palanneet pandemiaa edeltävän ajan lukemiin. Erityisen voimakasta korvausten kasvu oli yritysasiakkaiden omaisuusvahingoissa, joista maksettiin korvauksia yli kaksi kertaa edellisvuotta enemmän, kertoo Pohjola Vakuutuksen myyntijohtaja Juho Laine.   
 
Yhteiskunnan avautumisen myötä myös erilaiset taudit ovat kiertäneet väestössä koronapandemia-aikaa vilkkaammin. Myös tapaturmia on sattunut enemmän. Henkilövahinkojen yli 13 %:in kasvun taustalla näkyykin erityisesti vilkastuneet käynnit lääkärien vastaanotoilla. Terveysvakuutuksien korvaustilastoissa näkyy selvä 33 %:in kasvu verrattuna vuoteen 2021 koko maan tasolla. 
 
Yhteiskunnan avautuminen näkyy erityisen voimakkaasti matkavakuutuksista korvatuissa vahingoissa. Matkustajavahinkoja on tapahtunut erityisesti suosituissa matkustuskohteissa, kuten Espanjassa, Kreikassa ja Turkissa. Useimmiten matkaajan yllättää hengitystieinfektiot ja vatsataudit. 
 
- Matkustajavahinkojen lisäksi myös matkatavaroille on sattunut ja tapahtunut. Henkilöasiakkaiden matkavakuutuskorvausten määrä kasvoi Pirkanmaalla 81 % verrattuna vuoteen 2021, lisää Laine. 
 
Lisätiedot: toimitusjohtaja Jani Vilpponen, OP Tampere, puh. 050 339 8022 
                 toimitusjohtaja Timo Voutilainen, OP Koti Pirkanmaa, puh. 050 568 8424 
                myyntijohtaja Juho Laine, Pohjola Vakuutus, Keskinen alue, puh. 050 374 6437 
 Liitteet:  tulos ja tase OP Tampere 1.1.–31.12.2022
 
OP Tampere on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtava pankki. Olemme täyden palvelun pankki, ja tarjoamme ainutlaatuisen pankki- ja vakuutuspalveluiden kokonaisuuden helposti saman katon alta. Perustehtävämme on luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. Arvopohjamme muodostavat vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen. OP Koti Pirkanmaa on OP Tampereen tytäryhtiö. Palvelemme asiakkaitamme noin 300 asiantuntijan voimin. Asiakasliiketoimintamme on yli 10 miljardia euroa.
 
*Lähde: Suomi Tänään 2/2021 Kiinteistönvälitys, Taloustutkimus Oy. Tutkimus toteutettiin heinä-elokuussa 2021 ja siihen osallistui 2500 iältään 15–79-vuotiasta vastaajaa. Taloustutkimus Oy on tehnyt tutkimuksen omasta toimeksiannostaan.